Duurzaamheid interessant omwille van employer branding

Duurzaamheid is voor de meeste bedrijven vandaag prioriteit. Dat nieuwe Europese wetgeving grote ondernemingen vanaf boekjaar 2024 verplicht een gedetailleerd duurzaamheidsrapport op te stellen, speelt mee. Maar nog meer doorslaggevend is het feit dat inzetten op duurzaamheid het employer brand versterkt.

Duurzaamheidsrapport voor grote ondernemingen

Vanaf 2024 moeten grote Belgische ondernemingen met meer dan 500 werknemers een gedetailleerd duurzaamheidsrapport opstellen op basis van hun eigen inspanningen en die van hun toeleveranciers – later kunnen ook regels voor kleinere ondernemingen volgen. Maar veel bedrijven zijn vandaag al bezig met het thema. Niet omwille van de verplichting, maar wel omdat ze het belangrijk vinden, concludeert Acerta na een bevraging bij 200 kleine en grote ondernemingen. Tegelijk blijven er drempels voor bedrijven om te investeren in duurzaamheid: het inschatten van de kosten blijkt moeilijk, het opstellen van een volledig duurzaamheidsrapport is niet evident, en de inschatting van het effect op lange(re) termijn is onduidelijk.

Duurzaamheid is belangrijk

Uit de bevraging blijkt dat ondernemingen duurzaamheid als belangrijk beschouwen:

  • 81 % van de respondenten getuigt dat ze als organisatie het idee in hun bedrijf ondersteunen.
  • Bij 60 % zit duurzaamheid verweven in de bedrijfscultuur.
  • 65 % beschouwt duurzaamheid als een motor voor innovatie.

Opvallend: dat de eigen medewerkers en partners verwachten dat ondernemingen duurzaamheid nastreven, is een grotere motivator voor de bedrijven dan het feit dat duurzaamheid van overheidswege een verplichting wordt.

Meer informatie

Duurzaamheid vooral interessant omwille van employer brand

Bron: HR Square