Oplossingen voor problemen in de praktijk met nieuw AREI

Het beheerscomité nieuw AREI werd opgericht om gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor vragen en problemen die zich in de praktijk voordoen in het kader van de controleactiviteiten en de toepassing van het nieuwe AREI. De nota’s en de thematische fiches zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie. 

👉 Nota’s en thematische fiches van de Algemene Directie Energie - Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

De FOD Economie, die de organismen voor de controles van elektrische installaties erkent, kan nota’s richten naar de erkende organismen. Meer info over erkende organismen en de lijst met erkende organismen voor de controles op elektrische installaties zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie: 

👉 Erkende controleorganismen voor de elektrische installaties.

De keuringsinstellingen die de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft erkend, de zogenaamde externe diensten voor technische controles op de werkplaats (EDTC), voor de controles op centrifuges, gasrecipiënten, heftoestellen, metalen gordijnen en stoomtoestellen zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid: 

👉 Erkenning: Externe diensten voor technische controle op de werkplaats (EDTC).

Volgens art. II.5-14 van de codex over het welzijn op het werk zijn de EDTC gehouden de schriftelijke instructies van de leidend ambtenaar van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid (AD HUA) van de FOD Werkgelegenheid na te leven voor het uitvoeren van de keuringen waarvoor ze erkend zijn.

Elektriciteit op de Prenne

💡 Op onze Prenne op 16 september 2021 in Kortrijk is er ook een module over basiskennis elektriciteit

Meer informatie

[bron: BeSWIC]