Preventieadviseur Safety & Well-being

Context van de functie

 
NMBS speelt in België een onmisbare rol op het vlak van duurzame mobiliteit en stelt daarbij haar klanten centraal. Onze ambitie is om op korte termijn de evidente keuze inzake mobiliteit te worden. Om dit te verwezenlijken is er in onze organisatie een echte cultuurverandering in gang gezet. Professionaliteit, respect, ondernemerschap en samenwerking zijn onze 4 kernwaarden en vormen de rode draad doorheen alles wat we doen. Onze medewerkers zijn gemotiveerd om deze uitdagingen aan te gaan en mee te bouwen aan het succes van NMBS. Ook goesting in deze uitdaging? Wij zijn op zoek naar een preventieadviseur om ons departement Satefy & Well-being te versterken. Een unieke kans om actief deel te nemen aan de vernieuwing van NMBS. Je werkzetel bevindt zich in Antwerpen-Noord.
 

Functie en verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en uitvoering van alle wettelijk vastgelegde taken van een preventieadviseur in een interne dienst PBW, zoals gedefinieerd in de Codex over het welzijn op het werk, en van de bepalingen op dit gebied in het Statuut van het Personeel van de spoorwegen.
 • Je draagt bij tot de goede werking van het Comité PBW, waakt over en garandeert een kwaliteitsvol secretariaat.
 • Als preventieadviseur en technisch raadgever schrijf je de aanvullende eisen in aankoopdossiers voor en volg je de uitvoering ervan op. Je stelt pragmatische en realistische maatregelen voor.
 • Je stelt interne adviezen en maatregelen op in verband met het welzijn op het werk en neemt deel aan de implementatie. Je staat in voor de opvolging en stuurt bij indien nodig.
 • Je onderhoudt dagelijks contacten met de leidinggevenden en operationele teams op hun werkplek.
 • Hoewel je voornamelijk vanuit je kantoor in je werkzetel werkt, ben je ook regelmatig op het terrein aanwezig om de vinger aan de pols te houden.
 • Je staat in voor de uitwerking en de opvolging van specifieke veiligheidsdossiers op vraag van de centrale afdeling PBW van NMBS.
 • Je volgt en faciliteert een dynamische risicobeheersingssysteem voor welzijn op het werk en past het welzijnsbeleid van NMBS toe.
 • Als neutrale persoon ben je verantwoordelijk voor de sensibilisering, het objectief informeren en het formuleren van adviezen aan de hiërarchische lijn en de werknemers, met bijzondere aandacht voor de veiligheid en het welzijn van de werknemers die actief zijn in je entiteit.
 • Je helpt mee een echte ‘veiligheidscultuur’ tot stand te brengen binnen de organisatie.
 • Je ondersteunt de geldende beheersystemen ISO 9001 Kwaliteit en ISO 14001 Milieu en OHSAS 18001-ISO 45001 Welzijn.

Profiel

Jouw technische competenties

 • Indien je een eerste ervaring als preventieadviseur niveau 1 (in een industriële omgeving) hebt dan is dit een voordeel.
 • Je drukt je vlot uit in je moedertaal Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Indien je ervaring hebt met de beheersystemen ISO 9001 -Milieu 14001 –OHSAS 18001 is dit een troef.

Jouw gedragscompetenties

 • Je bent klant-en oplossingsgericht.
 • Je hebt ondernemerszin: je neemt actief deel aan het realiseren van de doelstellingen van de onderneming en reageert in overeenstemming met de waardenen de missie van de onderneming.
 • Je neemt actief deel aan de vernieuwing en veranderingen.
 • Je neemt graag initiatief: je neemt uit eigen beweging zaken in handen, doet voorstellen en anticipeert.
 • Je bent een assertieve, gemotiveerde en communicatieve gesprekspartner, diplomatisch en gericht op het oplossen van conflicten.
 • Je moedigt anderen aan om de geldende procedures te volgen en doet voorstellen om ze te verbeteren.
 • Je volgt de voortgang op regelmatige basis op en stuurt indien nodig bij.

Toegangsvoorwaarden

Je beantwoordt aan het bovenvermelde profiel en beschikt over de vereiste competenties om de beschreven taken goed uit te voeren.

Indien je externe kandidaat bent, kan je deelnemen indien je:

 • een bachelor diploma en een diploma preventieadviseur niveau 1 of 2 hebt
 • OF een masterdiploma en een diploma preventieadviseur niveau 1 of 2hebt

Wij bieden je

 • De mogelijkheid om aan projecten te werken die een directe impact hebben op het bedrijf.
 • Een stabiele professionele omgeving die inzet op opleiding en die flexibiliteit en maatschappelijke betrokkenheid biedt.
 • Een aantrekkelijk loon en een interessante vakantieregeling met extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, treinabonnement in eerste klas ...).

Welke stappen doorloop je?

 1. Schrijf je in via onze site https://jobs.nmbs.be/.
 2. Als jouw kandidatuur overeenstemt met het profiel, zullen we je uitnodigen voor een selectiegesprek. Om dit gesprek voor te bereiden, zullen we je vragen om een persoonlijkheidsvragenlijst via e-mail in te vullen.
 3. Tijdens het gesprek zullen we je competenties en je motivatie voor de functie evalueren.
 4. Als je geselecteerd wordt, dan stellen we een contractvoorstel op zodat je zo snel mogelijk kan starten.

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

Vragen?

Over de inhoud van de job

Frédéric Decourtray: tel. 0496/321468 of e-mail: Frederic.decourtray@b-rail.be

Over de selectieprocedure

An Kemps: tel. 02/525 25 53 of e-mail : an.kemps@hr-rail.be

NMBS Antwerpen-Noord

Noorderlaan 630, 2030 Antwerpen