Preventieadviseur

 • Veerle Olbrechts
 • 03 216 89 06
 • Pidpa

De dienst preventie en bescherming op het werk (PBW) brengt adviezen uit rond het welzijn van de werknemers bij hun werk. Als preventieadviseur ben je hoofd van de dienst PBW en rapporteer je rechtstreeks aan de directeur-generaal. Voor specifieke vragen / opdrachten binnen de diverse domeinen welzijn kan een beroep gedaan worden op preventieadviseurs van de externe dienst PBW.

Pidpa is een onderneming van de groep A (overeenkomstig de Codex over het welzijn op het werk – boek II, Titel 1 - De Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – art. II.1-2).

Wat houdt de job in?

 • Je voert de wettelijk bepaalde taken en opdrachten uit zoals opgenomen in de Welzijnswetgeving, in het bijzonder de Codex over het welzijn op het werk – boek II, Titel 1, Hoofdstuk II)
 • Je onderzoekt op quasi permanente wijze risico's, incidenten, ongevallen en klachten en verstrekt adviezen over preventiemaatregelen
 • Je werkt mee aan de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van een dynamisch risicobeheersingssysteem
 • Je bevordert het welzijn op het werk door het verstrekken van adviezen aan werkgever, leidinggevenden, werkgroep PBW en werknemers
 • Je volgt de reglementering rond Welzijn op het werk op
 • Je houdt documentatie bij, nodig voor de aantoonbaarheid van het welzijnsbeleid van de werkgever en voor de interne rapportering (aan werkgever en werkgroep PBW) en externe rapportering (aan de overheid, inz. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk)
 • Je verzorgt het secretariaatswerk voor de werkgroep PBW
 • Je verwerft inzicht in het bedrijfsgebeuren, bedrijfsstructuur en in de diverse werksituaties
 • Je stelt een maandelijks werkingsverslag op en een jaarverslag PBW
 • Je waakt over de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens
 • Je houdt rekening met de bestaande veiligheids- en kwaliteitsprocedures en werkt er nieuwe mee uit

Wat verwachten we?

 • Je hebt een masterdiploma
 • Je hebt een diploma van een aanvullende vorming niveau I (zoals bepaald in de Codex over het welzijn op het werk – boek II, Titel 4 : Vorming en scholing van de preventieadviseurs)
 • Je hebt ten minste vijf jaar ervaring als preventieadviseur in een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Je bent van goed zedelijk gedrag
 • Je bezorgt ons uiterlijk op het einde van de inschrijvingstermijn een kopie van het diploma aanvullende vorming niveau I, je hoogst behaalde diploma en je curriculum vitae

Persoonsgebonden competenties

 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden: je kan je luisterend opstellen en weet de problematiek van welzijn op het werk goed te formuleren
 • Je kan analyserend en synthetiserend denken en dus problemen tot hun ware toedracht herleiden
 • Je kan zelfstandig werken
 • Je beschikt over de nodige vergader- , rapporterings- en presentatietechnieken
 • Je kan je onafhankelijke en neutrale positie handhaven
 • Je beschouwt welzijn als een belangrijk goed en je draagt dit ook zo uit

Aanbod

 • Een stabiele tewerkstelling in een dynamische organisatie
 • Bruto maandwedde in functie van ervaring:
  • 3.321,34 euro/maand (voltijds - zonder ervaring)
  • 4.750,87 euro/maand (voltijds - met 15j ervaring)
 • Overname relevante ervaring: uit de privésector tot 15 jaar en uit de openbare sector onbeperkt
 • 35 verlofdagen en 14 feestdagen
 • Flexibele werktijden (38u/week)
 • Standplaats: Je werkt vanuit het kantoor te Grobbendonk of te Antwerpen. 
 • Maaltijdcheques van 7 euro
 • Eindejaarspremie
 • Hospitalisatieverzekering
 • Pensioenbijpassing voor contractuele medewerkers (dichting van de kloof tussen een overheids- en privépensioen met 15 %)

Wervingsexamen 

Voorwaarden en inlichtingen

 

Pidpa

Vierselse baan 5, 2280 Grobbendonk