Personal Safety Specialist

BP is gekend als wereldspeler op vlak van energie, (petro-)chemie en manufacturing. Met 75.000 medewerkers in 80 landen werken we samen aan het samen aan het leveren van licht, warmte en mobiliteit aan miljoenen mensen, elke dag opnieuw. We zijn één van de weinige bedrijven die alles in huis heeft om de meeste prangende huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. In het streven naar het gezamenlijke doel om minder uitstoot te genereren, doen wij in team een wezenlijke bijdrage. Vervoeg ons en realiseer mee wat we samen kunnen bereiken!
BP Chembel te Geel huist wereldwijde manufacturing en marketing operations en is het chemisch productiecentrum voor PTA, PX en bijproducten. In alles wat we doen, streven we naar de hoogste graad van veiligheid en betrouwbaarheid en naar het afleveren van kwalitatief hoogstaande afgewerkte producten dewelke onze klanten verwachten. Onze gedisciplineerde aanpak helpt ons om te focussen op continue verbetering. Zo maken we van BP een nog sterker geheel dat gericht is op groei en de creatie van nieuwe opportuniteiten.

Als Personal Safety Specialist

 • bied je ondersteuning, coaching en richting aan de operations en maintenance teams in het implementeren van afgesproken standaarden en praktijken.
 • stel je je onafhankelijk op in het implementeren van requirements en in het reduceren van veiligheids- en operationele risico's. 
 • voorzie je een aanzienlijk aantal uur aanwezig te zijn op het terrein om te verzekeren dat de procedures en requirements geïmplementeerd (kunnen) worden. 
 • neem je een actieve rol in het aanpassen van en opleiding geven rond de requirements. 
 • intervenieer je op gepaste manier wanneer nodig en kan je met verschillende stakeholders op een acceptabele manier negotiëren om tot een werkende oplossing te komen. Ten allen tijde gebeurt dit binnen het framework van reeds bestaande BP afspraken en wettelijke regelgeving.  
 • zet je vereenvoudiging standaard op je agenda in het realiseren van duurzame en doelgerichte oplossingen tot veiliger werken. 
 • combineer je algemene verantwoordelijkheden met meer specifieke, subject matter expert domeinen binnen personal safety, alsook met het opnemen van een key account rol met betrekking tot specifieke units/werkomgevingen. 

Algemene vereisten van de job

 • Aanwezig zijn op het terrein en support verlenen in het verbeteren van personal safety; 
 • Ageren als rolmodel in safety discussies / peer to peer coachings / field interventies in verband met veiligheidsregelgeving evenals interpersoonlijke aspecten; 
 • Op regelmatige basis personal safety dashboards monitoren en proactief ageren wanneer nodig; 
 • Nieuwe personal safety procedures/ praktijken initiëren wanneer nodig en hierbij steeds pragmatische en uniforme implementaties promoten;
 • Training en awareness programma's initiëren in nauwe samenwerking met het lijnmanagement;
 • Incidenten, near misses en ongevallen monitoren en beoordelen om de juiste graad van kennisgeving, onderzoek en actie te determineren. Hieruit volgt het initiëren van de nodige stappen om het incident te managen;
 • Optreden als Root Cause Specialist in het onderzoek naar incidenten of accidenten en adviseren omtrent het verwerken en gebruiken van de bevindingen in het verbeteren van de performantie van de site; 
 • Als back-up optreden in risk assessments (SRA's, TRA's ...) naast de Shift Superintendent om veilige werkvoorbereidingen te ondersteunen; 
 • Continous improvement en vereenvoudiging nastreven in het gehele HSSE Management system door proactief de best practices te capteren, aan te wenden en te promoten binnen de bredere BP organisatie en vanuit het verenigingsveld na onderling overleg met de betrokken stakeholders;
 • Een actieve rol opnemen in de Petchem Selfverification aanpak;
 • Deel uitmaken van de HSSE Officer on Duty Support;
 • Een proactieve en open minded deelnemer van de Personal Safety groep, dewelke actief best practices deelt van zijn/haar werkomgeving om herhaling, inefficiënties ... te vermijden;
 • HSSE input en ondersteuning bieden aan de project organisatie van de site in Geel om HSSE performance in het OMS en wettelijk kader tot stand te brengen. 

Specifieke vereisten binnen het subject matter expert domein 

 • TAR coordination 
 • Contractor management 
 • SME incidentmanagement

Key account domein 

 • PTA2

Jouw kennis en ervaring

 • Level 1 of 2 preventieadviseur;
 • Hoger diploma in engineering of gelijkwaardig door ervaring;
 • People management ervaring;
 • Zeer goede kennis van het Nederlands.

Werken bij BP Chembel te Geel:

Je komt terecht bij een wereldspeler in de chemische sector met een sterke focus op veiligheid. Je vervoegt een hecht en competent team van interne medewerkers en verbreedt je focus door de nauwe samenwerking met contractoren. De veelzijdige job biedt je veel verantwoordelijkheid, initiatief, contact met verschillende stakeholders en technische uitdaging. Daarnaast kom je terecht in een bedrijf dat sterk gericht is op collegialiteit en een positieve werksfeer en work-life balans nastreeft. Voor je inspanningen word je beloond met een aantrekkelijk en volledig salarispakket, aangevuld met een bonussyteem.  

Solliciteer

Stuur je motivatiebrief en CV naar ine.berden@bp.com.

BP Chembel

Amocolaan 2, 2440 Geel