Recent nieuws

Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 19 juli 2016 een evaluatie gemaakt van de cao nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming.

Lees meer »

Steeds meer zelfstandigen langdurig ziek

De afgelopen vijf jaar is de groep langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen (meer dan 6 maanden out, nvdr.) met 11 procent toegenomen. Het aantal zelfstandigen dat langdurig arbeidsongeschikt is, steeg de voorbije vijf jaar zelfs sterker dan het aantal zelfstandigen dat minder dan zes maanden out is. 

Lees meer »

Jongeren en stagiairs op het werk

Op 25 juli 2016 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 31 mei 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs.

Lees meer »

Tips bij hitte en ozonpieken

Prachtige zomerdagen hebben ook een schaduwzijde: hete temperaturen kunnen gepaard gaan met veel ozon in de lucht. Zowel de hitte, de zon als de ozonpieken kunnen de gezondheid schaden. Een aantal algemene maatregelen kunnen de risico’s beperken.

Lees meer »
Lees meer nieuws