Externe activiteiten

Naam activiteit Datum Informatie
EHS forum: asbest in uw onderneming, waar moet je rekening mee houden? 26/04/2018

Op bedrijventerreinen zijn dikwijls verschillende asbesttoepassingen aanwezig. Denk maar aan dakbedekking, dakgoten, isolatie, etc. Maar waar moet mijn onderneming allemaal rekening mee houden? Wat zijn mijn wettelijke verplichtingen? Het antwoord op deze en andere vragen krijgt u tijdens het EHS-forum van Agoria op donderdag 26 april (Gent) en op woensdag 2 mei (Antwerpen). Asbest zal zowel vanuit welzijns- als milieuoogpunt belicht worden. Schrijf nu snel in!

 • Broodjeslunch & netwerkgelegenheid
 • Welkom & agenda
 • Asbest en de welzijnswetgeving
 • Praktische uitvoering van asbestmetingen en opmaken van asbestinventaris
 • Verwijdering van asbesttoepassingen
 • Aankomende wijzigingen in de Vlaamse milieuwetgeving inzake asbest en de impact op bedrijven
 • Verwerking van asbesthoudende materialen

Prijs: €75 (leden), €150 (niet-leden)
Tijdstip: 12.30 - 17.00u
Locatie: Huis van de Bouw, Gent

meer info »

Studiedag "Welzijn op maat" 26/04/2018

Langer werken is vandaag de dag een hot item. Vandaag meer dan ooit, ontmoeten meerdere generaties van medewerkers elkaar op de werkvloer. De kijk op hoe we zaken invullen is dikwijls verschillend. Elke generatie kijkt anders. Opvoeding, tijdsgeest en vroegere ervaringen kleuren de bril. De tool “De generatiebril” maakt medewerkers bewust van de aspecten die van belang zijn bij het samenwerken van verschillende generaties op de werkvloer. Wat zijn mogelijke hindernissen, maar waar kan juist ook de verbinding gelegd worden?

Men krijgt inzichten en tips om vanuit dit aspect van ‘diversiteit’ tot een positief en rijk verhaal te komen waar zowel de individuele medewerker, het team als de organisatie gebaat bij is.

Prijs: gratis
Tijdstip: 8.30 - 17.00u
Locatie: PAC Zuid

meer info »

EHS forum: asbest in uw onderneming, waar moet je rekening mee houden? 02/05/2018

Op bedrijventerreinen zijn dikwijls verschillende asbesttoepassingen aanwezig. Denk maar aan dakbedekking, dakgoten, isolatie, etc. Maar waar moet mijn onderneming allemaal rekening mee houden? Wat zijn mijn wettelijke verplichtingen? Het antwoord op deze en andere vragen krijgt u tijdens het EHS-forum van Agoria op donderdag 26 april (Gent) en op woensdag 2 mei (Antwerpen). Asbest zal zowel vanuit welzijns- als milieuoogpunt belicht worden. Schrijf nu snel in!

 • Broodjeslunch & netwerkgelegenheid
 • Welkom & agenda
 • Asbest en de welzijnswetgeving
 • Praktische uitvoering van asbestmetingen en opmaken van asbestinventaris
 • Verwijdering van asbesttoepassingen
 • Aankomende wijzigingen in de Vlaamse milieuwetgeving inzake asbest en de impact op bedrijven
 • Verwerking van asbesthoudende materialen

Prijs: €75 (leden), €150 (niet-leden)
Tijdstip: 12.30 - 17.00u
Locatie: BluePoint Antwerpen

meer info »

Belgisch lanceringscolloquium nieuwe campagne EU-OSHA - Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan 03/05/2018

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigen u van harte uit voor het Belgisch lanceringscolloquium van de nieuwe campagne van EU-OSHA : “ Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan”.

 • Voorstelling campagne “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan”
 • Gevaarlijke stoffen: waar hebben we het over? Toelichting van de wetgeving en het speelveld
 • Visie van de inspectie: waar wordt er naar gekeken, wat zijn de pijnpunten in bedrijven, wat zijn de aanbevelingen en een woordje over de verschillende inspectiecampagnes
 • Visie van de sociale partners: Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder

 

meer info »

Treinramp in Wetteren. Waar staan we, vijf jaar later? 04/05/2018

Gouverneur Jan Briers en burgemeester Alain Pardaen nodigen u graag uit op het congres 'Treinramp in Wetteren. Waar staan we, vijf jaar later?'

5 jaar later - dag op dag - staan we stil bij vragen die velen van ons nog steeds bezighouden. Zijn er genoeg maatregelen genomen om de veiligheid op het spoortransport te verbeteren? Hoe gaan getroffenen en hulpverleners om met een ramp van deze omvang? Wat heeft de medische discipline geleerd uit de ramp? Welke stappen zijn er gezet om de communicatie te verbeteren? Hoe verloopt het gerechtelijke onderzoek bij dit soort incidenten? Waar moeten we in de toekomst nog verder op inzetten? Verschillende experts gaan met elkaar in debat tijdens vier thematische panelgesprekken, gemodereerd door Chris Van de Voorde, kolonel op rust, hulpverleningszone centrum.

 

 • Verwelkoming door de gouverneur
 • Veiligheid en transport
 • Medische en psychosociale hulpverlening
 • Informatie en communicatie
 • Gerechtelijke en financiële aspecten

 

meer info »

How to get started with ISO 9001:2015? 15/09/2018

The criteria for ISO 9001, the standard for Quality management systems, were updated in 2015. From that point, organisations were given three years to migrate to the new standard. That means there’s only one year left to renew your ISO 9001 certificate! It is essential to plan your transition now to enable your organisation to benefit from the updates before the deadline of 15/09/2018. NBN Academy prepares you for ISO 9001:2015! Participate in one of our training courses:

 • Quality Master Class: interpretation of the changes
 • ISO 9001 – Quality management systems lead auditor
 • ISO 9001 – Internal quality audits according to ISO 19011
 • ISO 9001 – Transition training to the 2015 version

meer info »

16th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries and accompanying exhibition 16/06/2019

Welcome to the 16th EFCE International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries! After 45 years, this most prestigious conference in the world in the field of risk and safety related to the chemical and process industries, has returned to the Delft University of Technology in the Netherlands. Since its first edition in 1974 in Delft,  occupational and process safety professionals, researchers, scientists, academics and practitioners have been meeting on a triennial basis at the EFCE Loss Prevention Symposia somewhere in Europe. In this period the Loss Prevention Symposia series has been successful in stimulating and sharing both theoretical and practical knowledge among the Loss Prevention community and considerable progress has been achieved in the field of safety in the chemical and process industries worldwide. Actually, even more industries are involved and have been profiting from advances in safety knowledge. Industries such as oil and gas, energy, pharmaceutical, food, manufacturing companies and the related service industries also use chemicals on a daily basis and are very much involved as well.

meer info »