Health, Safety & Environment Advisor - Renewable Energies Belux

Je staat de HSE Manager binnen Renewable Energies Belux bij, die verantwoordelijk is voor de wettelijke taken van milieucoördinator en preventieadviseur. Je werkt onder zijn verantwoordelijkheid. Je volgt het veiligheid- en milieubeleid op, je werkt het mee uit en je overwaakt de naleving ervan binnen het departement. Je adviseert het departement met raad en daad voor wat betreft de HSE-aspecten van de projecten en hanteert hiervoor een pragmatische en constructieve aanpak, rekening houdend met de wettelijke eisen/het intern beleid. Je promoot de veiligheidscultuur tijdens je dagelijkse werkzaamheden en helpt deze verder te ontwikkelen en in stand te houden.

Een greep uit het takenpakket

Milieu

 • Coördineren van de relevantie milieuaspecten en -verplichtingen:
 • Uitbouwen en onderhouden van het milieubeheersysteem
 • Voorbereiden van het milieujaarverslag
 • Verzorgen van de milieurapportering aan de BU/ENGIE
 • Wettelijke opvolging milieuwetgeving
 • Expertise opbouwen en acties ondernemen inzake duurzaam materialenbeleid / flora & fauna aspecten van windturbineprojecten
 • Analyse en opvolging compliance vergunningen (milieu-/bouw-/permis unique), geluidsstudies en -metingen & slagschaduwstudies
 • Klachtenbehandeling omwonenden/bedrijven

Gezondheid & Veiligheid

 • Opvolgen van projecten doorheen alle fases, zowel administratief als op het terrein
 • Ontwikkeling: bv. Analyse van de bestellingen en contractors, zowel met het oog op latere werfveiligheid, als installatieveiligheid, deelname aan final development meetings, clarification meetings, etc.
 • Realisatie: bv. mobiliteitsplan werf, kick-off meetings, werfrondgang, 3 groene lichten procedure incl. indienststellingsverslagen, KLIP, etc.
 • Exploitatie en Onderhoud: bv. interne governance, interne audits, kick-off meetings, opvolging van de werken op het terrein voor wat veiligheid betreft, deelname aan feedback meetings met constructeurs, etc.
 • Leveren van input voor het veiligheidsbeheerssysteem (jaarlijkse externe audit ter behoud van het VCA**-certificaat)
 • Uitvoeren van analyses van arbeidsongevallen en –incidenten en opvolgen van interne en externe REX
 • Mee opvolgen van de noodoefeningen
 • Bijdragen aan het maandverslag voor de IDPBW (deel RES) en voor het management
 • Coördineren van het KLIP/KLIM gebeuren
 • Opvolgen van de nieuwe Vlaamse, Waalse, Belgische en Europese wetgeving met impact op veiligheids- en milieugebied, met bepaling van de noodzakelijke acties
 • Geven van input voor het jaaractieplan (HSE) voor Renewables
 • Opstellen van het huishoudelijke reglement / veiligheidsinformatieplan voor industriële sites

Profiel

 • Je beschikt over een technische vorming met minimaal een professionele bachelor of equivalente ervaring.
 • Je hebt minstens een getuigschrift milieucoördinator niveau B en preventieadviseur niveau 2. Een getuigschrift veiligheidscoördinator niveau B of hoger is een meerwaarde (of zal behaald moeten worden na indiensttreding).
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een industriële productieomgeving.
 • Ervaring met veiligheidsgerelateerde en milieugerelateerde aspecten van hernieuwbare energie (wind en solar) is een meerwaarde maar geen must.
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.
 • Bereidbaarheid tot verplaatsingen is een belangrijke vereiste, gezien het werkgebied geografisch is verspreid over heel België. 
 • Je krijgt veel vrijheid in het beheren van je agenda, maar daar wordt de nodige flexibiliteit tegenover verwacht (bvb. avondbezoek bij omwonenden, vroege start op een werf).
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent in staat met de nodige autoriteit/expertise mensen aan te spreken (aannemers op werf, industriële klanten, overheden, omwonenden, etc.). Je hebt hiervoor ook inzicht in de relatie tussen veiligheid/imago/wettelijke eisen/klantgerichtheid.
 • Een kritische ingesteldheid en zin voor initiatief ter verbetering van de processen en de veiligheidscultuur zijn een must. 

Jouw HR-contactpersoon

Karin Zorayan - 02 213 55 07
Werkplaats: Boulevard Simón Bolívarlaan 34-36, 1000 Brussel

Als een van de grootste energiebedrijven ter wereld wil ENGIE het voortouw nemen in de energietransitie in Europa. Daartoe zet de Groep haar ontwikkeling in energiediensten, in elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen en in digitale toepassingen versneld door. De Business Entity Renewable Energies (RES) Belux, die deel uitmaakt van de Business Unit Benelux, legt zich toe op de ontwikkeling en exploitatie van hernieuwbare energiebronnen: onshore en offshore windturbines en zonne-energie.

ENGIE Electrabel

Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel