Hoe vertrouwelijk is een melding bij de vertrouwenspersoon?

Heel wat organisaties hebben een vertrouwenspersoon, iemand bij wie je in alle discretie je probleem kan melden. Hoe vertrouwelijk is zo'n melding? 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is een laagdrempelig eerste aanspreekpunt voor medewerkers voor alle meldingen rond psychosociale risico’s (bijvoorbeeld stress, burn-out, conflicten, ongewenst gedrag, …).

Organisaties zijn op dit moment niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen, maar het wordt vanuit de wetgeving wel sterk aanbevolen. Als een organisatie een vertrouwenspersoon aanstelt, moet deze een opleiding volgen van vijf volledige dagen en een jaarlijkse supervisie.

Belang van het beroepsgeheim

De vertrouwenspersoon is gebonden aan beroepsgeheim, zoals wettelijk bepaald in de strafwet. Het beroepsgeheim is strikt. Dit betekent dat de verzoeker zijn verhaal in volledig vertrouwen kan vertellen. Enkel met toestemming van de verzoeker kan in principe een derde ingeschakeld worden of informatie doorgegeven worden.

Interne procedures die gericht zijn op oplossing via bemiddeling, verzoening of afspraken, krijgen immers voorrang op externe procedures waarin het meer gaat over schuld en sancties. De geheimhoudingsverplichting is een absolute noodzaak om daarbij volledige veiligheid te verzekeren. 

👉 Lees meer over de interne procedure bij grensoverschrijdend gedrag

Live debat op 26/2: vertrouwenspersoon, PAPSY en het beroepsgeheim

  • Mag het beroepsgeheim toch doorbroken worden en zo ja, wanneer?
  • En moet het in die gevallen doorbroken worden?
  • Wat is de rol van de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten?
  • Hoe gaan zij (best) om met hun beroepsgeheim?

👉 Schrijf je hier in voor het live debat