Prenne 56: programma

Klik op de titel om de inhoudelijke tekst te kunnen lezen.

 

Opleidingssessie Thema
 

De internationale brandweerfederatie (CITF), waar Belgische brandweerlieden intens bij betrokken zijn, heeft aan de wieg gestaan van de ISO17840 norm. In deze norm worden standaard pictogrammen voorzien, reddingskaarten (o.a. immobilisatie en bevrijden personen), voor eerste hulpverleners en diepgaande reddingsrichtlijnen uitgewerkt voor openbaar vervoer, vrachtwagens en wagens die op alternatieve energiebronnen rijden. Nuttig voor allen die met elektrische of andere alternatieve voertuigen wordt geconfronteerd.

Tom Van Esbroeck

Brand 1
 

Sinds 15 augustus 2009 behandelt bijlage 6 de brandveiligheidsvoorschriften voor nieuwe industriegebouwen. Hoe vertalen de wettelijke voorschriften zich op een bouwplan? Waar zitten de aandachtspunten? Welke aspecten van het brandveiligheidsconcept worden bepaald in akkoord met de brandweer? Een antwoord op deze vragen verneem je tijdens deze praktijkgerichte infosessie!

An Laureys – Adviseur brandveiligheid

Brand 2
 

Eén van de belangrijkste oorzaken van brand was, en is nog steeds, een defect in de elektrische installaties. Tijdens deze presentatie zal worden aangetoond hoe u optimaal gebruik kunt maken van de verschillende infraroodtechnologiën (in combinatie met de wettelijke keuringen) om het risico op brand te minimaliseren.

Herman De Vos - Technical Manager Electricity, Vinçotte

Elektriciteit
 

De Rugradar is een handig hulpmiddel om ergonomische gevaren te screenen en erover in overleg te gaan met de medewerkers. Medewerkers geven aan waar ze knelpunten ondervinden en deze worden overzichtelijk gevisualiseerd. De Rugradar geeft ook grenswaarden aan gebaseerd op de praktijkrichtlijnen uit Nederland. De tool is ontwikkeld vanuit de zorgsector, maar breed toepasbaar voor alle sectoren.

Lieven Maertens - Ergonoom

Ergonomie
 

Het coronavirus en de maatregelen die de overheid ons oplegt, hebben een grote impact op onze bedrijfswereld . In deze sessie zoomen wij in op de diverse arbeidsgeneeskundige aspecten van de crisis. Wij staan stil bij de eerste onderzoeksresultaten. Ook het draaiboek van CoPrev m.b.t. contact tracing in organisaties komt aan bod.

Hilde Vanacker - preventieadviseur arbeidsarts, verantwoordelijke discipline arbeidsgeneeskunde, IDEWE

Externe diensten 1
 

Door de coronacrisis voerden tal van organisaties noodgedwongen thuiswerk in. Medewerkers beseffen dat telewerk hun work-lifebalans en productiviteit ten goede kan komen. Ook na de lockdown zal het aandeel (occasionele) thuiswerkers hoog blijven. Maar hoe ondersteunt u van op afstand de gezondheid en productiviteit van medewerkers? Feiten, cijfers en succesfactoren komen aan bod. Wij lichten verder een plan toe in 4 stappen om gezond en productief thuiswerk te organiseren.

Ruth Costers - preventieadviseur ergonomie, Mensura
Elita Schildermans - preventieadviseur psychosociale aspecten, Mensura

Externe diensten 2
enkel LIVE overleg
 

Nu onze onderneming weer op gang komt tijdens dit COVID-tijdperk is het aangewezen dat werknemers aangepaste richtlijnen ontvangen over de manier waarop ze een slachtoffer best kunnen benaderen. We bespreken een plan van aanpak en nodigen tevens de deelnemers uit om hun ervaringen uit te wisselen. Bijkomend wordt de organisatie van de EHBO-opleidingen tijdens deze pandemie onder de loep genomen.

Jan Vanbrabant - coördinator opleidingen EHBO EduMedic BV

EHBO
 

Hoe kom je van SDS tot WIK? Welke informatie moet zeker opgenomen worden? Wat is het verschil met een interventiekaart? Het 2-delig boekwerk Werkplekinstructiekaarten chemische agentia en het Brandweerinterventieboek zijn aan hun 10e editie toe en bevatten elk meer dan 1100 kaarten voor industriële veiligheid of bij incident management. Je krijgt tevens uitleg wat er achter de QR-code van iedere kaart verborgen zit.

Bert Thoelen - BIG

Gevaarlijke stoffen
 

Deze toelichting wordt geënt op de nieuwe BBT voor inkuiping bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen. Waarmee moet je rekeninghouden? Wat mag je niet vergeten? Met wie moet je afstemmen? … Geen eenduidig verhaal!

Frank Maesen - Sertius

Milieu 1
 

Tijdens deze toelichting krijg je een handig overzicht van de bestaande regelgeving voor bedrijven rond het gebruik van pesticides en biocides. Een toelichting die aan te raden is voor zowel milieucoördinatoren als preventieadviseurs!

Nicole Otten - Consultes

Milieu 2
 

In juli 2020 werd de nieuwe Belgische regelgeving rond stralingsbescherming van kracht, die een update vormt van het vorige KB uit 2001. De presentatie zal een overzicht geven van deze aanpassingen, en aangeven welke gevolgen dit heeft in de praktijk.

Geert Biermans - FANC

Milieu 3
 

Een ervaringsdeskundige aan het woord

Ans Loncke

MVO 1
 

Interessante onconventionele & interactieve sessie over groene mobiliteit. Een praktische leidraad hoe je zelf deel kan uitmaken van de groene/gedeelde golf. Laat je inspireren door de mogelijkheden van groene/gedeelde mobiliteit en laat de informatie over je komen van de risico’s die dat mogelijks met zich kan meebrengen en hoe je verzekering mee kan evolueren met je mobiliteitsbehoefte.

