Hoofdpagina

Doelstellingen

De projectgroep onderwijs is netoverschrijdend samengesteld uit preventieadviseurs van het onderwijs, deskundigen uit het Vlaams onderwijsveld, afgevaardigde van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en afgevaardigde van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming en streeft volgende doelstellingen na.

Doelstellingen

Projectgroepvergaderingen

 • 13/1/2016
 • 24/2/2016
 • 23/3/2016
 • 27/4/2016
 • 25/5/2016
 • 29/6/2016
 • 21/9/2016
 • 26/10/2016
 • 23/11/2016
 • 21/12/2016

(telkens om 12 u.)

Inspectie

De onderwijsinspectie hanteert bij doorlichting van scholen een vernieuwde controlelijst bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne ter vervanging van de vroegere dynamische inspectie-index.  Eén van de taken van de onderwijsinspectie is de controle van de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (BVH) in de instellingen. 

Info controlelijst BVH onderwijsinspectie

Alle info m.b.t. de  opdracht van de onderwijsinspectie in dit verband, wat onderzocht wordt en wat niet, vindt u terug via volgende link naar de onderwijsinspectie:

Veilig woon-schoolverkeer

De projectgroep onderwijs binnen Prebes werkt samen met VSV om projecten binnen scholen ter bevordering van veilig woon-schoolverkeer te ondersteunen.

Naar de pagina op Wikiprebia

Downloads

Prebes- richtlijn Onderwijs: minimumduur der prestaties

Presentaties van de voorbije jaren zijn terug te vinden op Wikiprebia.

Forum

Bent u lid van Prebes en heeft u een specifieke vraag m.b.t. welzijn en preventie in het onderwijs, dan kan u terecht op het Prebes forum onder de rubriek ‘onderwijs’. U vindt er een duidelijk antwoord op tal van vragen, deze worden voorgelegd binnen de projectgroep onderwijs. Iedereen die lid is van Prebes kan op dit open forum participeren en input geven t.a.v. vragen op het forum. Dit verruimt blik op de gestelde problematiek, ten bate van onze leden.

VRAAG:
"Wij hadden een vraagje over de Prebes-richtlijn en hopen dat jullie ons daarbij kunnen helpen. Deze richtlijn praat over een vrijstelling van (les)opdracht teneinde een personeelslid in staat te stellen de taken van de preventieadviseur te vervullen. Hoe moeten we dit juist bekijken. Stel wij hebben iemand van het secretariaat die deze functie wil uitvoeren, hoe wordt dit dan bekeken naar vrijstelling van (les)opdracht. Hoe wordt dit praktisch geregeld enz.? Kunnen jullie ons daar wat meer uitleg bij geven a.u.b.? De vraag werd gesteld door één van onze leden."

REACTIE: "Het schoolbestuur kan beslissen om een preventieadviseur geheel (FT) of gedeeltelijk aan te stellen.
Dit kan: met punten uit de puntenenveloppe of door vrijstelling van een leraar via het systeem van jaarlijks toegekend lestijdenpakket uren-leraar. (BPT-uren) Men kan max. 3 procent van de toegekende VTE of leraarsuren aanwenden voor andere opdrachten dan onderwijsopdrachten. Die 3 procent kan enkel overschreden worden na akkoord van het lokaal comité. Rechtstreeks aangesteld door het bestuur (bvb. gemeentebestuur) en betaald met eigen middelen vanuit dit bestuur op contractuele basis. (bvb. provinciebestuur, gemeentebestuur,…)

Indien de IM via de puntenenveloppe wil tewerk gaan, dan dient zij dit te doen binnen de ambten van adjunct-directeur, TAC of TA of administratief medewerker. Ook dit is de keuze van de inrichtende macht. Hoeveel punten/uren zal ook afhankelijk zijn van het basisdiploma van de persoon die aangesteld wordt als preventieadviseur.

De Prebes richtlijn opgesteld in 1999 werd in 2010 aangepast i.f.v. een aantal vastgestelde tekorten. Het basisonderwijs, bijzonder onderwijs en deeltijds onderwijs werden mee opgenomen in de berekeningsgrafiek. Het volwassenenonderwijs is in de huidige richtlijn niet opgenomen. Dit zal meegenomen worden door de projectgroep onderwijs bij de e.k. herziening van de RL. "

Link naar het forum

Nieuws Onderwijs

Nieuws

Veiligheid op school

Veiligheids- en gezondheidsthema's in scholen? Geen gemakkelijk onderwerp! Daarom EU-OSHA, het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, samen met het Napo Consortium een reeks lespakketten ontwikkeld overgezondheid en veiligheid op het werk (OSH). 

 • 22/01/2016

Nieuwe data: Basiscursus preventieadviseur - onderwijs

Deze basiscursus biedt een stevige basis aan al degenen die zich willen oriënteren inzake reglementering en preventietechnieken.

Omdat het in het onderwijs niet alleen gaat om de bescherming van personeel en leerlingen, maar ook om het bijbrengen van een attitude voor veiligheidsopleiding van leerlingen, zullen de pedagogische aspecten eveneens aan bod komen.

 • 22/09/2015

Edubuild: vakbeurs voor het onderwijs

Kom je ook naar het event voor bouw, renovatie, inrichting en onderhoud voor het onderwijspatrimonium? Naast het beursgedeelte worden er ook verschillende gratis seminaries georganiseerd.

 • 14/09/2015

Nieuwe voorzitter - projectgroep onderwijs

Eind 2014 liet Gino Van Autréve, voorzitter van de projectgroep onderwijs, weten na drie jaar de fakkel van het voorzitterschap te willen doorgeven.

 • 09/04/2015

Basiscursus preventieadviseur onderwijs 2015 - data & inhoud

De basiscursus preventieadviseur onderwijs biedt een stevige basis aan al degenen die zich willen oriënteren inzake reglementering en preventietechnieken. 

 • 29/08/2014

Blijf op de hoogte

Welke soorten mailings wil je ontvangen?

Of volg ons via onze social media!

Activiteiten Onderwijs

Er werden geen activiteiten gevonden.

Projectleden

Ludo Baens

Rodolf Broers

Krista Dekoning

Filip Fonteyn

Anthony Kets

Guy Linten

Lieve Sablain

Heidi Van Horebeek

Jos Van Laeken

Peter Vanden Broucke

Franky Wauters