Preventieadviseur Vlaanderen

 • An Kemps
 • an.kemps@hr-rail.be
 • 02/525 25 53
 • NMBS

1. Context van de functie

NMBS speelt in België een fundamentele rol op het vlak van duurzame mobiliteit en stelt haar klanten daarbij centraal. Onze ambitie is om op korte termijn de evidente keuze inzake mobiliteit te worden voor onze klanten.
 
Een heuse cultuurverandering werd binnen ons bedrijf in gang gezet.
 
Professionalisme, respect, ondernemerschap en samenwerking zijn de 4 kernwaarden van ons bedrijf die de rode draad vormen van al onze acties. Onze medewerkers zijn gemotiveerd om deze uitdagingen aan te gaan en mee te bouwen aan het succes van de NMBS.
 
Ook goesting in deze uitdaging?
 
In dit kader zijn we op zoek naar een preventieadviseur om onze departement Safety & Well-being, te versterken. Een mooie opportuniteit om actief mee te werken aan de vernieuwingen binnen NMBS.
 
De werkzetel is in Brussel, vlakbij het station Brussel Zuid, uw werkterrein zal zich vooral situeren in Brussel, de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.
 

2. Functie en verantwoordelijkheden

Als preventieadviseur ben je verantwoordelijk voor :
 • De opvolging en uitvoering van alle wettelijk vastgelegde taken van een preventieadviseur in een interne dienst PBW, zoals gedefinieerd in de Codex over het welzijn op het werk, en van de bepalingen op dit gebied in het Statuut van het Personeel van de spoorwegen.
 • Je draagt bij tot de goede werking van het Comité PBW, waakt over en garandeert een kwaliteitsvol secretariaat.
 • Als preventieadviseur en technisch raadgever schrijf je de aanvullende eisen in aankoopdossiers voor en volg je de uitvoering ervan op. Je stelt pragmatische en realistische maatregelen voor.
 • Je stelt interne adviezen en maatregelen op in verband met het welzijn op het werk en neemt deel aan de implementatie. Je staat in voor de opvolging en stuurt bij indien nodig.
 • Je onderhoudt dagelijks contacten met de leidinggevenden en operationele teams op hun werkplek.
 • Hoewel je voornamelijk vanuit je kantoor in je werkzetel werkt, ben je ook regelmatig op het terrein aanwezig om de vinger aan de pols te houden. Je staat in voor de uitwerking en de opvolging van specifieke veiligheidsdossiers op vraag van de centrale afdeling PBW van NMBS.
 • Je volgt en faciliteert een dynamische risicobeheersingssysteem voor welzijn op het werk en past het welzijnsbeleid van NMBS toe.
 • Als neutrale persoon ben je verantwoordelijk voor de sensibilisering, het objectief informeren en het formuleren van adviezen aan de hiërarchische lijn en de werknemers, met bijzondere aandacht voor de veiligheid en het welzijn van de werknemers die actief zijn in je entiteit.
 • Je helpt mee een echte ‘veiligheidscultuur’ tot stand te brengen binnen de organisatie.
 • Je ondersteunt de geldende beheersystemen ISO 9001 Kwaliteit en ISO 14001 Milieu en OHSAS 18001-ISO 45001 Welzijn.

3. Profiel

 • Je bent in het bezit van een Masterdiploma van burgerlijk ingenieur
 • OF je bent in het bezit van een Masterdiploma van industrieel ingenieur
 • OF je bent in het bezit van een Masterdiploma in een technische richting of integrale veiligheid of gelijkwaardig door ervaring binnen het domein arbeidsveiligheid.
 • EN je bent in het bezit van een diploma preventieadviseur niveau 1EN je beschikt over hierna vermelde, vereiste competenties 

Indien je je diploma in het buitenland hebt behaald, moet je in het bezit zijn van een gelijkwaardigheidsattest.

 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring als preventieadviseur.
 • Je bent Nederlandstalig en je hebt een goede basiskennis van de tweede landstaal zowel schriftelijk als mondeling.
 • Ervaring met de beheersystemen ISO 9001 - Milieu 14001 – OHSAS 18001 is een troef.
 • Je hebt ondernemerszin: je neemt actief deel aan het realiseren van de doelstellingen van de onderneming en reageert in overeenstemming met de waarden en de missie van de onderneming.
 • Je neemt graag initiatief: je neemt uit eigen beweging zaken in handen, doet voorstellen en anticipeert.
 • Je bent een assertieve, gemotiveerde en communicatieve gesprekspartner, diplomatisch en gericht op het oplossen van conflicten.
 • Je moedigt anderen aan om de geldende procedures te volgen en doet voorstellen om ze te verbeteren.
 • Je volgt de voortgang op regelmatige basis op en stuurt indien nodig bij.

De Maatschappelijke diversiteit willen we weerspiegeld zien in onze medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

4. Wij bieden je

Bij NMBS draag je elke dag je steentje bij aan een duurzame economie: minder files, minder luchtvervuiling, betaalbare mobiliteit voor iedereen. Deze job biedt jou de opportuniteit voor het uitbouwen van een vernieuwde dienstverlening en een performante toekomstgerichte organisatie. Wij bieden je een werkomgeving met vrijheid voor initiatief, opleidingen, flexibel werken, work-life balans, sociaal engagement met een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen.

5. Welke stappen doorloop je ?

 1. Stel je online kandidaat via https://jobs.nmbs.be
 2. Wij doen een eerste screening van jouw kandidatuur op basis van jouw CV en motivatiebrief
 3. Indien deze positief is, zullen wij een korte telefonische screening doen om je kennis van de tweede landstaal te testen.
 4. Indien je kandidatuur weerhouden wordt, zal je een persoonlijkheidsvragenlijst en redeneertesten (niet-eliminerend) via mail ontvangen en volgt er een interview, waarbij wij je competenties en motivatie voor de functie nagaan.

De inschrijvingen worden afgesloten zodra er voldoende kandidaturen zijn.

Voorafgaande procedure kan eventueel onderbroken of aangepast worden om gegronde redenen.

6. Vragen ?

Over de selectieprocedure :
An Kemps
T. 02/525 25 53
Mail : an.kemps@hr-rail.be

Over de inhoud van de job :
Isabelle Vandepitte
T. 0499/54 36 10
Mail : isabelle.vandepitte@nmbs.be

NMBS

Frankrijkstraat 56-58, 1060 Brussel