Preventieadviseurs arbeidsveiligheid & arbeidshygiëne

 • Krista Vankelecom
 • krista.vankelecom@premed.be
 • Premed

Premed is een onafhankelijke Externe Dienst voor Preventie en Be-scherming op het Werk met hoofdkantoor te Leuven. Wij geven professioneel advies aan onze klanten bij de verwezenlijking van het welzijnsbeleid, waken over de gezondheid van hun werknemers en helpen hen met het beheer van de risico’s in hun onderneming. Premed kiest bewust voor nabijheid, klantgerichtheid, kwaliteit en professionaliteit. We richten ons in hoofdzaak tot de regionale bedrijven en organisaties van Vlaams-Brabant (waar we marktleider zijn), Antwerpen, Limburg en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
In het kader van onze groei zijn we voor de versterking van ons team van specialisten in de 5 domeinen van de wet op het welzijn op zoek naar een (m/v):

Preventieadviseur arbeidshygiëne

Functie

Als preventieadviseur arbeidshygiëne ondersteun je onze klanten bij de uitwerking, ontwikkeling en instandhouding van een preventiebeleid op het vlak van arbeidshygiëne, in overeenstemming met de wetgeving en normeringen.
Hiernaast werk je actief mee aan de ontwikkeling van opleidingen, nieuwe tools, checklists, brochures …
Ook word je binnen de afdeling risicobeheer actief ingeschakeld als preventieadviseur om klanten te adviseren omtrent het welzijnsbeleid.

Concreet

 • Je geeft advies aan de Premed klanten omtrent arbeidshygiëne en draagt zo bij tot het welzijn van de werknemers.
 • Je voert werkplaatsbezoeken uit en je analyseert, op vraag van de klant, werkposten met betrekking tot arbeidshygiëne en stelt mogelijke verbeterpunten en maatregelen voor, om gevaren en risico’s met betrekking tot arbeidshygiëne te vermijden.
 • Je voert specifieke adviesopdrachten uit met betrekking tot arbeidshygiëne. Hiertoe maak je gebruik van specifieke risicoanalyse tools.
 • Je bent deskundige op het gebied van gezonde werkomstandigheden en je richt je op risico’s die op langere termijn een schadelijke invloed kunnen hebben op de gezondheid van de werknemers.
 • Je voert verschillende metingen uit of voert analyses uit (bijv. lawaai, temperatuur, licht, ventilatie, stoffen, …) en toetst dit af met de geldende wetgeving en normen.
 • Je geeft opleiding en vorming aan de klant en zijn medewerkers.
 • Je staat in voor de planning en uitvoering van interventies in overleg met de klant en de collega’s binnen ons team; je zorgt voor de opmaak van een kwaliteitsvol activiteitenverslag voor de klant en de administratieve follow-up ter afslui-ting van de interventie.
 • Je maakt deel uit van een multidisciplinair team dat preventieadviseurs uit andere disciplines (arbeidsgeneeskunde, arbeidshygiëne, ergonomie, psychosociale aspecten) bevat. Je werkt ook nauw samen met deze andere deskundigen.
 • Je rapporteert aan de Directeur van de afdeling Risicobeheersing.

Profiel

 • Je beschikt over een master diploma waarvan het curriculum een belangrijk aandeel van de wetenschappen scheikunde, fysica en biologie bevat.
 • Je beschikt over een getuigschrift “multidisciplinaire basisvorming voor preventieadviseurs” en een bijkomende specialisatie opleiding arbeidshygiëne of je bent bereid dit te volgen.
 • Een voorkennis inzake welzijnswetgeving (in de vorm van een diploma “multidisciplinaire basisvorming”) is een plus-punt.
 • Je weet je te onderscheiden door jouw gedrevenheid, verantwoordelijkheidszin, correct werken en zin voor organisatie.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en je vult deze aan met een klantgerichte houding.
 • Je kan vlot overweg met IT-toepassingen (vnl. MS Office).
 • Je kan klare en pragmatische rapportering verzorgen voor klanten.
 • Je kan geheel zelfstandig projecten uitwerken maar bent voldoende sociaal vaardig om te weten wanneer je je als team-speler moet opstellen.
 • Je beschikt over didactische vaardigheden en geeft graag les.
 • Je volgt de literatuur binnen het vakgebied en implementeert de opgedane kennis in je dagelijkse praktijk.
 • Je kan vlot overweg met een laptop en diverse software.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en bent bereid je te verplaatsen binnen Vlaanderen en Brussel.
 • Je beschikt over een rijbewijs B (bij voorkeur woonachtig Vlaams-Brabant).

