Preventieadviseur Health & Safety

 • Erwin Schellens
 • erwin.schellens@external.engie.com
 • 0478 55 63 37
 • Engie Electrabel

De Business Unit Marketing & Sales, gevestigd in Brussel, is op zoek naar een (m/v): Preventieadviseur Health & Safety

Jouw missie

 • op vlak van gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk hou jij toezicht en bepaal en implementeer jij ook de strategie
 • naast het coördineren en organiseren draag jij ook de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wettelijke taken en opdrachten van de IDPB (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk)
 • je bent verantwoordelijk voor de organisatie en de voorbereiding van het maandelijks CPBW. Je neemt daar de rol van secretaris op en
  • zorgt voor de verslaggeving
  • stelt actieplannen en preventiemaatregelen voor aan het CPBW om de veiligheid binnen M&S te verhogen
  • zorgt voor het onderzoek, de aangifte en opvolging van alle arbeids- en woon-werk-ongevallen en rapporteert aan het CPBW en de directie
  • legt veiligheidsinitiatieven en -systematieken vast d.m.v. overzichtelijke nota's en procedures in lijn met de nieuwste rapporteringstrends
  • animeert de ad hoc werkgroepen in overleg met alle M&S stakeholders (People Managers, directie, HR, sociale dienst …)
 • je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van de noodplanning (Business Continuity Plan) en het regelmatig uitvoeren van oefeningen ter zake (vb.: afschakelingsplan)
 • je werkt samen met de logistieke diensten van ENGIE GBS om veiligheid en gezondheidsproblemen te voorkomen en indien nodig tot een gepaste oplossing te komen
 • je zorgt mee voor de uitbouw van overzichtelijke communicatiekanalen in het domein van preventie. Je bent een aanspreekpunt voor het personeel en detecteert vragen op het vlak van preventie
 • je ondersteunt de departementen in het streven naar zelfstandigheid op vlak van preventie. Je adviseert hen bij de identificatie van gevaren bij het uitvoeren van hun activiteiten, bij het opstellen van risicoanalyses en het implementeren van beheersmaatregelen
 • je staat in voor de organisatie van de eerstelijnshulpverlening (EHBO), en je coördineert de organisatie van de evacuatie procedures en bijhorende oefeningen op de verschillende sites in samenwerking met de EHBO verantwoordelijke
 • bij werken toevertrouwd aan derden zorg jij ervoor dat het niveau van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op het Werk van Electrabel nauwgezet wordt opgevolgd en je coördineert de Product & Services Partnerships
 • je beheert de contacten met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en je bent als Preventieadviseur DE expert in thema’s betreffende welzijn op het werk (veiligheid, gezondheid, ergonomie …) samen met deze externe dienst

Jouw profiel

 • je bent houder van een bachelor of master diploma
 • je beschikt over een diploma Preventieadviseur, minimum niveau 2 en bij voorkeur niveau 1. Daarnaast heb je minstens twee jaar ervaring als Preventieadviseur in een interne dienst
 • je spreekt en schrijft vloeiend Frans en Nederlands
 • je bent de drijvende kracht achter een permanente reeks van initiatieven om de mentaliteit van de M&S medewerkers op het gebied van veiligheid en gezondheid structureel te verbeteren
 • je beschikt over relevante ervaring in de dienstensector
 • je kan vlot overweg met de verschillende MS Office toepassingen
 • je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk en kan je uitdrukken met de nodige diplomatie
 • je bent een efficiënte multitasker en je bent stressbestendig

ENGIE Electrabel biedt jou

 • een competitief salaris aangevuld met tal van voordelen
 • een brede waaier van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • een voorrang aan interne mobiliteit door eerst onze werknemers op de hoogte te brengen van nieuwe vacatures
 • een gezond evenwicht tussen werk en privé
 • een ruim aanbod van formele en informele netwerken, o.a. dankzij ENGIE, de internationale nutsgroep waar we deel van uitmaken
Solliciteer

Stuur je motivatiebrief naar erwin.schellens@external.engie.com.

Engie Electrabel

Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel