Prenne 55: programma

Programma

  • Je zal tussen 11/09 en 10/10/2020 de tijd krijgen om deze vooraf opgenomen sessies te bekijken.
  • Klik op de titel om de inhoudelijke tekst te kunnen lezen.

 

Opleidingssessie Thema
  enkel LIVE overleg
 

Bij de firma Janssen Pharmaceutica werkt men al jaren met het fenomeen "Oproepbare Bedrijfshulpverlener". Het zijn hulpverleners die meer uren opgeleid worden om in geval van een incident sneller en adequater hulp te verlenen. Hoe deze onderneming dit aanpakt, verneem je in deze intervisie!

Jan Mariën - bedrijfsverpleegkundige - Janssen Pharmaceutica

EHBO
 

Vanaf 1 juni 2020 is het nieuwe AREI van toepassing. Het is belangrijk om nu reeds rekening te houden bij de uitvoering van veiligheids- en kritische installaties vanaf 1 juni 2020. Veiligheids- en kritische installaties zijn in het nieuwe AREI de opvolgers van de "vitale installaties". Over welke installaties spreken we? Welke nieuwe termen doen hun intrede? Wat zal er veranderen?

Rudy Van den Bergh - Innovation & Training manager - Elektro Test

Elektriciteit 
 

Staand werken zijn alle taken in een verticale houding. Het risico van langdurig staan op de gezondheid wordt toegelicht met de focus op preventiemaatregelen zoals stamatten en afwisseling. Om het risico correct te beoordelen, is er de VerV tool staand werken. Deze wordt geïllustreerd aan de hand van casussen.

Anneleen Verhaeghe - preventieadviseur ergonomie - Volvo Group

Ergonomie 
 

Na het gedwongen telewerk tijdens de coronacrisis wordt verwacht dat bedrijven in de toekomst meer structureel aan telewerk gaan doen. Telewerk is ook beeldschermwerk en dus heeft de telewerker een ergonomische werkplek nodig. Daarvoor is een volwaardig telewerkbeleid nodig. Praktijkvoorbeelden tonen hoe je dat in praktijk kan realiseren.

Roeland Motmans - ergonoom - Delhaize

Ergonomie 
 

Deze standaard is de eerste wereldwijd erkende bouwstandaard die focust op gezondheid en welzijn in gebouwen. De criteria bevatten ontwerpstrategieën, prestatiecriteria, onderhoudsvoorschriften en afspraken tussen werkgever en werknemers. Het is een performance-based standaard die in het ontwerp geïntegreerd wordt en waarvan de prestatiecriteria in de tijd opgevolgd worden. De Health-Safety Rating is een antwoord op de COVID-19-pandemie. Het bevat management en onderhoudsafspraken waarmee coronaveilige omgevingen gecreëerd worden.

Liesbeth Reekmans - verantwoordelijke discipline bouwen en gebouwen - Groep IDEWE

Externe diensten 
 

In deze voorstelling wordt een update gegeven rond GHS (rev6 en 7), CLP (10° tem 13° aanpassing) met onder andere verdwenen EUH-zinnen, REACH nieuwe restricties en nieuwe blootstellingsrichtlijnen en de gevolgen hiervan in de praktijk voor een preventieadviseur en milieucoördinator.

Cindy Vandecasteele - adviseur productbeleid, VLARIP & projectleider - Essenscia

Gevaarlijke stoffen 
 

Ondernemingen steunen meer en meer op teams. Goed en nauw samenwerkende teamleden zijn hét geheim van een goed draaiend bedrijf. Ook teams stoten op uitdagingen. Maar met een sterke veerkracht kunnen ze tegen een stootje en krabbelen ze makkelijker overeind bij veranderingen en tegenslagen. En het goede nieuws is: teamveerkracht kan je trainen. Tijdens deze sessie kom je meer over deze methodiek te weten.

Anne Mariën - Coach Team(Veer)Kracht

Gezondheid 
enkel Live overleg
 

Het LON-vertrouwenspersonen biedt het nodige netwerk en ondersteuning aan voor de vertrouwenspersonen, waarbij zij vooral van elkaar kunnen leren. Via sterke interactie wordt ingespeeld daar waar de hoogste noden zijn. Op elke Prenne wordt deze intervisie vorm gegeven door elke enthousiaste deelnemer die de eigen ervaring en kennis wil delen met collega’s, door de opbouw van een sterk netwerk waar elk lid een meerwaarde betekent voor de ander.

Luc Goemaere - personeels- en organisatieadviseur, psycholoog, Well2Work - HR-Sparringpartners

Intervisie Vertrouwenspersonen 
 

Een belangrijke oorzaak van ongevallen tijdens onderhoud van machines is onverwachte start door foutief of onvolledig isoleren van de energiebronnen. Wie in contact komt met machines heeft er dan ook alle belang bij dat een duidelijke en eenvoudig te gebruiken vergrendel- of LOTOTO-procedure bestaat. Maar hoe begin je eraan en welke tools zijn er beschikbaar? Met deze presentatie zetten we je alvast op weg.

