Update wettelijk kader coronabeperkingen en vaccinaties

Op 4 juni was er opnieuw een overlegcomité waarbij enkele maatregelen die al voor 9 juni ingingen, versoepeld werden. Ook werden de zomermaatregelen uit de doeken gedaan. Sommige van deze bepalingen (zoals het binnen- en buitensluitingsuur van de horeca om 23.30u) werden al opgenomen in het MB van 4 juni 2021 dat het MB van 28 oktober 2020 aanpaste en dezelfde dag in het BS nog werd gepubliceerd. Andere maatregelen zullen later in een MB gepubliceerd worden. Hieronder een update van diverse aspecten rond coronamaatregelen en vaccinaties.

Terugkeermomenten

Met het Ministerieel besluit van 4 juni 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 dat in werking treedt op 9 juni 2021 (art. 21) zijn er voor bepaalde bedrijven terugkeermomenten voorzien en dit onder bepaalde voorwaarden.

De bepalingen komen tegemoet aan de verklaring op 7 mei 2021 van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk en van de Nationale Arbeidsraad.

Vanaf 1/7 telewerk niet meer verplicht

Vanaf 1 juli 2021 zal het telewerk sterk aanbevolen zijn in alle bedrijven, maar niet meer verplicht, nadat het verplicht telewerken toch tot 30 juni 2021 was verlengd in het MB van 7 mei 2021.

Uit een BDO-enquête van 1.617 Belgen in mei 2021 blijkt dat 8 op 10 Belgen het telewerk nog lang niet moe zijn.

Pandemiewet

Op 18 mei werd in tweede lezing door de kamercommissie binnenlandse zaken de pandemiewet aangenomen. Momenteel is deze naar de Raad van State (RvSt) gestuurd. Plenair staat deze wet nog niet op de agenda van 10 juni 2021.

Verluchting, ventilatie, luchtzuivering en CO2-meter

In het MB van 4 juni 2021 is bepaald dat voor bepaalde sectoren de luchtkwaliteitsmeter (CO2) op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd moet worden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm dient de inrichting onmiddellijk gesloten te worden.

10 tips om veilig van de zomer te genieten

Stap voor stap werden tijdens de coronapandemie meerdere gouden regels opgesteld. Waar in het begin de nadruk werd gelegd op handhygiëne, kwam later er ook ventilatie en verluchting erbij (zie hierboven) en ondertussen zijn er ook bepalingen voor reizen, vaccinatie en testen.

Hieronder worden ze nog even herhaald:

  • Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
  • Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
  • Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
  • Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
  • Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
  • Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
  • Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
  • Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
  • Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
  • Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

Goedgekeurde vaccins

Er zijn nog altijd 4 vaccins goedgekeurd op Europees niveau door het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) en 4 vaccins zitten in rolling stock review. Nieuw is wel dat bepaalde vaccins nu ook geschikt zijn voor jongeren onder de 18 jaar en dat de tijd tussen 2 prikken soepeler wordt ingevuld. Voor de rest zijn er geen nieuwe zaken. Meer info via deze link.

Op de COVID-19 vaccin tracker van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) van 4 juni 2021 is te lezen dat er 102 vaccins in een klinische fase zitten en 185 in een pre-klinische fase wat betekent dat in totaal 287 vaccins in de pijplijn zitten.

Reizen en andere festiviteiten

Het overlegcomité van 4 juni stond in het teken van de zomer. Voor al de details kan je best volgende link van het crisiscentrum raadplegen.

Festivals tot een maximale dagcapaciteit van 75.000 toeschouwers zijn mogelijk vanaf 13 augustus. De modaliteiten hiervan moeten nog uitgewerkt worden en zullen in een toekomstig MB verschijnen.

Voor het Europees voetbalkampioenschap dat op 11 juni 2021 start, kon men niet wachten op het overlegcomité. Op 1 juni 2021 verscheen de omzendbrief OOP 42quater tot wijziging van de omzendbrief OOP 42ter betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal. Meer info op de website van Besafe.

Ook op de website van info-corona vind je een specifieke pagina over van en naar het buitenland.  

Rond het Europees coronacertificaat bereikten het Europees Parlement en de Raad op 20 mei 2021 een overeenkomst. Het zou op 1 juli 2021 in voege gaan. De teksten zullen binnenkort verschijnen.

Lees alvast het communiqué van 20 mei 2021 hierover en de volgende mijlpaal rond het operationeel zijn van de IT errond in een communiqué van 1 juni 2021.  

Opvolging geleverde vaccins en medisch materiaal

De stand van zaken van de laatste wekelijkse leveringen van vaccins en ander medisch materiaal kan je via deze link van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opvolgen.

Ook via Belgium Vaccination Tracker (Belvax) kunnen de vaccinleveringen opgevolgd worden. Voor Vlaanderen kan je het aantal gevaccineerden ook opvolgen via vaccinatieteller.

Sensibilisatie

In iedere lidstaat blijft het belangrijk om voor iedere stakeholder een specifieke communicatiestrategie uit te werken. Onder de rubriek sensibiliseren van deze Prebesupdate vind je o.a. informatie van de vaccinatiesong van Peter Van de Veire.

En ook voor jongeren dient men aangepast te communiceren. In dit kader is in 6 talen het boekje “magdanog” uitgegeven, geïllustreerd door Christina de Witte, beter gekend als Chrostin.

Video’s, folders, affiches, banners enz. Genoeg te vinden via deze link. Voor de leeftijdsgroep van 55-64 jaar en de leeftijdsgroep van 45-54 jaar zijn er telkens 9 specifieke video’s gemaakt. Voor de leeftijdsgroep van 35-44 jaar en de leeftijdsgroep 25-34 jaar zijn er 6 specifieke video’s gemaakt. Voor de leeftijdsgroep van 18-24 jaar 5 specifieke video’s.

Varianten

Deze zullen altijd wel blijven opduiken. Nu is er sprake van de sterke opmars van de Indiase variant in het Verenigd Koninkrijk. Een mooi overzicht of uitleg van varianten vind je op de Nederlandse website RIVM of deze van de Amerikaanse CDC.

Meer informatie