Preventieadviseur

Brandweer Westhoek is op zoek naar 1 preventieadviseur niv. I voor de zonale administratie niveau B1-B3 in contractueel dienstverband met een voltijds (38u/week) contract voor onbepaalde duur.

Functieomschrijving

De preventieadviseur heeft een adviserende en controlerende rol inzake veiligheid, welzijn en gezondheid op het werk. Samenwerken en coördineren van de adjunct-preventieadviseurs op postniveau en met de externe dienst bevoegd voor preventie en bescherming op het werk. De preventieadviseur werkt op zonaal niveau en bepaalt het beleid wat moet gevolgd worden door de adjunct-preventieadviseurs. Centraliseren van alle documenten en verslagen en instaan voor de onderzoeken en analyses. Verantwoordelijk om alle wettelijke verplichtingen inzake preventie en veiligheid op te volgen en te beheren. Voorbereiden, delegeren en afhandelen van dossiers m.b.t. de dienst.

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden

 • Houder zijn van een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • In het bezit zijn van het getuigschrift preventieadviseur niveau I.

Ons aanbod

Een contract van onbepaalde duur volgens de overheidsbarema’s aangevuld met:

 • Maaltijdcheques
 • Fietsvergoeding
 • Tussenkomst openbaar vervoer
 • Vergoeding woon-werkverkeer
 • Hospitalisatieverzekering
 • 2de pensioenpijler

Relevante ervaring uit de privé-sector en/of als zelfstandige: max. 10j meeneembaar

Interesse?

Voor meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, selectieprocedure en functiebeschrijving, surf naar www.brandweerwesthoek.be. De kandidaturen worden ten laatste op 15 september 2019 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, bij voorkeur via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be of per post naar Zeelaan 37, 8670 Koksijde. Een volledige kandidatuur omvat:

 • een sollicitatiebrief
 • een volledig en recent C.V.
 • een recent (< 3 maanden op 15 september 2019) uittreksel uit het strafregister (model 1)
 • een kopie van het gevraagde diploma
 • een kopie van het getuigschrift preventieadviseur niveau 1.

Opgelet! Kandidaten die niet alle documenten hebben bezorgd op 15 september 2019 , worden niet weerhouden.

Brandweer Westhoek

Zeelaan 37, 8670 Koksijde