Werkinstructie contact tracing

VVIB, de Vereniging Voor Interne Bedrijfsartsen, heeft een werkinstructie opgesteld voor risicobeoordeling en contact tracing met betrekking tot COVID-19 positieve werknemers. Dit om bedrijven te helpen bij het effectief beheren van COVID-19 positieve gevallen. Op die manier wordt verspreiding voorkomen en de impact op het werk zoveel mogelijk beperkt.

Werkinstructie contact tracing

De werkinstructie bevat 6 hoofdstukken en 4 bijlagen. De 2 belangrijkste hoofdstukken zijn deze rond definities en de concrete instructies. Belangrijk is dat het van toepassing is op bedrijven die beschikken over een interne bedrijfsgeneeskundige dienst, waar de organisatie het toelaat om een effectieve contact tracing te organiseren. Deze werkinstructie maakt integraal deel uit van een uitgebreide procedure “Hoe omgaan met biologische risico’s”.

Onder meer volgende zaken worden verhelderd:

  • Definitie van een COVID-19 infectie
  • Criteria voor COVID-19
  • Gevalsclassificatie
  • Contactdefinities (contact met een bevestigd geval, hoogrisicocontact, laagrisicocontact)
  • Zelfquarantaine

Rollen en verantwoordelijkheden

Het hoofdstuk rond concrete instructies bevat items rond rollen en verantwoordelijkheden (site manager, interne arbeidsgeneeskundige dienst), workflow, risico-inschatting, een voorbeeld van een tracingdocument voor mogelijke contacten, preventieve maatregelen en training.

Bijlagen

De 4 bijlagen zijn als volgt:

  • Verwijsbrief voor tracing center of huisarts
  • Lijst van erkende diensten tracing centrum
  • Communicatie met hoog/laag risico contact binnen het bedrijf
  • Melden van clusters: in te zamelen gegevens

Vereniging Voor Interne Bedrijfsartsen (VVIB)

Deze eerder kleine organisatie die een actor is in het domein van het welzijn op het werk, is weinig bekend. Interne bedrijfsartsen bestonden nochtans voor dat het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB) het arbeidsgeneeskundig toezicht in 1965 verplicht maakte.

Interne bedrijfsartsen beheerden het gezondheidskapitaal bij multinationals en grote bedrijven. Interbedrijfsgeneeskundige diensten (en sedert 1998 Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPBW)) beheerden het gezondheidskapitaal bij de KMO’s.

In 2008 sloegen enkele interne bedrijfsartsen de handen in elkaar en richtten eind 2008 de "Vereniging Voor Interne Bedrijfsartsen - Association des Médecins du Travail Internes (VVIB-AMTI)" op.

De VVIB-AMTI vertegenwoordigt momenteel zo'n 50 bedrijfsgezondheidsdiensten van grote nationale en multinationale bedrijven in belangrijke industriële en dienstverlenende sectoren, die in België meer dan 150 000 werknemers tellen.

Zoals de EDPBW moeten de interne bedrijfsartsen ook een kwaliteitssysteem hebben en erkend worden door de gemeenschappen. 

Contact tracing

De wettelijke basis voor contacttracing is het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Naast het aspect ‘contact tracing’ speelt ook het uitvoeren van coronatesten een rol in het beheersen van de corona-epidemie. De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 1 juli 2020 een verklaring uitgevaardigd rond het uitvoeren van coronatesten op het werk.

Meer informatie

[bron: BeSWIC]