Elien De Both - Group Casier Risk & Insurance, Corporate Consultant
Jeffrey Matthijs - Autodelen.net, directeur

MVO 2
 

Europese geharmoniseerde normen zijn een belangrijk instrument voor fabrikanten van machines. Maar wat zijn normen en wat zijn Europese geharmoniseerde normen? En wat maakt die geharmoniseerde normen zo belangrijk in het kader van de Europese richtlijn machines. We geven een antwoord op veelgestelde vragen over normen en vullen aan met voorbeelden van de toepassing van een aantal normen voor machineveiligheid.

Koen Chielens - Expert Safety of Machinery And Harmonised Standards (HAS) Consultant to the European Commission, Vinçotte

Machineveiligheid
 

Puntjes op de i ! In deze sessie wordt aandacht besteed aan de wetgeving, de normeringen en referentiedocumenten.

Gwin Steenhoudt - Secretaris Generaal, Febelsafe
Guido Van Duren - Voorzitter, Febelsafe

PBM
 

Als PA bots je soms op 'oud zeer' in een organisatie. De resultaatgerichtheid van organisaties neigt er naar om dit onder de mat te vegen. Maar als de toekomst van de organisatie in het gedrang komt dan is het tijd om dat 'oud zeer' te erkennen en ruimte te maken voor heling. Een wagen kan je herstellen, een levend systeem niet. De corona-crisis maakt het thema 'systeem-trauma' bijzonder relevant ...

Philippe Bailleur - Ervaren Gids in OrganisatieVernieuwing, philippebailleur.be

Psychosociaal 1
enkel LIVE overleg
 

Het LON-vertrouwenspersonen biedt het nodige netwerk en ondersteuning aan voor de vertrouwenspersonen, waarbij zij vooral van elkaar kunnen leren. Via sterke interactie wordt ingespeeld daar waar de hoogste noden zijn. Op elke Prenne wordt deze intervisie vorm gegeven door elke enthousiaste deelnemer die de eigen ervaring en kennis wil delen met collega’s, door de opbouw van een sterk netwerk waar elk lid een meerwaarde betekent voor de ander.

Luc Goemaere - personeels- en organisatieadviseur, psycholoog, Well2Work, HR-Sparringpartners

Psychosociaal 2
 

Prestatiebevorderende middelen worden vaak gelinkt aan het sportmilieu. In het PREVPED- onderzoek werd voor het eerst expliciet naar PED-gebruik (en waar men vaak niet aan denkt als PED, ook alcohol) gepeild bij Belgische werknemers. Marie-Claire Lambrechts bespreekt omvang en motieven van PED-gebruik in de transportsector en staat stil bij de impact ervan.

MarieClaire Lambrechts - expert VAD, Phd Onderzoeker KUL

Psychosociaal 3
 

Door de coronacrisis is de cybercriminaliteit in een versneld tempo gestegen. Proactief met beveiliging van computersystemen bezig zijn is een noodzaak geworden. Tijdens deze sessie gaat de spreker dieper in op deze problematiek en geeft hij enkele tips en tricks om jezelf en je bedrijf tegen cybercriminaliteit beter te beschermen.

Peter Geelen - Managing Director, CyberMinute

Security
 

Aanrijrisico's op de werkvloer zijn levensgevaarlijk. PAS 13 verhoogt de veiligheidsnorm, bepaalt waar, wanneer en welk type aanrijbeveiliging in welke werkomgevingen nodig zijn en biedt deskundige begeleiding bij het toepassen van hiervan.

Jolien Demeyer – Marketing Manager
Jean Pascual – CEO

Transport en logistiek
 

Ben jij een preventieadviseur die graag enkele nieuwe tendenzen in de veiligheidsliteratuur hoort? Sta jij open voor enkele nieuwe concepten en wil jij zaken in vraag stellen? Dan is deze sessie geschikt voor jou. Een overzicht zal gegeven worden van enkele nieuwe inzichten en kritische vragen uit boeken in de internationale veiligheidswereld en tendenzen op sociale media zoals podcasts over veiligheidsitems.

Jan Dillen - lead-auditor, Vincotte

Veilig gedrag
 

Gebaseerd op een real-life case, uitgewerkt in samenwerking met Zorgnet Icuro en verschillende preventieadviseurs, zullen we tonen hoe een Virtual Reality Evacuatie training kan uitgewerkt worden. We geven aan wat de uitdagingen zijn om zo een procedure te virtualiseren, hoe rekening gehouden wordt met het leerproces en hoe een bestaande procedure kan opgedeeld worden om de correcte training stappen te bepalen.

Evarest Schoofs

Verzorgingsinstellingen
 

Steeds meer mensen nemen de fiets, step, enz om naar het werk te gaan. Maar heeft deze toename een invloed op het aantal ongevallen of de ernst ervan? AXA heeft de arbeidsongevallen in de afgelopen jaren, onder de loep genomen. Meer uitleg over het aantal, de ernst en ander cijfermateriaal verneem je in deze presentatie. Interessante tips zullen worden toegelicht.

Ellen Vermeyen en Brigitte Bert - safety advisor, AXA Verzekeringen

Verzekeringen
 

De opdracht van de externe diensten is in belangrijke mate adviserend van aard. Toch zien we de voorbije jaren een toename van de cases waarin na een ernstig arbeidsongeval (ook) de externe dienst zich moet verantwoorden voor de strafrechter. We focussen op de basisregels en analyseren de beschikbare rechtspraak.

Chris Persyn - Cautius.be

Wetgeving

 

Ga verder!