Toolkit psychosociaal welzijn

Hoe sensibiliseer je je medewerkers rond psychosociale thema's? FOD WASO werkte recent een toolkit uit om je hierbij stap voor stap te begeleiden.

Thema's

Aan de hand van deze toolkit kan jij werknemers sensibiliseren rond psychosociale thema's. Welke thema's komen aan bod?

  1. Hoe werken aan psychosociaal welzijn
  2. Stress en burn-out voorkomen
  3. Respectvol met elkaar omgaan op het werk
  4. Van afwezig-zijn tot er wel-zijn
  5. Het nieuwe werken
  6. Leiding geven

Leidraad

De fiche voor de opleider loodst je doorheen de toolkit. Je krijgt er een korte inhoud van alle aangeboden thema’s, de aanpak, leerdoelen en didactische richtlijnen.

👉 Ontdek de toolkit

Bron: FOD WASO, 2021