Adviseur Veiligheid, Gezondheid en Milieu

 • Loredana Trabucco
 • loredana.trabucco@pxl.be
 • 011 77 57 31
 • Hogeschool PXL

Hogeschool PXL is met meer dan 10 000 studenten en 1000 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt.

Hogeschool PXL heeft voor de directie Financiën en Facilitair management, een externe vacature op contractuele basis voor (m/v/x): 
Adviseur Veiligheid, Gezondheid en Milieu 100%
Vacaturenummer  024/2021
 

FUNCTIECONTEXT

Hogeschool PXL is gevestigd op 4 campussen waarop steeds een campusbeheerder instaat voor de logistieke en organisatorische ondersteuning. Met betrekking tot de domeinen gebouwen en technieken alsook veiligheid, gezondheid en milieu gebeurt de aansturing centraal vanuit de campus Elfde Linie. 

Ter versterking van deze centrale dienst zijn wij op zoek naar een adviseur Veiligheid, Gezondheid en Milieu ter ondersteuning van deze 4 campussen en de directie.

De Adviseur is werkzaam binnen de directie Facilitair management en rapporteert rechtstreeks aan de directeur Financiën en Facilitair management.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als adviseur Veiligheid, Gezondheid en Milieu ben je verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van een proactief beleid inzake veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en milieubewust ondernemen dat in lijn ligt met de wetgeving rond welzijn op het werk en de toepasselijke milieuregelgeving. Hiervoor werk je nauw samen met directie, hiërarchische lijn, personeelsleden en junior-collega’s. Je neemt zowel een adviserende, coördinerende als coachende rol op t.a.v. de verschillende betrokken partijen.

Je neemt de rol van preventieadviseur op voor alle PXL-campussen:

 • je bent secretaris van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk;
 • je inventariseert en evalueert risico’s, formuleert welzijnsbevorderende adviezen aan het beleid, legt maatregelen vast in het globaal preventieplan en het jaaractieplan en zorgt voor periodieke evaluatie en bijsturing van deze plannen;
 • je functioneert als contactpersoon voor de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk; je vertaalt hun bevindingen naar de verschillende interne stakeholders (departementen, directies en syndicale partners) en faciliteert het zoeken naar oplossingen en uitzetten van correct preventiebeleid.
 • je organiseert de verschillende rondgangen in de verschillende gebouwen van de PXL;
 • je meldt incidenten, ongevallen en problemen en volgt deze op
 • je organiseert de nodige coaching en opleidingen inzake veiligheid, gezondheid en milieu;

Daarnaast neem je eveneens de rol van milieucoördinator op:

 • je waakt over de naleving van de milieuwetgeving alsook de uitvoering van voorgeschreven metingen en registraties;
 • je doet voorstellen aan de directie voor een beter bedrijfsmilieubeheer;
 • je verstrekt advies over investeringen met mogelijke gevolgen voor het milieu;
 • je bent aanspreekpunt voor milieu-informatie en verzorgt zelf ook de nodige interne en externe communicatie rond het thema milieu
 • je controleert op regelmatige tijdstippen de werkplaats m.b.t. milieu.
 • je rapporteert aan het CPBW over jouw verstrekte adviezen en het gevolg dat hieraan werd gegeven

PROFIELOMSCHRIJVING

Wat wij vragen : 

 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma en een attest van preventieadviseur niveau 1. Houders van een masterdiploma die een attest van preventieadviseur niveau 2 kunnen voorleggen en bereid zijn om het attest niveau 1 op korte termijn te behalen, komen eveneens in aanmerking.
 • Binnen de domeinen Veiligheid en Gezondheid kan je ervaring voorleggen m.b.t. beleidsvorming en/of -advisering inzake verbeteringen op organisatieniveau ten aanzien van de hiërarchische lijn. We vragen om deze ervaring te onderbouwen in jouw CV en motivatiebrief.
 • Je beschikt over een attest van milieucoördinator niveau B of bent bereid dit op korte termijn te behalen.
 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs;
  http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650).

Wat jij moet kunnen :  

 • Je denkt proactief en probleemoplossend en durft hiervoor initiatieven te nemen;
 • Je kan motiverend coachen, overtuigen en onderhandelen met de verschillende betrokken partijen om te komen tot een cultuur waarin collega’s zich scharen achter het beleid inzake veiligheid en preventie, duurzaamheid, gezondheid en milieubewust ondernemen.
 • Je beschikt over goede communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. 
 • Je blijft op de hoogte van de regelgeving inzake welzijn op het werk en de vigerende milieuwetgeving op de verschillende campussen. 
 • Je kan discreet omgaan met de informatie waartoe je toegang hebt.
 • Je kan vlot werken met diverse IT tools.
 • Je beschikt over sterke organisatorische vaardigheden;
 • Je bent flexibel en stressbestendig;

De professional die wij zoeken :

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?

Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met collega’s en studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en samen te werken?

Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil aangaan  om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

ONS AANBOD

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Verankerd in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt.  We garanderen je een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling, fietsvergoeding, volledige terugbetaling openbaar vervoer, laptop, GSM, voordelige cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen. 

Aanstelling

De contractuele aanstelling kan onmiddellijk ingaan of wanneer technisch mogelijk. De aanstelling is van onbepaalde duur.             

Salarisschaal

De verloning gebeurt op basis van het diploma :

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

UW KANDIDAATSTELLING

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 6/12/2020 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

 • Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.
 • Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan het selectiegesprek dat zal plaatsvinden op woensdag 16 december (namiddag). Een assessment of schriftelijke proef kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be/jobs.

INFO

 • Voor extra info over de jobinhoud kan je contact opnemen met:
  Marijke Maes, Directeur Financiën en Facilitair Management
  T 0032 77 55 71 Email marijke.maes@pxl.be
   
 • Voor extra info over de selectieprocedure kan je contact opnemen met:
  Loredana Trabucco, Stafmedewerker HRM Hogeschool PXL - Centrale diensten
  T 0032 11 77 57 31 Email loredana.trabucco@pxl.be 
Solliciteer

Solliciteren kan t.e.m. zondag 6 december 2020

Hogeschool PXL

Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt