Corona: wat met nazicht en keuringen?

Vinçotte deelt twee belangrijke nota's die werden uitgestuurd in verband met controles in COVID-19 tijden: vanuit de FOD WASO in verband met nazicht hef- en hijswerktuigen en vanuit de FOD Economie aangaande controle elektrische installaties.

In verband met het Nazicht van hef- en hijswerktuigen tijdens de Covid 19-crisis

1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan.

2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt.

3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantie.

In verband met controle van elektrische installaties tijdens de COVID-19 crisis

In de nota wordt gevraagd om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de risico’s controleactiviteiten te beperken en om alleen de controles uit te voeren, die echt nodig zijn.

In verband met controles van elektrische installaties moeten:

  • de controles naar een latere datum uitgesteld worden, indien deze niet dringend of echt nodig zijn, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt
  • de controles in ruimten met een verhoogd risico worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties;
  • alle voorzorgsmaatregelen genomen worden zoals social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …

Concreet betekent dit voor de residentiële controles van elektrische installaties én liften:

  • met onmiddellijke ingang ALLE residentiële controles in woningen/panden die bewoond zijn, stoppen
  • in een nieuwbouw (die nog NIET bewoond is), een leegstaande woning (ivm verkoop of renovatie), een werfkast,... controles nog steeds kunnen uitgevoerd worden na uitdrukkelijk verzoek én indien het zonder gevaar voor de inspecteurs kan
[bron: Vinçotte]