Hoe van telewerken een werkbare en productieve blijver maken?

Telewerken was vóór corona al een gangbare praktijk in heel wat Vlaamse organisaties. Sinds corona raakte telewerken nog verder verspreid. Heel wat organisaties bekijken nu of ze dat in de toekomst zullen blijven doen. Maar hoe pak je dat het beste aan?

Voor de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse overheid is het van belang dat telewerken in Vlaanderen op een werkbare en productieve manier gebeurt. De Stichting Innovatie & Arbeid bracht daarom op vraag van minister Crevits op onderzoek gebaseerde inzichten en aandachtspunten samen. Ze beantwoorden concrete vragen die bedrijfsleiders, HR-managers, leidinggevenden en werknemers stellen en verzamelden tools, tips en tricks.

Tools, tips & tricks

Op de website werkbaarwerk.be vind je onder meer:

  • tips voor medewerkers
  • tips voor leidinggevenden
  • tips voor organisaties
  • een overzicht van het wettelijk kader rond telewerk
  • een e-book over telewerk
  • een toolbox rond telewerk
  • ...

Heb jij al een telewerkbeleid?

Binnen een telewerkbeleid dient er voldoende aandacht te zijn voor de mogelijke psychosociale en ergonomische risico’s verbonden aan telewerk. Hoe pak je dat aan, zo'n beleid opzetten? Lees er alles over in Veiligheidsnieuws!

👉 Telewerk post-corona: aandacht voor ergonomische & psychosociale aspecten | Veiligheidsnieuws