Nieuwjaarsforum

Fietsen is populairder dan ooit: de elektrische fiets is een voltreffer en ook voor ons woon-werk verkeer maken we steeds meer gebruik van de fiets, e-bike of speedpedelec. Jammer genoeg zien we de laatste jaren ook het aantal arbeidswegongevallen met fietsers gevoelig stijgen.

“Kunnen wij daar als preventieadviseurs iets aan doen?” horen we je denken … 

Wel … we hebben onze projectgroep documenten aan het werk gezet voor het opmaken van een risicoanalyse. Vervolgens komen twee specialisten ter zake hun visie toelichten en brengen ons heel wat tips & tricks voor een veiliger woon-werk verkeer met de fiets. En als vaste waarde openen we met TWW die ons ook heel wat nieuws te melden heeft.

Geniet van een leerrijke bijscholingsnamiddag samen met vele West-Vlaamse collega’s.

 
 
i.s.m.                 

Studienamiddag

Toezicht Welzijn op het Werk

Sophie Vlieghe, directiehoofd TWW West-Vlaanderen

Naar jaarlijkse gewoonte wordt teruggeblikt op de nieuwe wetgeving verschenen in 2023 en wordt een tipje van de sluier opgelicht van wat er te verwachten valt in 2024.

Daarnaast worden ook de voorbije en geplande campagnes van TWW toegelicht, maar bovenal valt er ook heel wat nieuws te vertellen over de interne werking binnen TWW West-Vlaanderen.

 

DOC 128 : Woon-werk verkeer – fiets – Checklist

Jo Carron, Voorzitter Prebes Projectgroep Documenten

Projectgroep Documenten staat in voor het opmaken van documenten (DOC’s) & veiligheidsinstructiekaarten (VIK’s) die nuttig zijn voor de preventieadviseur.

Deze worden opgesteld voor alle types ondernemingen & instellingen waarbij items die in uw bedrijf/instelling niet van toepassing zijn, kunnen verwijderd worden en items die ontbreken kunnen worden toegevoegd. 

Specifiek voor deze studiedag werd een checklist woon-werk verkeer voor de fiets ontworpen.

We benaderen dit in eerste instantie vanuit het gebruik van een standaard fiets.  Modulair worden elementen toegevoegd voor de elektrische fiets en speedpedelec. 

Tot slot bekijken we de infrastructuur, althans het gedeelte waar de preventieadviseur of het bedrijf impact op hebben.

 

Hoe werknemers sensibiliseren rond fietsveiligheid?  

Ivo Van Aken, beleidsmedewerker bedrijven VSV (Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid)

De voorbije jaren hebben werkgevers maatregelen genomen ten voordele van duurzame mobiliteit. De volgende stap is inzetten om die verplaatsingen op een zo veilig mogelijke manier te laten gebeuren.  

Vanuit VSV ondersteunen & inspireren we bedrijven om werk te maken van duurzame verplaatsingen waar veiligheid voorop staat.

We willen samen met Treffik zoveel mogelijk ondernemingen uit West-Vlaanderen overtuigen van het belang van onze fietsworkshops en geven concrete tips hoe je zelf aan de slag kan om werk te maken van verkeersveiligheid in je organisatie. Veiligheid stopt immers niet aan je bedrijfspoort!

 

Treffik

Sofie Vanhooren, teamcoördinator Treffik, Provincie West-Vlaanderen

Treffik is het provinciale bedrijvennetwerk dat al actief is sinds 2005, onder de voormalige vlag ‘Provinciaal Mobiliteitspunt’: www.treffik.be.

Treffik biedt werkgevers een heel praktisch aanbod om duurzame mobiliteit te implementeren én verankeren in hun algemene bedrijfsbeleid. De fiets staat daarbij centraal.

De fiets is een flexibel, gezond én plezant vervoermiddel waarbij elektrificatie van de fiets ons daarbij een handje helpt. In 15 jaar tijd is immers veel veranderd: de elektrische fiets is er niet enkel meer voor de oudjes, de speedpedelec deed zijn intrede, vooral in het woon-werkverkeer, fietslease maakt het voor werknemers mogelijk om een duurdere fiets te verwerven, de fietsvergoeding is nu het nieuwe normaal.

Helaas is er ook een keerzijde, want preventieadviseurs zien de ernst van fietsongevallen toenemen. Om aan deze bezorgdheid tegemoet te komen biedt Treffik fietsopleidingen aan i.s.m. de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

 

Moderator doorheen de namiddag is Charles Demeyere, vice-voorzitter Prebes West-Vlaanderen.

Tijdstip Programma
12:00u Wandelbuffet
14:00u Provinciale werking in 2024 - voorzitter Koen Sohier
14:10u Wetgeving - Sophie Vlieghe
14:40u Fiets checklijst woon-werk verkeer - Jo Carron
14:55u Sensibiliseren rond fietsveiligheid - Ivo Van Aken
15:35u Treffic - Sofie Vanhooren
15:50u Vraag & antwoord
16:00u Koffie en taart
17:00u Receptie
19:00u Veilig naar huis
Word lid

Word nu lid en maak gebruik van alle
ledenvoordelen voor slechts € 95,00 per jaar.

We waren met 0 deelnemers!

Er waren 277 deelnemers, waarvan 266 worden getoond.

Naam Bedrijf Stad/gemeente

Ontvang je attest

Preventieadviseurs, milieucoördinatoren … zijn verplicht een aantal bijscholingen te volgen per jaar. Wij bieden je verschillende opties aan om jezelf bij te scholen: de Prenne, onze opleidingen en provinciale activiteiten. Hier ontvang je altijd een aanwezigheidsattest.

De Oude Melkerij

Stationsstraat 143, 8830 Gits
Nieuwjaarsforum West-Vlaanderen