Toolbox Covid-19 voor uitzendkrachten

De werkpostfiche is een standaard uitwisselingsdocument tussen uitzendkantoor, gebruiker en uitzendkracht. In deze crisissituatie is het belangrijk dat het uitzendkantoor zijn uitzendkracht berschermt tegen een mogelijke coronabesmetting bij de gebruiker.

Informeren naar extra maatregelen

Aanvullend bij de werkpostfiche zal het uitzendkantoor dan ook bij de gebruiker informeren of er extra maatregelen werden genomen in verband met Covid-19. 

Documenten voor uitzendsector

Preventie en Interim stelt in zijn Toolbox Covid-19 volgende documenten ter beschikking voor de uitzendsector: 

Vragenlijst uitzendkantoor

Voor je de uitzendkracht tewerkstelt bij de gebruiker, toets je best (administratief) in hoeverre de gebruiker rekening houdt met Covid-19 op zijn werkplek. Deze vragenlijst is een hulpmiddel voor de consulent. Het is niet de bedoeling om controle uit te voeren. Dat laat je over aan de inspectie. De informatie van de gebruiker wordt samen met de werkpostfiche toegelicht aan de uitzendkracht als een eerste onthaal van de uitzendkracht door de consulent.

Checklist gebruiker

Dit is een mogelijk hulpmiddel voor de gebruiker om het onthaaldocument voor de uitzendkracht uit te breiden met de extra maatregelen m.b.t. Covid-19.

Checklist uitzendkracht

Op basis van deze checklist weet de uitzendkracht welke maatregelen er voor hem zijn voorzien door de gebruiker. Zo weet de uitzendkracht ook of er rekening werd gehouden met de opgelegde maatregelen door de overheid. Indien dit niet het geval is zal de uitzendkracht zijn uitzendkantoor hiervan op de hoogte brengen.

Meer informatie