10 tips om het veiligheidsbewustzijn te verhogen

Hoe verhoog je het veiligheidsbewustzijn binnen je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat veiligheid zowel bewust als onbewust centraal komt te staan?

Wat is veiligheidsbewustzijn?

Veiligheidsbewustzijn betekent dat een persoon zich bewust is van de mogelijke risico’s die een bepaalde actie met zich mee kan brengen en dat hij of zij de signalen doeltreffend kan omzetten in een alerte en bewuste reactie op de onveilige situatie. Het uiteindelijke doel is om een actie zo veilig mogelijk uit te voeren.

Maatwerk

Wat voor de ene organisatie werkt kan voor de andere organisatie totaal niet aanslaan. De aanpak die je kiest en de methoden die je hanteert moeten passen bij de organisatie en bij de medewerkers die er werken. Alleen dan ben je in staat om een veiligheidscultuur te creëren waarin medewerkers bewust en onbewust bezig zijn met veilig(er) werken.

Een proces dat nooit klaar is

Veiligheidsbewustzijn verhogen betekent (gedrags)patronen doorbreken die onveilig gedrag in stand houden. Het is een proces dat nooit klaar is.

10 tips

Tip 1: Houd het thema veiligheid continu onder de aandacht
Organiseer regelmatig bijeenkomsten, toolboxmeetings en workshops over veiligheid

Tip 2: Laat medewerkers meedenken
Laat medewerkers actief meedenken en laat hen bijvoorbeeld zelf veiligheidsmaatregelen bedenken.

Tip 3: Maak veiligheid bespreekbaar in je organisatie
Zorg voor een cultuur waarin mensen alles rondom veiligheid durven te bespreken.

Tip 4: Kies voor een positieve benadering
Maak bijeenkomsten over veilig werken aangenaam, nuttig en motiverend, zodat mensen er graag naartoe komen.

Tip 5: Walk your talk
Geef het goede voorbeeld. Zorg dat leidinggevenden dit ook doen.

Tip 6: Breng veiligheidsprotocollen continu onder de aandacht.
Hang posters op, bespreek de protocollen op overlegmomenten, zoek naar manieren om ze onder de aandacht te brengen.

Tip 7: Ontwikkel tests en doe checks
Check regelmatig of iedereen op de hoogte is van veiligheidsprotocollen en de omgang met veiligheidsbescherming. Checklists of apps kunnen helpen.

Tip 8: Bespreek bijna-ongevallen en voorbeeldsituaties
Door regelmatig een voorbeeldsituatie te bespreken zet je mensen aan het denken.

Tip 9: Creëer testsituaties
Zet testsituaties op waarin je met elkaar bekijkt waar de risico’s zitten en hoe je deze kunt verkleinen.

Tip 10: Bekijk periodiek de stand van zaken
Zet regelmatig een stapje terug, laat het reguliere werk even voor wat het is en denk na over de veiligheid in bepaalde situaties. Kan het veiliger?

[bron: CertificeringsAdvies