Coachende preventieadviseurs maken het verschil

  • 04/01/2021

Heel wat preventieadviseurs lopen gefrustreerd rond. Ze krijgen verantwoordelijkheden toegewezen maar hebben geen bevoegdheden, ze staan er alleen voor als het op veiligheid en preventie aankomt en worden liever ontweken. Hoe pak jij de zaken graag aan als preventieadviseur?

Ontspan

Als je bereid bent om hiërarchie te laten vallen om over te gaan tot dialoog, als je bereid bent om écht te luisteren en benieuwd te zijn, als je klaar bent om te ontspannen en als je al je kennis en ervaring even naar de achtergrond durft te verschuiven, dan kunnen de volgende tips je helpen om meer impact te hebben en samen te leren.

Verkennen en exploreren

Goede oplossingen hebben tijd én ruimte nodig. Jouw denkvermogen en dat van je collega’s werkt beter, efficiënter en sneller als het ontspannen en met enige afstand te werk mag gaan.

Als we als preventieadviseur in staat zijn om onze collega’s stil te laten vallen door zelf echt benieuwd te zijn naar de ((on)veilige) situatie of het ((on)veilige) handelen - zonder in de valkuil te lopen en onmiddellijk te zeggen wat er ‘goed’ en ‘slecht’ gaat of onmiddellijk te prediken hoe het wel zou moeten - dan krijgt het ‘voelend vermogen’ ruimte.

(!) Trap niet in de valkuil om plaatsvervangende oplossingen op te hoesten maar zet je nieuwsgierigheid en belangstelling ten volle in.

Bekrachtigen en waarderen

Iedereen leert en groeit beter, sneller en efficiënter in een veilig klimaat waar bekrachtiging en waardering vanzelfsprekend zijn. Dit is een oproep om ook als preventieadviseur waakzaam te zijn voor hoe je een ander kan ondersteunen, bevestigen en waarderen. Het effect zal zijn dat je collega’s een hogere mate van bereidheid zullen tonen om zich open te stellen voor feedback en kritiek.

(!) Wacht niet met het uiten van waardering. Bekrachtig veelvuldig en direct, in kleine te behappen porties.

Betrokken confronteren

Confronteren op een betrokken manier betekent meegaan én tegengas geven.

  • Je vaststellingen verwoorden: Als je als preventieadviseur je nieuwsgierigheid maximaal inzet door je echt te willen inleven, door echt benieuwd te zijn en door echt te willen luisteren, dan zal je ook vaststellingen doen die vragen oproepen. 
  • Omgaan met kritiek: Mensen in het algemeen en dus ook jouw collega’s hebben het vaak moeilijk met kritiek omdat ze te weinig waardering en betrokkenheid ervaren. Als je een bekrachtigend en waarderend klimaat kan installeren zullen je collega’s ook gemakkelijker benieuwd zijn naar jouw opmerkingen, bedenkingen en zelfs je kritiek. 
  • Zorgen voor de ander: Als we kritiek of commentaar hebben is er vaak ook zorg voor de ander. Je wil je relatie immers niet schaden en al zeker niet kwetsen. Door er een én-én verhaal van te maken confronteer je op een betrokken manier. Door én je zorg te uiten (angst dat je werkrelatie onder spanning komt, schrik voor de reactie van je collega, geen pijn willen doen,…) én je kritiek/commentaar/bedenking en/of opmerking te formuleren, confronteer je op een betrokken manier.

Meer weten?

Dit is een samenvatting uit het artikel van auteur Annelies de Ruijter voor het Prebes Kenniscentrum. Het volledige artikel lees je hier