Laborama 2019

Reserveer je tickets


Het evenement voor de laboratoriumsector

Laborama biedt een platform waar professionele gebruikers en aanbieders met elkaar op een open en vrijblijvende manier in contact kunnen treden. Zoals steeds zijn alle sectoren die verbonden zijn met de laboratoriumsector goed vertegenwoordigd.

Ook Prebes is van de partij tijdens Laborama en organiseert 4 modules rond veilig werken in laboratoria. 

Datum en locatie

  • Prebes is aanwezig op 14 maart 2019
  • Brussels Expo - Paleis 3
  • Bezoek ons van 09.30u tot 16.30u
  • De toegang is gratis!

Je toegangsbewijs

Schrijf je in en ontvang een paar dagen voor Laborama een e-voucher (toegangsbewijs) met daarbij de parking voucher. Vergeet niet dit toegangsticket af te drukken en mee te nemen naar de beurs. Bij binnenkomst wordt dan de barcode op het toegangsbewijs gescand en je ontvangt direct je persoonlijke badge!

De parking voucher heb je ook nodig om gratis te kunnen parkeren.

Parkeren

Met de wagen kan je terecht op Parking C. Van hieruit vertrekt er op geregelde tijdstippen een gratis pendeldienst naar de ingang van Paleis 3 en weer terug. Geef de Parking Voucher onderaan uw e-ticket af bij het binnenrijden van Parking C om gratis te parkeren.

Openbaar vervoer

Elke bezoeker die met het openbaar vervoer naar Laborama 2019 afzakt, wordt beloond! Op vertoon van uw vervoersbewijs (ticket, abonnement, …) aan de Laborama info stand vooraan de hal (stand N2), krijgt u van ons een voucher die u kan inruilen voor een koffie naar keuze bij onze barista op de Plaza centraal in de hal.

Meer informatie over het openbaar vervoer naar Brussels Expo.

De modules

Tijdstip Module omschrijving Spreker
Sessie 1: 10.00u Het ergonomisch laboratorium: waar zitten de knelpunten en wat kan ik er aan doen?
Lange tijd gebogen over de microscoop zitten, veelvuldig dezelfde handelingen uitvoeren tijdens het pipetteren, ver reiken bij werkzaamheden in de zuurkast … Een laboratoriummedewerker wordt tijdens zijn/haar werkzaamheden aan heel wat factoren bloot gesteld die letterlijk en figuurlijk kunnen beginnen door te wegen. Tijdens deze interactieve workshop gaan we dieper in op deze risicofactoren en bekijken we op welke manier je ze kunt aanpakken. Hierbij komt onder andere de inrichting van de werkplek (werkhoogte, zitmeubilair …), de ergonomie van de tools en het eigen ergonomisch handelen aan bod.

Hans Op het Eyndt – preventieadviseur ergonomie, Idewe

Sessie 2: 11.00u In 4 stappen naar een adequate en geschikte ademhalingsbescherming
Tijdens deze lezing leer je meer over de 4 stappen die niet alleen leiden tot een adequate ademhalingsbescherming maar ook tot een geschikt PBM. Het is immers belangrijk om niet alleen de juiste PBM te kiezen volgens de risico-analyse, maar ook één die je de hele tijd wilt dragen en bovendien voor jou het beste past in jouw werkomstandigheden. Wij overlopen samen met je wanneer welke PBM in te zetten (keuze tussen verschillende oplossingen) en de pasvorm hiervan te bespreken (wat is pasvorm, waarom en wanneer voeren we fit testen uit …)
Kathelijne Jansen - application engineer PSD, 3M
Sessie 3: 13.00u Veilig omgaan met gassen in laboratoria
In deze module gaan we dieper in het op het veilig gebruik van gassen in gascilinders. Hierbij staan we ook stil bij het gebruik van vloeibare stikstof, aangezien dit erg vaak gebruikt wordt in laboratoria.
Stefan Suys – product manager equipment & installations Benelux, Air Liquide
Sessie 4: 14.00u Arbeidshygiëne in het labo: de kwantitatieve risicoanalyse met Stoffenmanager® en verdere stappen
Het goed inschatten van chemische risico’s in laboratoria blijft een heikel punt. Volstaat een risicoanalyse op basis van een eenvoudige risicomatrix? En wat met al die grenswaarden die van toepassing zijn? Hoe kunnen deze worden afgetoetst? Hoe kan men aantonen dat er een voldoende beheersing is van inhalatie-of dermale risico’s bij het werken met, zelfs in kleine hoeveelheden, chemische agentia? Uiteindelijk kan dit enkel voldoende worden gewaarborgd met behulp van een kwantitatieve risicoanalyse. Stoffenmanager® biedt de mogelijkheid om inhalatierisico’s te modelleren, af te wegen ten opzichte van geldende grenswaarden, en zowel collectieve als persoonlijke beschermingsmiddelen te evalueren. In de sessie wordt een toelichting gegeven over risicoanalyses in het algemeen, met een bijzondere aandacht voor Stoffenmanager®. Daarna worden eveneens de verdere stappen besproken…want uit een risicoanalyse volgt steeds een actieplan en een werkplekinstructiekaart.
Jonathan Jouret – adviseur gevaarlijke stoffen, BeCOH

Meer informatie

 


 

Reserveer je tickets

Kies je modules
Je kan meerdere modules aanduiden.
Je gegevens
Goedkeuring
Ten gevolge van uw inschrijving en uw deelname aan het hierboven vermelde evenement zal Laborama vzw bepaalde persoonsgegevens verwerken in de zin van de toepasselijke wetgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. Laborama zal daarbij enkel de persoonsgegevens verwerken die u aan Laborama heeft bezorgd, waarbij Laborama zal handelen als verwerkingsverantwoordelijke.

Uw persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor de organisatie van het evenement, op basis van de inschrijvingsverbintenis, inclusief voor communicatie met u en met andere deelnemers voorafgaand aan en volgend op het evenement, zowel in verband met het evenement als met de activiteiten van Laborama en haar leden. Uw persoonsgegevens zullen daarbij ook beschikbaar kunnen worden gemaakt aan andere deelnemers aan het evenement, en aan andere leden van Laborama vzw. U stemt ermee in dat Laborama vzw de verwerking van de persoonsgegevens mag toevertrouwen aan derden, inclusief buiten de Europese Unie, waarbij Laborama zal blijven instaan voor de naleving van toepasselijke regelgeving.

Laborama zal uw gegevens bewaren en beveiligen op gepaste wijze. Voor eventuele vragen rond de bescherming van uw persoonsgegevens, inclusief uw recht op toegang, correctie of vernietiging van uw gegevens en internationale overdrachten ervan, of om u te verzetten tegen verdere verwerkingen, kan u contact opnemen met Laborama via info@laborama.be.