Verordening 2020/878 wijzigt bijlage II van REACH

Op 26 juni werd het formaat van het veiligheidsinformatieblad (VIB) door een nieuwe REACH Bijlage II (verordening 2020/878) herzien. Hierbij zijn de rubrieken 3, 9 en 12 het grondigst aangepakt.

Rubriek 3

Rubriek 3 vereist o.a. meer informatie voor de stoffen die moeten worden vermeld, zoals specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE-waarden. De informatiegrens voor sensibiliserende stoffen werd verlaagd met een factor 10 en er wordt meer aandacht besteedt aan nanovormen en hormoonontregelende eigenschappen.

Rubriek 9

Rubriek 9 heeft dan weer een volledige herziening ondergaan waarbij nu veel meer details vereist worden voor fysico-chemische eigenschappen.

Rubriek 12

Rubriek 12 heeft er een nieuwe subrubriek bij waar extra info over hormoonontregelaars verwacht wordt.

Meer weten?

Op PreNNe 55 (digitaal) spreekt Cindy Vandecasteele van Essenscia over update reach/CLP en licht ze deze aanpassingen toe.

Schrijf je in

[bron: Essencia]