Jaak De Decker - Account Manager - Goossaert

Machineveiligheid 
 

De FOD Economie staat in voor de omzetting van nieuwe aanpakrichtlijnen en het markttoezicht. Sancties volgen uit boek IX van het Wetboek Economisch Recht. In deze presentatie zal ingezoomd worden op diverse cases die men kan tegenkomen op administratief en technisch vlak van enkele arbeidsmiddelen. Ondertussen is de goods package regelgeving een feit en de toekomstige machineverordening is reeds in zicht.

Wendy Van Aerschot - ingenieur, AD kwaliteit & veiligheid - FOD Economie

Machineveiligheid 
 

Ontdek digitale tools die je kan inzetten om op te leiden en te sensibiliseren over veiligheid. Vanaf nu kan je je medewerkers prikkelen en opleiden ongeacht tijd, locatie of bereikbaarheid dankzij deze makkelijk bruikbare applicaties.

Yves Willems, zaakvoerder - LUDO

Multimedia 
 

De infosessie omvat : 1) Introductie tot autodelen: wat en waarom 2) Overzicht van de Belgische autodeelaanbieders 3) Hoe autodelen als bedrijf

Bram Seeuws - Beleids- en projectmedewerker - Autodelen.net vzw Vlaams Netwerk Autodelen

MVO 
 

Elektrische wagens breken door: veel nieuwe modellen verschijnen. De uitrol van elektrische bedrijfswagens en de energiebevoorrading zijn aan de orde. Vormen al die laadpalen en wagens geen bedreiging voor de energiehuishouding? Zijn batterijen een opportuniteit? Het ontstaan van een nieuw ecosysteem elektrisch rijden. Welke factoren hebben een impact op de TCO van het vergroenen van een bedrijfsvoertuigenpark.

Jochen De Smet - voorzitter - AVERE België

MVO 
 

Tijdens de COVID pandemie wordt iedereen aangeraden om de handen veelvuldig te wassen: wat is de beschermende functie van de huid; hoe voorkom je de extra belasting van deze en hoe de huid herstellen bij beschadiging

Jan Van Damme - Business expert safety and hygiene - Imes Dexis
Paul van Delft - Peter Greven

PBM 
enkel Live overleg
 

Covid-19 deed de zorgsector daveren op haar grondvesten. Wat hebben we geleerd, hoe passen we het noodplan aan en vooral: hoe moet het nu verder. Wat indien er een 2° golf komt?

Dominic Hermans - Diensthoofd IDPBW & Milieu - Ziekenhuis Oost-Limburg

Prebeneren 
 

Evolutie van de problematiek van grensoverschrijdend gedrag: cijfers en interessante weetjes. Van een reactief naar proactief beleid. Tips voor een levendig en gedragen beleid.

Emely Theerlynck - preventieadviseur psychosociale aspecten - Securex

Psychosociaal 
 

Wanneer men een bewakingscamera wil plaatsen en gebruiken, moet worden voldaan aan de voorschriften van de camerawet. Wat houden deze voorschriften in? De basisregels worden tijdens deze sessie toegelicht.

Inge Spincemaille - Consultant - Inspiro Consulting BV

Security 
 

Heel wat vragen m.b.t. belijning en markering zullen aanbod komen als leidraad voor een veilige werkomgeving: - Waarom belijningen en markeringen in de werkomgeving - Welke belijning kan ik best kiezen op maat voor mijn bedrijf - Welke soorten belijning zijn er mogelijk buiten / binnen - Welke coating op welke ondergrond : beton, asfalt, klinkers, coating? - Onder welke omstandigheden aanbrengen, ...

Luc Jeurissen - projectmanagement - Group Beyens

Transport en logistiek 
 

Hoe kan je je medewerkers laten participeren in een dynamisch risicobeheer? UZ Leuven vormde een bestaande risicoanalyse om tot “veiligheidsbarometer”. Medewerkers evalueren zélf hun blootstelling aan risico’s maar maken ook een inschatting van hun eigen beheersingsvermogen. Resultaat is een overzichtsdiagram dat toelaat om op een duidelijke wijze de risico’s in kaart te brengen.

Sigi Rampelberg

Verzorgingsinstellingen 
 

De Welzijnswet kent verschillende gradaties van samenwerking tussen bedrijven. We verkennen de afgrenzing van elk systeem en gaan op zoek naar de impact ervan op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de betrokken actoren: contractoren, uitzendkrachten en zelfstandigen. Voor elk ervan vertrekken we van een concrete case.

Chris Persijn - jurist - Cautius.be

Wetgeving 
 

Zowel eigen medewerkers als opdrachtgevers/klanten verwachten dat de medewerkers die worden ingezet een veilige werkomgeving wordt geboden. Organisaties die werken volgens VCA eisen tonen dat zij systematisch werken aan veiligheid en gezondheid van hun medewerkers. In deze info sessie nemen we je mee in de vele voordelen van de nieuwe versie van de VCA.

Heidi Vandenhende - zaakvoerder - BuMS Consulting

Zorgsystemen 

Schrijf je in

Naar de Prenne 55 pagina