"Go for zero", ideaal of onzin?

Termen als "go for zero" en "safety first" zijn nogal omstreden. Voor sommigen een mooi ideaal, voor anderen loze woorden vanuit de ivoren toren. Kunnen deze slogans zinvol zijn, of kunnen we ze beter schrappen? De podcast "verhalen over veiligheid" brengt verheldering.

Go for zero

Tako Hulsman heeft al een aantal jaren ervaring in het begeleiden van cultuurtrajecten ten aanzien van arbeidsveiligheid. In de podcast "verhalen over veiligheid" deelt hij zijn mening over de dooddoeners in veiligheidsland: ‘Safety First’ en ‘Goal Zero’.

Voor wie zijn de slogans allereerst bedoeld? Is het een belofte aan klanten? Een verwachting ten aanzien van de werknemers? Volgens Tako verwijzen deze dooddoeners naar wat we precies verstaan onder veiligheid en voor wie. De slogans gebruiken als doelstelling of belofte raadt hij ten stelligste af, maar juist gebruikt kunnen ze volgens hem wel hun nut hebben. 

Verhalen in veiligheid

De Nederlandse podcast "Verhalen in veiligheid" brengt verhalen over veiligheid samen met de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak

Meer informatie

  • Podcast: ‘een target zero als doel stellen, daar heb ik mijn bedenkingen over.’ | Sdu
  • Casussen: ernstige arbeidsongevallen bij elektrische installaties op Prenne 64
bron: Sdu