Ons aanbod

Premed biedt je een boeiende job met de nodige uitdagingen, variatie en ruimte voor initiatief binnen een aangename werkomgeving.
Je ontvangt een motiverend loon in overeenstemming met je kwalificaties en ervaring, aangevuld met extralegale voordelen (bedrijfswagen, gsm, maaltijdcheques, groepsverzekering hospitalisatieverzekering ...).

Preventieadviseur arbeidsveiligheid

Functie

Als preventieadviseur ondersteun je onze klanten bij de uitwerking, ontwikkeling en instandhouding van een efficiënt preventiebeleid in overeenstemming met de wetgeving en dit op vlak van de technische disciplines.

Concreet

 • Je analyseert op vraag van de klant bepaalde klachten of veiligheidsproblemen en stelt mogelijke verbeterpunten voor.
 • Je voert bedrijfsbezoeken uit, analyseert werkposten en stelt de nodige maatregelen voor om risico’s te vermijden en te verminderen.
 • Je stelt risicoanalyses op en maakt globale preventieplannen en jaaractieplannen .
 • Je voert specifieke adviesopdrachten uit (bijv. helpen bij de technische veiligheidscontrole van nieuwe installaties, advies betreffende brandpreventie, …).
 • Je onderzoekt ernstige arbeidsongevallen.
 • Je geeft opleiding en vorming aan de klant en zijn medewerkers over verschillende veiligheidsthema’s.
 • Je staat in voor de planning en uitvoering van technische interventies in overleg met de klant en de collega’s binnen ons team; je zorgt voor de opmaak van een kwaliteitsvol activiteitenverslag voor de klant en de administratieve follow-up ter afsluiting van de interventie.
 • Je maakt deel uit van een multidisciplinair team dat preventieadviseurs uit andere disciplines (arbeidsgeneeskunde, arbeidshygiëne, ergonomie, psychosociale aspecten) bevat.
 • Je rapporteert aan de directeur van de afdeling Risicobeheersing.

Profiel

 • Je beschikt over een diploma Master Ingenieur of Industrieel Ingenieur aangevuld met een diploma preventieadviseur niveau 1.
 • Je hebt een aantal jaren relevante ervaring.
 • Je weet je te onderscheiden door jouw gedrevenheid, verantwoordelijkheidszin en zin voor organisatie.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en je vult deze aan met een sterk klantgerichte houding.
 • Je kan geheel zelfstandig projecten uitwerken maar bent voldoende sociaal vaardig om te weten wanneer je je als teamspeler moet opstellen.
 • Je beschikt over didactische vaardigheden en geeft graag les.
 • Je volgt de literatuur binnen het vakgebied en implementeert de opgedane kennis in je dagelijkse praktijk.

Ons aanbod

Premed biedt je een boeiende job met de nodige uitdagingen, variatie en ruimte voor initiatief binnen een aangename werkomgeving.
Je ontvangt een motiverend loon in overeenstemming met je kwalificaties en ervaring, aangevuld met extralegale voordelen (bedrijfswagen, gsm, maaltijdcheques, groepsverzekering hospitalisatieverzekering ...).

Interesse?

Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met cv naar
Premed
t.a.v. Krista Vankelecom
Tiensevest 61 bus 2
3010 Leuven
Of solliciteer via mail naar krista.vankelecom@premed.be
 

Solliciteer

Stuur je motivatiebrief naar krista.vankelecom@premed.be.

Premed

Tiensevest 61 bus 2, 3010 Leuven