Preventieadviseur niveau 1

 • Evy Van Hoorick
 • evy.vanhoorick@delijn.be
 • De Lijn

De Lijn is op zoek naar een gedreven preventieadviseur voor de regio Oost-Vlaanderen. Als preventieadviseur niveau 1 sta je in voor het vertalen van de wetgeving, normen en doelstellingen inzake preventie en bescherming naar de dagelijkse realiteit. Je ondersteunt onze organisatie bij de operationele risicobeheersing en het veiligheidsbeheersysteem om zo de gestelde doelstellingen permanent te bereiken.

Functieomschrijving

 • Je ondersteunt en adviseert De Lijn bij het in kaart brengen van risico’s.
 • Je ondersteunt en adviseert De Lijn bij het definiëren en uitvoeren van verbeteracties inzake veiligheid en welzijn. Je stelt waar nodig samen met een projectleider een projectteam op en begeleidt dit.
 • Je onderzoekt ongevallen en incidenten, verzamelt en analyseert de nodige informatie en adviseert, conform het resultaat van de analyses, nieuwe werkmethodes ter voorkoming van ongevallen.
 • Je volgt projecten op en rapporteert over de invoering en vooruitgang aan het hoofd Preventie en de (betrokken) managers.
 • Je ondersteunt het hoofd Preventie bij het uitwerken van een voorstel van een globaal preventieplan en jaarplan.  
 • Je documenteert standaarden, procedures en goede praktijken.
 • Je bekwaamt je in een specifiek werkdomein inzake veiligheid en welzijn, volgt de nieuwe wetgeving op, analyseert de impact ervan voor De Lijn en wisselt deze kennis uit met de collega preventie-adviseurs.
 • Je staat in voor de uitvoering van projecten gerelateerd aan je expertise en werkdomein.
 • Je zorgt voor ondersteuning bij:
  • het voorbereiden en geven van opleidingen inzake veiligheid en welzijn.
  • het voorbereiden en verspreiden van communicatie inzake veiligheid en welzijn.
  • de uitvoering van risico-analyses.
 • Je verricht administratieve werkzaamheden conform de wetgeving en interne regelgeving en zorgt voor o.m. maandverslagen, jaarverslag, arbeidsongevallensteekkaarten, documenten in het kader van de keuze, het gebruik en het onderhoud van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Je fungeert als contactpersoon met medewerkers van verzekeringen, sociale inspecties, veiligheidsfirma’s en externe diensten.
 • Je verzorgt mee het secretariaat van het comité PBW en zorgt voor o.m. maandverslagen, jaarverslag, agenda en verslag, opvolging van ingediende agendapunten, rapportering aan het comité over acties en de wettelijk voorziene agendapunten.
 • Je stelt mee het jaaractieplan op en coördineert dit, d.w.z. formuleert voorstellen op het comité PBW en stelt acties voor van verbeterprojecten die kaderen in het jaaractieplan.

Bij De Lijn hechten we belang aan een goede werk privébalans. We zetten in op plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Je kan in het voor jou dichtstbijzijnde kantoor van De Lijn of van thuis uit werken. Je werkgebied zal wel voornamelijk gericht zijn op de regio Oost-Vlaanderen.  We verwachten ook dat je je verplaatst naar andere locaties verspreid over Vlaanderen of de hoofdzetel te Mechelen, afhankelijk van mogelijke teamvergadering of andere noden voor de uitvoering van je job.  

Functieprofiel

 • Je beschikt over een masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring) en behaalde een aanvullend diploma Preventieadviseur niveau 1.
 • Je hebt bij voorkeur relevante ervaring in een gelijkaardige functie binnen een grote organisatie.
 • Je bent diplomatisch, organisatorisch sterk en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Je neemt initiatief, denkt oplossingsgericht en je beschikt over een gezonde dosis innovatief en analytisch vermogen.
 • Je bent in staat de juiste prioriteiten te stellen en stelt je flexibel op.
 • Je werkt graag in overleg en bent een teamspeler.

Meer informatie

We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op 29 december 2019.

De selectieprocedure bestaat uit:

 • verkennend gesprek
 • assessment
 • selectiegesprek met leidinggevende en HR

Voor meer informatie over het sollicitatieproces mag je contact opnemen met Evy Van Hoorick, Specialist Rekrutering (0473 36 25 44). Heb je vragen over de inhoud van de functie, neem dan gerust contact op met Dirk Everaerts, Hoofd Preventie (0479 98 89 51).

Bij De Lijn kijken we naar competenties en bieden we gelijke kansen aan iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etnische afkomst of nationaliteit.   

Aanbod

Naast een contract onbepaalde duur met aantrekkelijk bruto maandsalaris, ontvang je nog tal van andere extralegale voordelen zoals groepsverzekering met een interessant pensioenplan, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, vrijverkeerkaarten voor het hele bus-, tram-, en metronetwerk voor jou en je gezin in België, gratis woon-werkverkeer met de trein, gratis thuisopvang voor zieke kinderen, … Maar bovenal bieden wij jou de mogelijkheid om zowel persoonlijk als professioneel mee te groeien met een groot bedrijf dat volop in beweging is en een belangrijke partner in het maatschappelijk mobiliteitsdebat.

Solliciteer

We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op 29 december 2019.

De Lijn Oost-Vlaanderen

Brusselsesteenweg 361, 9050 Gentbrugge