Nieuwe aanbeveling persoonlijke beschermingsmiddelen Covid-19

Op 1 september 2021 publiceerde de Europese Commissie een belangrijke aanbeveling rond het op de markt brengen van COVID-19-gerelateerde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Volledige conformiteitsbeoordeling

De aanbeveling (EU) 2021/1433 voorziet onder meer in de volgende bepalingen:  

  • Vanaf 1 oktober 2021 moeten alle PBM voldoen aan de verordening 2016/425 en dus een volledige conformiteitsbeoordelingsprocedure hebben doorlopen.
  • PBM die via een uitzonderingsprocedure op de markt werden gebracht, mogen nog tot 31 mei 2022 ter beschikking worden gesteld.

Tijdelijke uitzondering

Bij wijze van uitzondering kunnen dergelijke PBM of medische hulpmiddelen die deel uitmaken van bestaande voorraden die ter beschikking staan van gezondheidswerkers, eerstelijnshulpverleners en ander personeel dat betrokken is bij de inspanningen om het virus in te dammen en verdere verspreiding ervan te voorkomen, ter beschikking worden gesteld tot 31 juli 2022.

Covid-gerelateerder PBM

Ter herinnering, persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten hoofdzakelijk:

  • mondmaskers
  • handschoenen
  • beschermingsoveralls of oogbescherming

Meer informatie

Bron: FOD Economie