Preventieadviseur-coördinator

Wij zijn het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs. Bij ons is iedereen welkom. 

Toegankelijk, kwalitatief en geëngageerd: we bieden als één van de grootste inrichters van onderwijs in Vlaanderen dagelijks bijna 55.000 leerlingen en cursisten de kans om hun talenten en sociale vaardigheden te ontwikkelen. 

6 545 Leerkrachten, ondersteunende medewerkers en beleidsmedewerkers motiveren en inspireren hen daarbij. Onze droom is iedereen helemaal op zijn plek krijgen. 

Het Stedelijk Onderwijs telt 116 scholen, academies en centra verspreid over 201 locaties in Antwerpen. De interne dienst voor preventie en bescherming staat in voor het ondersteunen van scholen en diensten in de uitbouw van het gevoerde veiligheid-, gezondheid- en milieubeleid. 

Binnen de interne dienst voor preventie en bescherming zijn we op zoek naar een preventieadviseur-coördinator gespecialiseerd in producten met gevaarlijke eigenschappen.

Wat doe je?

Je maakt deel uit van een team van preventieadviseurs-coördinatoren die elk vanuit hun vakgebied en in onderling overleg advies verlenen aan de scholen/diensten van het Stedelijk Onderwijs.

Je rapporteert aan de preventieadviseur-diensthoofd. 

Je belangrijkste taken

 • Je bent het directe aanspreekpunt voor al onze lokale preventieadviseurs en lokale preventiemedewerkers voor de aanschaf, gebruik en opslag van producten met gevaarlijke eigenschappen.
 • Je voert periodieke onderzoeken uit op de diverse werkplekken waarbij je risico’s opspoort en beheersmaatregelen adviseert volgens de methodiek van toepassing binnen het Stedelijk Onderwijs.

Wat verwachten we van je?

 • Je best een echte teamspeler.
 • Je beschikt over een grondige vaktechnische bagage op vlak van veiligheid, gezondheid en milieu.
 • Je bent goed in het onderkennen en analyseren van probleemsituaties en weet deze te vertalen naar een heldere probleemstelling.
 • Je bent flexibel en servicegericht.
 • Je bent communicatief sterk. Je kan duidelijk en vlot rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je bent nauwgezet in je werk en hebt oog voor details.
 • Je hebt een goede basiskennis van MS Word, MS Excel en MS Outlook.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je wordt voltijds tewerkgesteld (36u/36u) in salarisschaal 301 met een tijdelijk contract (periode februari tot augustus 2019, met een optie op vaste indiensttreding bij Stedelijk Onderwijs Antwerpen).
 • Je kan bij Stedelijk Onderwijs Antwerpen daarnaast genieten van een goede work-life balance en flexibele werktijden. 

Plaats van tewerkstelling

Service- en coördinatiecenter Stedelijk Onderwijs - Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen

Hoe solliciteren?

Solliciteer online en voeg bij je sollicitatie een motivatiebrief en een curriculum vitae.

Selectie

De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden en worden geselecteerd op basis van hun cv en motivatie, zullen na de afsluitdatum uitgenodigd worden voor de selectie.

Afsluitdatum van deze vacature

Solliciteren kan tot en met 31 december 2018.

Contactpersoon voor meer info

Meer informatie over deze vacature kan je verkrijgen bij Ivo Davids, 03 338 32 68.

Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen