Jaaractieplan vóór 1 november naar het comité

Het jaarverslag is een verplicht document waarmee bedrijven de overheid informatie verstrekken over hun werking. Voor de ondernemingen die hun dienstjaar starten op 1 januari van 2022, moet het jaaractieplan voor advies worden voorgelegd vóór 1 november 2021

Jaaractieplan voor 1 november

Het jaarlijks actieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het vijfjaarlijks globaal preventieplan (GPP) waarin de aandachtspunten en risico’s van het bedrijf, op het vlak van welzijn op het werk, uitgeschreven staan. Een ontwerp van dit jaaractieplan moet voor advies worden voorgelegd aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Voor de ondernemingen die hun dienstjaar starten op 1 januari van 2022, moet het jaaractieplan voor advies worden voorgelegd vóór 1 november 2021. Kleine ondernemingen moeten het plan voorleggen aan de vakbondsafvaardiging of rechtstreeks met hun werknemers bespreken. 

Het jaaractieplan bepaalt onder meer:

  • de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid
  • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken
  • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen
  • de eventuele aanpassingen aan het globaal preventieplan

Nieuwe risico's corona

Een belangrijk jaaractiepunt is dit jaar ongetwijfeld de aanpassing van de risicoanalyses naar aanleiding van nieuwe risico’s die zijn kunnen ontstaan door het invoeren van preventiemaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Meer informatie

  • Checklist opmaak jaarverslag | Prebes Kenniscentrum 
  • Basisschema jaaractieplan  | Prebes Kenniscentrum 
  • Alles wat je moet weten over het jaarverslag  | Prebes Kenniscentrum 
[Bron: IDEWE]