Mondmasker weigeren dringende reden voor ontslag

Een werknemer die weigert om een mondmasker te dragen, terwijl de afstandsregels niet gegarandeerd kunnen worden, begaat een fout die als dringende reden beschouwd kan worden.

Verplichting mondmasker

De situatie die voorkwam in de rechtbank situeerde zich in volgende context:

In het kader van de Covid-19-pandemie verplicht de werkgever alle werknemers van de fabriek om een mondmasker te dragen, en dit omwille van de volgende redenen: 

  • Bescherming van de eigen gezondheid en in het kader van de strijd tegen de verdere virusverspreiding in de organisatie
  • Onmogelijkheid om social distancing te respecteren tussen arbeiders aan de productieband (cfr. generieke gids)

Ondanks deze richtlijnen en verschillende verwittigingen weigert een arbeider, kandidaat bij de sociale verkiezingen, een mondmasker te dragen. Om die reden vraagt de werkgever de toelating aan de arbeidsrechtbank om hem wegens dringende reden te kunnen ontslaan, overeenkomstig de procedure, voorzien door de wet van 19 maart 1991.

De beslissing van de rechtbank 

De rechtbank stelt dat door de huidige pandemie nooit eerder geziene hygiënemaatregelen moeten genomen worden, die maximaal nageleefd moeten worden om de virusverspreiding tegen te houden. In dit kader moet de werkgever gepaste maatregelen nemen om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te garanderen. Deze maatregelen moeten strikt opgevolgd worden door alle werknemers.

Rekening houdend met de regelgeving die van kracht is, oordeelt de rechtbank dat het legitiem is voor de werkgever om het dragen van een mondmasker te verplichten als de sociale afstandsregels niet gegarandeerd kunnen worden. De naleving van deze maatregel heeft betrekking op de gezondheid van de werknemer zelf, maar ook op die van zijn collega’s en klanten.

Door de weigering om een mondmasker te dragen, brengt de werknemer volgens de rechtbank zijn eigen gezondheid en die van anderen ernstig in gevaar. Bovendien negeert de werknemer door zijn gedrag de richtlijnen die de werkgever oplegde op het vlak van de bescherming van de gezondheid.

Op basis hiervan geeft de rechtbank de toelating aan de werkgever om over te gaan tot het ontslag om dringende reden.

Dringende reden

Deze beslissing in de arbeidsrechtbank van Antwerpen bevestigt dat de weigering van een werknemer om een mondmasker te dragen als de sociale afstandsregels op de werkplek niet gegarandeerd kunnen worden, een dringende reden tot ontslag kan zijn. Het feit dat het bovendien om een ongehoorzaamheid gaat, en niet enkel om een “negeren”, is een verzwarende omstandigheid, nu de werknemer de gezondheid van zichzelf en anderen in gevaar brengt.

Meer informatie

  • Weigeren een mondmasker te dragen kan een dringende reden zijn | Sotra
  • Wat als een werknemer weigert een mondmasker te dragen? | Cautius 

[bron: Sotra]