Recent nieuws

Doe je mee aan het onderzoek naar verkeersongevallen?

Met dit Europees onderzoeksproject wil het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) – Universiteit Hasselt meer inzicht krijgen in het aantal ongevallen dat niet opgenomen wordt in de officiële statistieken, en op die manier de verkeersveiligheid verbeteren. 

Lees meer »

Het Sevesosamenwerkingsakkoord

In het verleden was er al verwarrende berichtgeving door andere veiligheidsactoren over dit onderwerp die liet uitschijnen dat Seveso 3 in werking was getreden. Niets was minder waar. Het Sevesosamenwerkingsakkoord is uiteindelijk op 10 juni 2016 in werking getreden.

Lees meer »

Nieuwe regels: elektromagnetische velden

Op 10 juni 2016 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 20 mei 2016 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische velden op het werk.

Lees meer »

Jobstudenten tewerkstellen op bouwwerven

Werkgevers van bouwbedrijven hebben verplichtingen inzake welzijn op het werk wanneer ze jobstudenten willen tewerkstellen op hun werven. Die verplichtingen zijn onder andere risicoanalyses, informatie, onthaal en begeleiding, het verbod op bepaalde gevaarlijke taken en gezondheidstoezicht.

Lees meer »
Lees meer nieuws