Prenne 57: programma

Titel Samenvatting
Arbeidshygiëne | Binnenluchtkwaliteit in en buiten coronatijden

De verschillende luchtkwaliteitsparameters van binnenlucht en hun normen worden overlopen en hun belang wordt geduid. Per parameter worden oorzaken van verontreinigingen en mogelijke oplossingen besproken. Verbanden met de Praktijkrichtlijn “binnenluchtkwaliteit in werklokalen” en het Vlaams Binnenmilieubesluit worden gelegd. Er wordt ook een zijsprongetje gemaakt naar meettechnieken.

Leen van Hoeck & Pieter Meyntjens - Atmosafe

Bouw | Kristallijn Siliciumdioxide (kwarts): 1 jaar later

Deze module gaat over de problematiek rond kwartsstof of anders gezegd, siliciumdioxide, wat ontstaat door bewerken van bepaalde materialen. Dit wordt erg onderschat in de praktijk. Deze stof is kankerverwekkend en werd opgenomen in de lijst van beroepsziekten. Het is de bedoeling om een paar manieren aan te halen waarop we dit kunnen voorkomen. Tenslotte zullen we een paar praktijkvoorbeelden bespreken.

Marc Cockmartin - Adviseur, Constructiv

Brand | Prebes Tool Brandpreventiedossier

De projectgroep Brand van Prebes heeft een tool ontwikkeld waarbij op een eenvoudige wijze de verplichtingen van boek 3 titel 3 brandpreventie op de werkplek kan geïnventariseerd worden. Hiermee krijg je een overzicht via een dashboard en kan je je GPP en JAP aanvullen. De BPD- tool wordt doorlopen zodat na deze sessie deze gebruikt kan worden.

Peter Wydooghe - Projectgroepvoorzitter Brand, Prebes

EHBO | EHBO Blended learning met Games

Ontdek hoe het opleiden van nijverheidshelpers via een unieke, performante combinatie van leermiddelen succesvol tot stand gebracht wordt. Met G-learnings tools wordt theorie aangeleerd aan de hand van 35 begeesterende game-based EHBO simulaties, die via leerstatistieken op hun beurt input geven aan de lesgevers die de daarop volgende praktijkdag invulling geven.

Leen Mestdagh - Liantis
Mike Ptacek - Play It Safe

Elektriciteit | Wat moet een PA weten over het keuren van branddetectie-installatie?

De preventieadviseur dient betrokken te worden bij de uitvoering van een risicoanalyse die de basis vormt voor het ontwerp van een branddetectie-installatie. Hoe omgaan met complexe installaties: worden de juiste (aan)sturingen getest? Wat in geval van opmerkingen? Wanneer dienen de installaties gecontroleerd te worden door een geaccrediteerde controle organisatie?

Hannelore Vandenbussche - Teamlead Electricity en Fire Safety, Vinçotte

Ergonomie 1 | Wat betekent wetgeving ergonomie in de praktijk?

Codex boek VIII Ergonomische belasting omschrijft de wettelijke verplichtingen op vlak van het manueel hanteren van lasten, werken met beeldschermen en staand werken. In deze sessie licht de arbeidsinspectie toe wat er concreet verwacht wordt van de algemene preventieadviseur. Praktijkvoorbeelden geven invulling aan het voorkomen, de risicoanalyse en opleiding rond ergonomische risico's.

Yves Degroeve - Sociaal inspecteur, FOD WASO

Ergonomie 2 | Lawaai beheersen in een open kantoor

De meeste afleiding op kantoor komt van de gesproken taal. Bij sound masking voegt men onopvallend achtergrondlawaai toe zodat een gesprek minder ver draagt. Anderzijds ziet men steeds vaker noise cancelling headsets opduiken. Deze zorgen voor ruisonderdrukking van het achtergrondlawaai zodat men beter hoort wat door de headset gezegd wordt. Beide toepassingen worden toegelicht vanuit de praktijk.

Brenda Vanmontfort - Premed

Externe diensten | Vaccinatie tegen het coronavirus!

Naar verwachting zal in het voorjaar 2021 worden gestart met inenten. De logistieke voorbereiding is in volle gang. Veel zaken zijn nog onbekend. Welke vaccins worden toegelaten tot de Europese markt? Hoe zeker is het dat een vaccin veilig en werkzaam is? Zijn er vaccins voor specifieke doelgroepen? Wat weten wij nog niet?

Wim van Hooste - Arbeidsarts, Mediwet

Gevaarlijke stoffen | Veiligheidsaspecten voor droogijs in de keten

Nu informatie over vaccins beschikbaar wordt, blijkt dat enkele diepgekoeld moeten opgeslagen worden. Men maakt hierbij gebruik van droogijs. Brandwonden en verstikkingsverschijnselen zijn de belangrijkste gevaren hiervan. De Europese Industrie Gassector (EIGA) heeft hierover gidsen ontwikkeld en affiches om te wijzen op deze gevaren.

