Veiligheidscoördinator B

Jouw uitdaging 

Als veiligheidscoördinator niveau B coördineer en implementeer je veiligheids- en gezondheidsplannen op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen conform de wetgeving (KB betreffende tijdelijke en mobiele bouwplaatsen van 25/01/2001). Je kijkt erop toe dat de veiligheidsvoorschriften worden toegepast en gerespecteerd door zowel de eigen medewerkers als door externe partijen. Tevens word je betrokken bij het werken met derden, zoals omschreven in de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Je voert veiligheids- en gezondheidsanalyses uit en volgt deze nauw op vanaf de ontwerpfase van een bouwproject tot en met de uitvoering ervan. Je biedt ondersteuning en verleent advies aan de betrokken managers en werftoezichters over de risico’s en nodige veiligheids- en preventiemaatregelen die dienen getroffen te worden. Je rapporteert aan de veiligheidscoördinator A en de SHEQ-manager.

Dit omvat onder meer volgende taken

 • Je start met een grondige analyse en studie van de verschillende bouwdossiers en bestekken
 • Je geeft je advies vanaf de ontwerpfase zodat dit deel uitmaakt van het lastenboek
 • Je maakt veiligheids- en gezondheidsplannen op en volgt deze nauw op vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoering
 • Je informeert alle betrokken partijen met betrekking tot de wettelijke veiligheidsvoorschriften op de werf
 • Je voert inspectiebezoeken uit om na te gaan of de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en maakt hierbij de nodige verslagen en adviezen
 • Bij het niet naleven van de voorziene veiligheidsprocedures maak je hiervan een verslag op en hou je een coördinatiedagboek bij
 • Je werkt het project tot einde oplevering af en maakt hiervoor een postinterventiedossier op
 • Je blijft de wetgeving en reglementering opvolgen en toepassen
 • Je hebt tevens ervaring met het werken met derden, zoals omschreven in de Welzijnswet

Jouw profiel 

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma of gelijkwaardig door relevante werkervaring of je bent tewerkgesteld bij het Havenbedrijf Antwerpen in minstens klasse 3
 • Je behaalde een getuigschrift “veiligheidscoördinator niveau B” of hoger
 • Je beschikt tevens over het diploma preventieadviseur niveau 2
 • Je beschikt over een geldig rijbewijs B
 • Je hebt een geslaagde werkervaring in een gelijkaardige functie en kan dit aantonen
 • Je bent klantgericht en communicatief en communiceert vlot met alle niveaus, zowel intern als extern
 • Je blijft jezelf bijscholen om zo op de hoogte te blijven van de actuele wetgeving
 • Je kan goed zelfstandig plannen en organiseren en werkt nauwgezet en proactief
 • Je kan goed overweg met de gangbare kantoortoepassingen
 • Je legt de nodige creativiteit aan de dag en levert voortdurend een klantgerichte kwalitatieve service

Ons aanbod 

Het Havenbedrijf Antwerpen gelooft in de passie en het talent van haar medewerkers en streeft daarbij naar gelijke kansen. Met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond.

Je kan rekenen op een gevarieerde job met stimulerende verantwoordelijkheden en plaats voor nieuwe initiatieven. Verder bieden we jou een aantrekkelijk loonpakket met onder andere maaltijdcheques, extralegaal pensioen, hospitalisatieverzekering, mobiliteitsvergoeding en invaliditeitsverzekering. Het Havenbedrijf beschikt tevens over een strijkdienst. Onze regelmatige fietsers krijgen een kwalitatieve bedrijfsfiets aangeboden, inclusief fietsonderhoud en -pechverhelping.
 
Aan de functie veiligheidscoördinator B is de weddeschaal klasse 6 verbonden. Het overzicht van onze loonbarema's per klasse vind je op https://www.portofantwerp.com/nl/jobs/ons-totaalpakket

Interesse 

Geplande selectiemomenten (onder voorbehoud van wijzigingen): wordt op een later tijdstip bepaald

Het Havenbedrijf Antwerpen gelooft in de passie en het talent van haar medewerkers en streeft daarbij naar gelijke kansen. Met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond.

Havenbedrijf Antwerpen

Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen