Nieuwe campagne VSV voor jonge fietsers

Fietsende jongeren zijn in de donkere wintermaanden extra kwetsbaar in het verkeer. Daarom start VSV met OPVALLR, een nieuwe workshop en actiepakket rond fietsverlichting voor secundaire scholen.

Onzichtbare fietsers

Nu de ochtend- en avondspits opnieuw in het (half)duister verlopen, is goed werkende fietsverlichting van cruciaal belang om zichtbaar te zijn voor andere bestuurders.Daarnaast zijn ook de wettelijk verplichte reflectoren op de fiets belangrijk om gezien te worden.

Uit steekproeven die de VSV de afgelopen weken uitvoerde nabij vier secundaire scholen in Vlaanderen, bleek meer dan een derde van de leerlingen zonder fietsverlichting te rijden.

Zelfoverschatting en sociale invloed

Uit een verkennende gedragsanalyse bleek dat drie factoren bepalend zijn voor het rijden zonder licht:

  1. twijfel en zelfoverschatting
  2. de sociale invloed van leeftijdsgenoten
  3. de moeite die het hen kost om een slecht werkend fietslicht in orde te zetten

Jongeren die niet meteen hun fietslicht zouden herstellen als het kapot is, twijfelen meer aan de noodzaak om bij slechte zichtbaarheid hun licht aan te zetten, denken vaker dat het zonder licht ook wel zal lukken, geven meer aan dat hun leeftijdsgenoten zonder licht rijden en zien meer op tegen de moeite om hun verlichting in orde te zetten.

OPVALLR

Met het project OPVALLR wil de VSV inspelen op deze factoren en er zo  voor zorgen dat leerlingen uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs rijden met goed werkende fietslichten en de wettelijk verplichte reflectoren. OPVALLR bestaat uit een workshop en een gratis actiepakket met affiches voor de school, stuurhangers voor fietscontroles en reflecterende stickers.

VR-simulatie

Tijdens de workshop maakt de VSV onder meer gebruik van een VR-simulatie om jongeren het verschil te laten ervaren tussen de zichtbaarheid van fietsers die met en zonder fietslicht rijden. 

Meer informatie

www.verkeeropschool.be