Stefan Speelmans en Stefan Zientala - Airproducts

Gezondheid | Wisselwerken in de praktijk: steeds nieuwe uitdagingen

ING nam de voorbije jaren verschillende initiatieven om wisselwerken te faciliteren. De interne norm over beeldschermwerkplekken moet garanderen dat in de toekomst iedere werknemer in een dynamische werkomgeving kan werken. Toch blijven er vele uitdagingen, zeker nu het belang van telewerk toeneemt. Een terugblik op eerdere initiatieven en een vooruitblik naar toekomstige uitdagingen.

Wim Ponsaert, preventieadviseur en ergonoom bij ING België

Intervisie Vertrouwenspersonen | Intervisie voor vertrouwenspersonen enkel LIVE overleg

Het LON-vertrouwenspersonen biedt het nodige netwerk en ondersteuning aan voor de vertrouwenspersonen, waarbij zij vooral van elkaar kunnen leren. Via sterke interactie wordt ingespeeld daar waar de hoogste noden zijn. Op elke Prenne wordt deze intervisie vorm gegeven door elke enthousiaste deelnemer die de eigen ervaring en kennis wil delen met collega’s, door de opbouw van een sterk netwerk waar elk lid een meerwaarde betekent voor de ander.

Luc Goemaere - Personeels- en organisatieadviseur, psycholoog, Well2Work, HR-Sparringpartners

Machineveiligheid | Veiligheid bij houtbewerkingsmachines

Een groot deel van de ongevallen in de houtsector is te wijten aan onveilig gebruik van houtbewerkingsmachines, o.a. door ontbrekende of gedemonteerde beveiligingen. In deze sessie geven we een overzicht van de belangrijkste risico’s bij veel gebruikte machines in houtateliers en welke beveiligingsmaatregelen moeten genomen worden om deze machines te laten voldoen aan de eisen voor arbeidsmiddelen.

Philip Pierloz - Lead contract engineer Safety of machinery, Vinçotte

Milieu | Werking en verwerking van actieve kool

In deze presentatie wordt in eerste instantie de werking van actieve kool als adsorbens voor organische contaminanten uit water- en luchtstromen uitgelegd. Wat is adsorptie? Welke stoffen adsorberen goed en welke niet etc. Vervolgens wordt breder uitgelegd hoe de actieve kool na gebruik kan worden verwerkt door middel van thermische reactivatie met duurzaam hergebruik als gevolg.

Maxime Claeys - Sales Manager - Desotec

Multimedia | Safety game voor nieuwkomers - van theorie naar praktijk

Bij Volvo Trucks Gent worden interne opleidingen zoveel mogelijk opgebouwd volgens het 10%-20%-70% leer- en ontwikkelingsmodel. De module rond veiligheid op het werk was oorspronkelijk vrij theoretisch en ontbrak aan focus bij de deelnemers. Uit deze ervaring zocht het Training Center naar een manier om de veiligheidsregels toch kwalitatief uit te leggen en dit is gelukt met het eigen ontwikkeld Safety Game.

Nico Van den Broeke en Johan Vergaert - Volvo

MVO 1 | Bodemsaneringen en verzekeringen

Aangifte bij de verzekering ingeval van een incident met bodemverontreiniging. Is het schadegeval gedekt door de brandpolis of is er een tussenkomst van BA ? Wat is de rol van de verzekeringsexpert en wat zijn de aandachtspunten.

Ans Loncke - Zaakvoerder, SAGA bvba

MVO 2 | Elektrische voertuigen: risico's? Vervolg Prenne 56

Een ervaringsdeskundige aan het woord (deel 2).

Ans Loncke - Zaakvoerder - SAGA bvba

PBM | Besloten ruimten. Eenvoudig betreden. Veilig verlaten.

Hoe herken ik een besloten ruimte en in welke vormen komen we ze tegen? Welke gevaren zijn eigen aan besloten ruimten? Hoe veilig werken in besloten ruimten: plannen – betreden & verlaten – binnen werken – redden & terughalen.

Martin Verkamman - Sales Specialist Fall Protection, 3M

Psychosociaal 1 | Psychosociaal: Digital Detox

Verslaafd aan social media, email edm. ook na de werkuren kunnen een zware tol eisen op je lichaam en geest’! Praktijkvoorbeeld Digidetox: Kantoor Jonckheere, winnaar Liantis Award, sluit emailverkeer volledig af gedurende bepaalde uren en voorziet op het kantoor specifieke maatregelen waar medewerkers kunnen geconcentreerd doorwerken. Zou jij dit ook wensen? Deze sessie zal je zeker verwonderen.

