Preventieadviseur niveau 1 of 2

Als Brusselse overheidsdienst zijn wij de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Elke dag helpen onze 1500 medewerkers werkzoekenden aan het werk en werkgevers aan competente en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor werken wij nauw samen met een groot aantal partners. Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad de wens om efficiënte en relevante diensten aan te bieden.

De preventieadviseur is tewerkgesteld op de dienst IDPB (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk), die bestaat uit een ploeg van drie personen.

 

Verantwoordelijkheden

Als preventieadviseur ben je verantwoordelijk voor de toepassing van het beleid inzake welzijn op het werk. Je respecteert hierbij de wettelijke voorschriften en sensibiliseert het volledige personeel, inclusief de hiërarchische lijn.

Je voornaamste verantwoordelijkheden zijn:

 • Je voert de acties en opdrachten uit die de wet m.b.t. de IDPB heeft voorzien
 • Je werkt mee aan de opstelling van het globaal vijfjarenplan en aan de evaluatie van het jaarlijks actieplan
 • Je voert risicoanalyses uit voor de medewerkers van Actiris op de verschillende vestigingen
 • Je voert de acties uit die betrekking hebben op de geïdentificeerde risico's voor de medewerkers van Actiris
 • Je beheert de incidenten en werkt actieplannen uit om herhaling te voorkomen
 • Je werkt mee aan de voorbereiding van het rapport voor het basisoverlegcomité en de vakbondsvertegenwoordigers
 • Je staat in voor de administratieve opvolging van je dossiers
 • Je onderzoekt de arbeidsongevallen en belangrijke incidenten en je stelt een verslag op met de oorzaken en de actieplannen voor de betrokken instanties

Gewenst profiel

 • Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in een technische richting
 • Je bezit een certificaat niveau 1 of 2 (of je volgt een opleiding voor het behalen van dit certificaat)

Je bent in staat:

 • Een geheel aan informatie te analyseren, om er de oorzaken en de gevolgen van te bepalen en een probleem aan te pakken tot er een oplossing wordt gevonden
 • Contact met anderen te leggen, informatie op een duidelijke manier over te brengen en je ervan te vergewissen dat deze door iedereen werd begrepen ongeacht het communicatiekanaal
 • Herhaaldelijk een kwaliteitsvol resultaat af te leveren, rekening houdende met de procedures / normen of akkoorden
 • Je manier van zijn en handelen en je prioriteiten naargelang de personen, de situaties en de onvoorziene omstandigheden aan te passen
 • Je beschikbaar en luisterbereid op te stellen om de verwachtingen en behoeften van interne en externe klanten te begrijpen en hen een geschikt antwoord met echte toegevoegde waarde te bezorgen

Je beschikt over:

 • Kennis van de regelgeving inzake veiligheid op het werk, inzake welzijn op het werk alsook kennis van ergonomie
 • Kennis van software voor het opstellen van plannen en MS Office
 • Actieve kennis van de 2e gewesttaal (pluspunt)

Actiris biedt je een waardevolle werkomgeving en de volgende voordelen:

 • Dagelijkse waarden: de toepassing van ons gelijkekansenbeleid, respect, samenwerking en oplossingsgerichtheid
 • Een evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, flexibele uurroosters en de mogelijkheid tot telewerk
 • Een investering in je professionele ontwikkeling via opleidingen die op je functie en je behoeften zijn afgestemd (11 dagen per jaar)
 • Werken bij een duurzame werkgever: modern passiefgebouw, vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer en stimulering van de verplaatsingen met het openbaar vervoer of met de fiets: gratis abonnementen (Villo, MIVB, TEC, De Lijn, NMBS), fietsvergoeding, bruikleen van elektrische fietsen enz.
 • Een aangenaam en stimulerend kader: een bedrijfsrestaurant met een gevarieerd menu, een sportzaal, pilateslessen of zumbalessen
 • Sociale en medische voorzieningen, zoals opsporingscampagnes, tussenkomst in bepaalde medische kosten, hospitalisatieverzekering en tandzorgverzekering.
 • Voordelen voor je kinderen: cadeaucheque en Sinterklaasfeest, opvang van zieke kinderen, premie voor activiteiten tijdens de schoolvakanties
 • Initiatieven rond deeleconomie (bibliotheek, uitleendienst voor divers materiaal enz.), culturele activiteiten tegen verlaagde prijs enz.

Arbeidsovereenkomst en verloning

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • Een brutomaandloon van € 3.241,55
 • Een eindejaarspremie
 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8
 • Mogelijkheid tot een taalpremie gaande van € 340 tot € 450 bruto per maand

Interesse? Solliciteer voor 11/09/2020 via deze link

https://apply.actiris.brussels/job/Preventieadviseur-%28mvx%29/610128801/

Vergeet niet om uw cv en sollicitatiebrief toe te voegen en eventueel andere documenten als u dat wenst.

Uw kandidatuur zal aandachtig worden gelezen en wij brengen u op de hoogte van het gevolg dat wij eraan geven. Als uw kandidatuur wordt geselecteerd, zullen wij u uitnodigen voor een preselectie (gesprek en/of test). Vervolgens zal aan de beste kandidaten worden gevraagd een juryexamen af te leggen

Actiris: werk voor iedereen

Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties. Wij maken geen onderscheid naar leeftijd, seksuele geaardheid, huidskleur, geloof, handicap, levensbeschouwing of nationaliteit. 

Bent u een persoon met een handicap? 

Vermeld dit dan in uw kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat u gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.

Documenten

In de loop van de procedure moeten onderstaande documenten verplicht kunnen worden voorgelegd:

 • Kopie van het diploma (+ officiële equivalentie indien het diploma is uitgereikt in een ander land dan België)
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Attest voor elke eerdere ervaring indien valorisatie van de verworven ervaring is voorzien

Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten!

Solliciteer

Solliciteren kan t.e.m. vrijdag 11 september 2020

Actiris

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel