Risico’s van elektriciteit en het nieuwe AREI : praktische aanpak

in samenwerking met   

Studienamiddag

 

Het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2019 was een gigantisch staatsblad: het “nieuwe” AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) – 1366 pagina’s – werd gepubliceerd. Dit nieuwe AREI werd aangekondigd als een herstructurering, maar er zijn toch heel wat wijzigingen: het toepassingsgebied, vitale stroombanen die verdwijnen, kritische stroombanen die in de plaats komen, de bij te houden documentatie die explicieter en uitgebreider opgesomd wordt, het begrip ‘risico-analyse’ dat op meerdere plaatsen zijn intrede doet, de voorschriften m.b.t. het brandgevaar, enkele keuringsfrekwenties die wijzigen, …

Een vertegenwoordiger van een erkend organisme, wiens opdracht het is de conformiteit van een elektrische installatie na te gaan, zal ons wegwijs maken in de structuur van het nieuwe AREI. Hij zal de overgangsmodaliteiten bespreken en de belangrijkste wijzigingen die een invloed hebben op onze onderneming, alsook de praktische gevolgen ervan, toelichten.

Vervolgens zal de heer Manno Wille, met zijn ruime praktijkervaring als BU manager bij een elektrotechnisch installatiebedrijf, ons de concrete aanpak uitleggen wanneer we een hoogspanningscabine wensen te vervangen. We moeten immers naast de AREI-voorschriften ook rekening houden met tal van andere factoren zoals de Synergrid-voorschriften, de gewenste bedrijfszekerheid van de elektrische voeding, de toekomstige energiebehoefte van onze onderneming. 

Tenslotte zal de toezichthoudende overheid, FOD WASO – TWW Oost-Vlaanderen uitleggen aan welke elementen m.b.t. de elektrische risico’s zij aandacht besteedt tijdens haar inspectiebezoeken: welke vragen worden er gesteld en welke documenten worden er opgevraagd, en dit naar aanleiding van proactieve inspectiebezoeken – eerder algemeen, preventief en screenend van aard – en naar aanleiding van ongevallen of incidenten, wanneer er dieper gegraven wordt.

 

Heeft u vragen voor de sprekers?
Dan kan u deze hier stellen tot en met dinsdag 22 september 2020.

Tijdstip Programma
14:00u Verwelkoming - Riet Gillis, gedeputeerde en afgevaardigde voorzitter Provinciaal Comité voor de bevordering van de arbeid | Moderator - Rik D’Helft, voorzitter Prebes Oost-Vlaanderen en lid van het provinciaal comité
14:10u Het AREI: Wat is nieuw? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? - Tom Cauwelier, productmanager Electricity bij Vinçotte Building
15:00u Koffiepauze (afhankelijk van de voorziene coronamaatregelen)
15:20u Wat met hoogspanningscabines? Stappenplan - M. Wille, BU Manager ATS Groep Merelbeke
15:55u Aandachtpunten bij TWW-inspectie - Zowel bij een algemeen screening-inspectiebezoek als n.a.v. een grondig onderzoek t.g.v. een arbeidsongeval of incident - Paul van Haecke, directiehoofd TWW Oost-Vlaanderen, FOD WASO
16:20u Vraagstelling
16:30u Einde
Word lid

Word nu lid en maak gebruik van alle
ledenvoordelen voor slechts € 75 per jaar.

We waren met 0 deelnemers!

Er waren 36 deelnemers, waarvan 36 worden getoond.

Naam Bedrijf Stad/gemeente

Ontvang je attest

Preventieadviseurs, milieucoördinatoren … zijn verplicht een aantal bijscholingen te volgen per jaar. Wij bieden je verschillende opties aan om jezelf bij te scholen: de Prenne, onze opleidingen en provinciale activiteiten. Hier ontvang je altijd een aanwezigheidsattest.

Auditorium De Schelde

Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Risico’s van elektriciteit en het nieuwe AREI