Christine Wittoeck - Digital Detox Academy
Koen Jonckheere - Studiebureau Jonckheere

Psychosociaal 2 | Impact van de coronacrisis op mentaal welzijn

We zitten sinds maart 2020 in een ongewone situatie. Thuiswerk is de nieuwe norm. Dit in combinatie met een aantal sectoren die verplicht moesten sluiten, maakt dat we ons onrustig en angstig voelen. We kijken hoe mensen reageren op dergelijke situaties en zoeken naar mogelijke oplossingen. De panelstudie bij meer dan 6000 werknemers peilde hoe ze zich voelen op het werk. De belangrijkste factoren worden besproken.

Lode Godderis - Professor Arbeidsgeneeskunde, KUL-IDEWE

Risicobeheer | Hoe aanbevelingen en verbeterpunten kiezen en beheren

Goede (veiligheids-) maatregelen bepalen, laten goedkeuren en implementeren is niet eenvoudig. Dit gaat zowel over het ‘managen’ van dit proces als over organisatorische en menselijke factoren en gedrag. Enerzijds worden in deze sessie hulpmiddelen (self assessment maatregelen voor management, beslissingsmatrix) aangereikt, anderzijds inzichten meegegeven.

Ivo De Kegel - Health, safety & environment manager, Tatasteel Europe
Jan De Tremerie - lector risicobeheersing, HoGent

Security | Hoe een uitgangscontrole organiseren volgens de wet private veiligheid?

In de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid zijn een aantal aspecten opgenomen rond uitgangscontrole. Deze kan bijvoorbeeld georganiseerd worden met het doel te controleren op eventuele diefstal van bedrijfseigen goederen. Tijdens deze sessie zal de spreker het organiseren van een uitgangscontrole toelichten aan de hand van enkele praktische voorbeelden.

Laurent Mollet - Zaakvoerder, GCV Securityadvies

Veilig gedrag 1 | De invloed van leiders op veiligheid

Victor Roggeveen heeft op gezegende leeftijd een doctoraat over dit onderwerp gemaakt. Door data van taak-, relatie- en zelf-georiënteerd gedrag van leiders te analyseren kwam hij tot belangrijke conclusies. In welke mate 'compliance' of 'keep me out of jail' een rol speelt, hoor je tijdens deze webinar.

Victor Roggeveen - Safety Consultant and PhD Candidate - Leiden university

Veilig gedrag 2 | Veilig gedrag: eerst begrijpen, dan beïnvloeden

Gedrag lijkt soms raar en onvoorspelbaar. Waarom nemen we risico’s? Achter elk gedrag blijkt echter een logica te schuilen. Brain Based Safety wil de veiligheid in organisaties verhogen door veilig gedrag te stimuleren. Het gedachtengoed is ontwikkeld op basis van recente kennis over de werking van het menselijke brein en verklaart hoe veilig/onveilig gedrag ontstaat. Gedrag heeft drie bronnen: aangeboren, aangeleerd en aangezet.

Jean-Louis Dumortier - Senior consultant / trainer bij Brain Based Safety

Verzorgingsinstellingen | Doorgedreven onderzoek gebruik van Kalinox® (MEOPA) in de zorg

Kalinox® is een equimolair gasmengsel: 50% N2O (lachgas) en 50% O2 (zuurstofgas). Dit medisch gas wordt gebruikt om een wakkere analgo-sedatie teweeg te brengen, maar hierdoor worden medewerkers er mogelijks ook aan blootgesteld waardoor dit op korte als lange termijn gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Meten is weten. De blootstelling op de pediatrische afdelingen van UZ Gent in kaart gebracht.

Hannah Holemans - Studente, KUL
Pieter Hofman - Preventieadviseur, UZ Gent

Zorgsystemen 1 | Handboek implementatie ISO 45001

Vanaf maart 2018 is er een nieuwe norm voor zorgsystemen inzake gezondheids- en veiligheidsmanagement, nl. ISO 45001. De bijhorende gids, opgesteld door de ISO TC 283 WG 3 en enkel beschikbaar in het Engels, kan als leidraad dienen voor werkgevers die de ISO 45001 willen toepassen. De waarde van deze leidraad wordt toegelicht op basis van de concrete toepassing van de norm 45001binnen de FOD WASO.

Esther Mulkers - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Zorgsystemen 2 | Slim energiebeheer volgens ISO 50001 door het Facilitair Bedrijf

Het facilitair is het dienstencentrum binnen de Vlaamse overheid voor ICT, vastgoed, facilities en overheidsopdrachten. Het beheert meer dan 50 Vlaamse overheidsgebouwen en is sedert 2017 ISO50001 gecertificeerd. Ervaringen rond het opzetten van het systeem en de eerste resultaten na 3 jaar zullen gepresenteerd worden.

Tine Moens - Coördinator energie en milieuzorgsystemen, Facilitair bedrijf

 

Ga verder!