Wearables en stresspreventie

Hoe kunnen wearables ingezet worden om de dienstverlening aan mensen met een risico op burn-out te verbeteren? Dat was in een notendop de onderzoeksvraag van het Carewear-project van Thomas More hogeschool en IDEWE. In een nieuw project trachten ze de gebruiksvriendelijkheid verder te optimaliseren.

Hoe meet een wearable stress?

Huidtemperatuur, huidgeleiding en hartritme zijn fysiologische kenmerken op basis waarvan het stressniveau gemeten kan worden. Deze parameters geven dus een indicatie van de mentale toestand van een persoon. Via een wearable, een fitbit-achtige polshorloge, kan men deze zaken opvolgen.

Carewear-onderzoek

Het Carewear-onderzoek van de Thomas More hogeschool wilde nagaan welke wearables gebruikt kunnen worden om op een betrouwbare manier fysiologische kenmerken te meten die inzicht geven in het stressniveau van werknemers die een risico lopen op burn-out.

Acute en chronische stress meten

Met het project konden dagelijkse stresssituaties beter in kaart gebracht worden. Op op termijn is het ook interessant om via een wearable chronische stress te kunnen detecteren. Hiervoor is de continue meting van de fysiologische parameters nodig, en in het bijzonder de hartslagvariabiliteit.

Binnenkort iedereen een wearable?

De wearables die tijdens het Carewear-project getest werden, waren nog onvoldoende gebruiksvriendelijk. Vooraleer zowel de professional als de werknemer er gebruik van kan maken, moeten nog heel wat hindernissen weggewerkt worden. IDEWE start daarom een nieuw project. De bedoeling is om samen met de afdeling computerwetenschappen van de KU Leuven verder op zoek te gaan naar de inzetbaarheid van digitale tools om gezondheid en welzijn op het werk te verbeteren.

Wearables om veiligheid te verbeteren

Wearables bieden verschillende mogelijkheden om veiligheid en welzijn op de werkvloer te verbeteren.

  • Wearables kunnen als sensoren ingebouwd worden in bijvoorbeeld werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen of horloges.
  • Deze sensoren kunnen verschillende vormen van veiligheidsinformatie meten en registreren, zoals concentraties van gevaarlijke stoffen, lichaamshouding van werknemers of geluidsniveaus.
  • Vaak worden werknemers door de wearables ook onmiddellijk gewaarschuwd indien een actie is vereist (bijvoorbeeld het stopzetten van de werkzaamheden of het verlaten van een ruimte).

Meer informatie

  • In het artikel “Wearables in de bouwsector” dat verscheen in Veiligheidsnieuws, lees je meer over de diverse toepassingsmogelijkheden van wearables in het kader van veiligheid en welzijn op het werk.
[bron: IDEWE, Veiligheidsnieuws]