Een welzijnsbeleid op papier volstaat niet

  • 10/02/2022

"Het schrijnende geval van pestgedrag bij een bedrijf in Antwerpen, waarbij een ploegbaas een jonge werknemer maandenlang mentaal en fysiek heeft gepest is uitzonderlijk”, zegt Hilde De Man in De Ochtend bij Radio 1. “Een vertrouwenspersoon aanduiden is goed, maar daarmee houdt het natuurlijk niet op.”

Waarom meldt men niets?

Angst voor represailles, schaamte, afhankelijkheid van een leidinggevende en onzekerheid voor wat er gaat gebeuren voor jezelf en je collega’s, ... zorgen er vaak voor dat mensen die het slachtoffer zijn van pestgedrag geen melding maken van wat hen overkomt”, stelt disciplineverantwoordelijke psychosociale aspecten Hilde De Man van IDEWE. 

Belang van cultuur

“Ook de cultuur in een organisatie kan een drempel zijn. Het is immers niet omdat je als werkgever voldoet aan de wettelijke verplichting om een welzijnsbeleid uit te bouwen, waar een anti-pestbeleid onderdeel van kan zijn, dat de bedrijfscultuur daar ook van doordrongen is. Je moet het belang van respectvol omgaan met elkaar ook levend houden. De vertrouwenspersoon moet bijvoorbeeld jaarlijks een supervisie volgen en moet zich voldoende kenbaar kunnen maken. Daarom pleiten we er bij IDEWE ook voor dat de vertrouwenspersoon zich kan voorstellen tijdens introductiedagen van nieuwe werknemers. Het is een manier om als werkgever van bij het begin van een overeenkomst duidelijk te maken dat je organisatie respectvol gedrag belangrijk vindt.”

Invloed van corona

“Tijdens de coronapandemie zijn er nieuwe vormen van uitsluitingen en pesten ontstaan door het afstandswerken. Het gaat bijvoorbeeld over mensen die niet mee opgenomen worden in een Whatsapp-groepje waarin teams elkaar ook na de werkuren vinden. Of over werknemers die zich uitgesloten voelen omdat ze niet gevaccineerd zijn en door hun collega’s gemeden worden. Terwijl we uitgerekend nu elkaar meer dan ooit nodig hebben om hieruit te geraken."

Welzijnsbeleid, meer dan woorden

“Een welzijnsbeleid, waar een beleid tegen pesten deel van uitmaakt, is geen statisch gegeven”, aldus Hilde De Man. “Bedrijven vergeten vaak dat ze bijgevolg jaarlijks moeten evalueren, eventueel moeten bijsturen en het beleid ook blijvend zichtbaar moeten maken. Daarover communiceren geeft werknemers vertrouwen en geeft het signaal dat het welzijnsbeleid niet louter op papier staat omdat het een wettelijke verplichting is. Het is ook belangrijk dat er snel en duidelijk grenzen worden gesteld zodra er een signaal is van pestgedrag. Zo niet zullen werknemers incidenten niet durven melden of er het nut niet van inzien. De boodschap moet echter zijn: durf te spreken en meld tijdig, ook als je als collega iets ziet dat niet door de beugel kan.”

Meer informatie

Bron: IDEWE