Recent nieuws

Jobstudenten tewerkstellen op bouwwerven

Werkgevers van bouwbedrijven hebben verplichtingen inzake welzijn op het werk wanneer ze jobstudenten willen tewerkstellen op hun werven. Die verplichtingen zijn onder andere risicoanalyses, informatie, onthaal en begeleiding, het verbod op bepaalde gevaarlijke taken en gezondheidstoezicht.

Lees meer »

ISO 45001 nog niet goedgekeurd

De eerste draftversie van de ISO 45001 norm heeft de stemronde niet overleeft. Bijgevolg zal de oefening van de consultatie ronde opnieuw gedaan moeten worden. 

Lees meer »

Verluchting en verlichting van de arbeidsplaatsen

Op 14 april verscheen het Koninklijk Besluit van 25 maart 2016 tot wijziging van het K.B van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan de arbeidsplaatsen moeten beantwoorden. Door dit nieuwe K.B. worden de bepalingen in verband met verlichting en verluchting van de arbeidsplaatsen gewijzigd. 

Lees meer »

Preventieadviseur van het jaar

Ben je preventieadviseur of heb je beroepsmatig te maken met veiligheid en preventie? Hou dan 8 juni vrij in je agenda. Die dag organiseert Agoria (de Sectorfederatie voor de technologische industrie in België) de verkiezing van de Preventieadviseur van het jaar met vooraf een studiedag over 'Werken met anderstaligen'.

Lees meer »
Lees meer nieuws

Activiteiten

Alle activiteiten

Enquête

Hoeveel extended SDS heeft u van de gebruikte chemische stoffen in uw onderneming?

Provincies