Recent nieuws

Werelddag veiligheid en gezondheid op het werk

Vrijdag 28 april is het weer Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Deze dag is bedoeld om aandacht te vragen voor de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Lees meer »

Pas leeftijdsmanagement toe op het werk

Ben je op zoek naar praktische informatie en richtsnoeren voor leeftijdsmanagement op het werk? Dan heb je geluk. In het kader van de campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden" heeft EU-OSHA een e-gids gepubliceerd over het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk in het kader van een vergrijzende beroepsbevolking.

Lees meer »

Nieuw onderzoek over aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk

Nieuw onderzoek duidt op uitdagingen voor een doeltreffende werknemersvertegenwoordiging bij de aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk.

Lees meer »

Overgang oude PBM-richtlijn naar nieuwe PBM-verordening

Op 31 maart 2016 verscheen in het Europees Publicatieblad de Verordening (EU) 2016/425 van het  Europees parlement en de raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad. Voor alle lidstaten geldt een overgangsperiode van 2 jaar.

Lees meer »
Lees meer nieuws