Goed nieuws uit de bouwsector

Het aantal arbeidsongevallen in de bouw daalde in 2021 in vergelijking met 2019.

Minder ongevallen met arbeidsongeschiktheid

Het aantal arbeidsongevallen zat in 2021 onder het precorona niveau, zo blijkt uit onderstaande cijfers. Ten opzichte van 2019 daalde het aantal ongevallen met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid met 6,3% in 2021. Een stijging ten opzichte van 2020 is logisch: de bouw lag door corona een hele tijd stil.

Verplichte basisopleiding

Op 12 mei 2022 werd een nieuwe sectorale CAO afgesloten door het paritair comité voor het bouwbedrijf, om een verplichte basisopleiding veiligheid in het leven te roepen. Deze verplichte opleiding is ongetwijfeld een stap in de goede richting.

Steeds meer veiligheid in de bouwsector

De bouw heeft het predicaat een onveilige sector te zijn. Nochtans neemt het aantal arbeidsongevallen in de sector jaar na jaar af, zo geven deze cijfers van Fedris aan. In deze cijfers zijn de ongevallen met zelfstandigen en gedetacheerden wel niet opgenomen, maar sectorfederatie Embuild is vragende partij om deze ongevallen ook te registreren, zodat een volledig beeld van de veiligheidssituatie mogelijk wordt.

Meer informatie

Bron: Embuild