Ventilatie voor een optimaal binnenklimaat

Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 31 maart 2023 een studienamiddag met als thema Ventilatie voor een optimaal binnenklimaat.
De wereldwijde pandemie van het SARS-CoV-2 virus heeft afgelopen drie jaar het belang van een goede binnenluchtkwaliteit op de werkplek opnieuw op de kaart gezet. Combineer dit met de noodzaak aan rationeel energieverbruik en ambities inzake klimaatneutraliteit en je hebt een behoorlijke uitdaging voor werkgevers en gebouwbeheerders van vandaag.
 
i.s.m.

Studienamiddag

Wat is de geschiedenis van de wetgeving rond binnenluchtkwaliteit en welke inzichten zijn er gekomen naar aanleiding van de coronacrisis? Pieter Bolle, Coördinator Taskforce Indoor Air Quality en directiehoofd bij FOD WASO TWW West-Vlaanderen, gaat hier dieper op in. Eindigen doet hij met de Wet van 6 november 2022 betreffende de binnenluchtkwaliteit op gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

Dries Keppens, arbeidshygiënist bij Securex, komt de impact van het binnenklimaat op de gezondheid van werknemers toelichten. Hij zal onder meer de factoren duiden die een impact hebben, de resultaten doorlopen van de data-analyse van de bevraging van kantoormedewerkers en enkele praktijkvoorbeelden geven van de meetcampagnes op binnenluchtkwaliteit uitgevoerd door Securex.

Afsluiten doen we met een toelichting van Siegfried Struyvelt, hoofdmedewerker Directie Infrastructuur en Facilitair Beheer bij HOGENT, over de wijze waarop HOGENT de eerste stappen nam in de richting van een goed beheer van binnenluchtkwaliteit. Dit aan de hand van enkele praktische tips en tricks en wat ze hieruit hebben geleerd.
 

Tijdstip Programma
14:00u Verwelkoming door Christophe Leune (secretaris van het provinciaal comité voor de bevordering van de arbeid)
14:10u Wettelijk kader binnenluchtkwaliteit door Pieter Bolle (Coördinator Taskforce Indoor Air Quality en directiehoofd bij FOD WASO TWW West-Vlaanderen)
14:40u Impact van het binnenklimaat op de gezondheid van werknemers door Dries Keppens (arbeidshygiënist, Securex)
15:10u Pauze en netwerkmoment
15:30u Praktische tips en tricks voor een goede binnenluchtkwaliteit door Siegfried Struyvelt (Hoofdmedewerker Directie Infrastructuur en Facilitair Beheer, HoGent)
16:00u Vraagstelling
16:10u Einde
Word lid

Word nu lid en maak gebruik van alle
ledenvoordelen voor slechts € 95,00 per jaar.

We waren met 0 deelnemers!

Er waren 96 deelnemers, waarvan 90 worden getoond.

Naam Bedrijf Stad/gemeente

Ontvang je attest

Preventieadviseurs, milieucoördinatoren … zijn verplicht een aantal bijscholingen te volgen per jaar. Wij bieden je verschillende opties aan om jezelf bij te scholen: de Prenne, onze opleidingen en provinciale activiteiten. Hier ontvang je altijd een aanwezigheidsattest.

Auditorium De Schelde

Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

De activiteiten zijn hét moment om ervaringen uit te wisselen