Bewegen op verwijzing via de arbeidsarts

Werknemers in beweging krijgen én houden, hoe doe je dat? De arbeidsarts kan inactieve werknemers op weg helpen door hen door te verwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. Sinds vorig jaar kunnen arbeidsartsen namelijk ook doorverwijzen.

Wat is Bewegen op Verwijzing?

Een persoonlijk coachingtraject met een professionele en motiverende coach, een beweegplan op maat en nauwe opvolging. Samen met een coach uit de regio kunnen ook groepssessies georganiseerd worden. Daarin worden er in groep individuele beweegplannen gemaakt en opgevolgd. De steun van collega's werkt extra motiverend.

Resultaten tonen aan dat er dubbel zoveel bewogen wordt na begeleiding. Bovendien voelt 74% van de deelnemers zich na Bewegen Op Verwijzing beter en geeft 52% van de deelnemers aan dat ze problemen beter aankunnen. 

Hoe kan de preventieadviseur ondersteunen?

Ook de preventieadviseur kan hierin een belangrijke rol spelen. Hij/zij kan de medewerkers informeren over het project en hen motiveren om het gesprek aan te gaan met de huisarts of arbeidsarts. Dat kan bijvoorbeeld tijdens risicoanalyses, of kan kaderen binnen een brede gezondheidscampagne.

Spontaan wordt er gedacht aan de preventieadviseur, werkzaam binnen het welzijnsdomein ergonomie, als dé partner bij uitstek om werknemers en de arbeidsartsen te informeren over de ondersteuning die Bewegen Op Verwijzing kan bieden. 

Meer informatie

  • Bewegen op verwijzing, wat en hoe? | Gezond Leven
  • Hoe motiveer ik werknemers tot meer bewegen en minder lang stilzitten? | Veiligheidsnieuws
  • Affiches die je richting gezonde keuzes duwen | Prebes Kenniscentrum