Opmerkelijke toename burn-out en depressie

De voorbije vier jaar was er een toename van bijna 40% voor wat betreft langdurige burn-outs en depressies. Dat tonen recente cijfers van het RIZIV.

Situatie loontrekkenden in 2020 (werknemers en werklozen)

Het RIZIV geeft een aantal frappante cijfers met betrekking tot psychische stoornissen bij loontrekkenden. De cijfers tonen vooral een opmerkelijke toename van het aantal burn-outs en depressies.

  • 36,87% van de personen in invaliditeit behoren tot de ziektegroep “psychische stoornissen”.
  • Van deze personen in invaliditeit ten gevolge van psychische stoornissen lijdt 46,10% onder een depressie en 19,37% onder een burn-out.
  • Burn-out en depressie vertegenwoordigen 24,14% van de gevallen in langdurige arbeidsongeschiktheid:
    • burn-out 7,14%
    • depressie 17%

Tussen 2016 en 2020 steeg het aantal langdurige arbeidsongeschikten ten gevolge van burn-out en depressie met 38,72%:

  • +41,50% voor depressie
  • +32,53% voor burn-out

Meer informatie

[Bron: RIZIV]