Oproep SERV: pak ventilatie aan!

Wie onze nieuwsitems volgt, weet dat we al verschillende keren gewaarschuwd hebben voor overdracht van het Sars-CoV-2 virus via aerosolen. Slechte ventilatie kan corona verspreiden op kantoor. Het virus kan immers urenlang rondzweven in de lucht.

Oproep meer ventilatie

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) roept de Vlaamse Regering op om ventilatie dringend aan te pakken, zeker als men scholen, woonzorg- en sportcentra veilig wil open houden. Het helpt om de leerkrachten en zorgpersoneel aanwezig en gemotiveerd te houden en het beperkt het besmettingsrisico.

Extra voordelen

Ventilatie verdrijft niet alleen corona maar ook andere vervuilende stoffen en daarmee ook sufheid en ziekte. Dat zorgt voor minder afwezigheden, minder hoofdpijn, meer comfort, meer concentratie en creativiteit en vooral betere (leer)prestaties (in scholen).

Regelgeving

Elke werkgever moet trouwens al sinds 1 januari 2020 (voor nieuwe gebouwen, verbouwingen of renovaties met een bouwaanvraag na 1 januari 2020) ervoor zorgen dat de CO2-concentratie in de binnenlucht in zijn gebouwen veelal onder 900 ppm blijft of een actieplan voorleggen om dit te realiseren voor bestaande gebouwen.

Uitbreiding icoontjes

Vlaanderen voegde recent een nieuw icoontje toe aan haar gouden regels: “ventileer”. Het is aangeraden om activiteiten zoveel mogelijk buiten te organiseren, maar nu het stilaan kouder wordt, zal dit alsmaar moeilijker zijn.

Op kantoor

Weinig mensen op kantoor en de ventilatie juist instellen kan de verspreiding van het virus tegengaan. Nu telewerk opnieuw verplicht is, werken de meeste mensen thuis, maar dat kan niet overal. Moderne kantoren hebben een goede installatie, maar die moet ook goed ingesteld zijn. 

Belangrijke richtlijnen hierbij zijn:

  • Laat lucht niet hercirculeren
  • Voeg maximaal buitenlucht toe
  • Plaats eventueel een filter (HEPA, F7, F8)
  • Gebruik maximaal mondmaskers

Richtlijnen

In de bijlage tabel van het document van SERV vind je tal van richtlijnen voor een goede ventilatie.

Meer informatie

[bron: SERV, Nieuwsblad]