Externe activiteiten

Naam activiteit Datum Informatie
TECHNOSTRESS: een nieuw psychosociaal risico? 21/02/2019

Binnen het opleidingsonderdeel ‘Actuele Problemen’ organiseert de master in de veiligheids-wetenschappen een aantal lezingen rond actuele thema’s die de studenten bestudeerden vanuit het perspectief van de media, wetenschappelijk onderzoek en het beleid. Deze lezingen zijn publiek en kunnen worden bijgewoond door al wie interesse heeft in veiligheid.

Lees meer over deze activiteit.

Programma

 • Bart Vriesacker, psychosociaal preventiedeskundige, Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • Valérie Vervliet, kabinetsadviseur minister van Werk en postdoctoraal onderzoeker Universiteit Antwerpen
Ontbijtsessie "Keuringen in de bouwsector" 28/02/2019

Het Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid – Provinciaal Veiligheidscomité Limburg organisereert op 28 februari 2019 een ontbijtsessie rond "Keuringen in de bouwsector".

Als aannemer werkzaam op een bouwplaats dient men voorzorgen te nemen voor diverse risico’s. Voor twee bijzondere risicovelden: werken met hijstoestellen en de elektrische installatie voorziet de regelgeving bijkomend periodieke controles door erkende diensten voor technische controles. Maar wanneer dienen deze controles te gebeuren en wat dient gecontroleerd te worden ? Waar dient men als gebruiker zeker zelf aandacht voor te hebben, waar loopt het soms fout, vaak met ernstige gevolgen ? I.v.m. de elektrische installatie , welke vormen kan deze aannemen op de bouwplaats en wat zijn de risico’s ? Dit is vaak een complex gegeven waarbij bepaalde keuzes door de werkgever in verband met het type van de gebruikte installatie en voorzien gebruik gevolgen kunnen hebben naar de beschermingsmaatregelen die genomen moeten worden om veilig te kunnen werken en conform de reglementering (in dit geval het A.R.E.I. maar ook boek III, Titel 2 elektrische installaties van de Codex over het welzijn op het werk) te zijn.

Lees meer over deze activiteit.

Programma

 • De werfinstallatie: opbouw en keuring
 • Hefwerktuigen op werven: Wettelijke inspecties
Decibel, deciWAT? 07/03/2019

Lawaai is in onze maatschappij niet meer weg te denken. Ook de World Health Organization erkent de nefaste gevolgen op de gezondheid en het welbevinden van de mens en onderstreept het belang van een preventieve aanpak. Vraag jij je ook af welke bijkomende gevolgen lawaai kan veroorzaken naast gehoorbeschadiging? Hoe kan dit aangepakt worden aan de bron? Of ben je als audioloog of preventieadviseur eerder op zoek naar de juiste manier om gehoorbescherming te selecteren op basis van de vraag? Dan kan deze studiedag verduidelijking bieden!

Lees meer over deze activiteit.

Programma
 • Basisbegrippen voor geluidsmetingen – Johan Rijckaert
 • Medische, lichamelijke en psychosociale effecten van lawaai – Nele Dufourmont
 • Een veilig akoestisch werkklimaat: een gezonde troef voor werknemer, bedrijf en de arbeidsmarkt van morgen
 • Aanpak aan de bron op de werkvloer – Paul De Vos
 • Selectie van gehoorbescherming in het hoorcentrum. Wat met gewenning, overprotectie … ? – Anke Bruggeman
 • Selectie van gehoorbescherming op de werkvloer. Wat met overprotectie, comfort, waarschuwingssignalen, aanpassing aan de omgeving ...  – Anke Bruggeman
 • Toekomst van oorafdrukken en gehoorbescherming: 3D-printing – Stijn Vrijsen
 • Geluidsmetingen via applicaties: gebruik en betrouwbaarheid – Hanne Messely
Ergoday kantoor: WELL Building Standard 03/04 03/04/2019
Deze Ergoday Kantoor draait rond gezonde gebouwen. Daarvoor bestaat een internationaal keurmerk: de WELL Building Standard. In 2018 opende het nieuwe WTC gebouw in Utrecht, dat beantwoordt aan deze normen. Daarom brengen we op 3 april een bezoek aan dit gebouw. In de voormiddag wordt de WELL Building Standard uitgelegd, in de namiddag volgt een rondgang.

Lees meer: https://www.verv.be/news/ergoday-kantoor-well-building-standard-03-04/

Deze Ergoday Kantoor draait rond gezonde gebouwen. Daarvoor bestaat een internationaal keurmerk: de WELL Building Standard. In 2018 opende het nieuwe WTC gebouw in Utrecht, dat beantwoordt aan deze normen. Daarom brengen we op 3 april een bezoek aan dit gebouw. In de voormiddag wordt de WELL Building Standard uitgelegd, in de namiddag volgt een rondgang.

Lees meer: https://www.verv.be/news/ergoday-kantoor-well-building-standard-03-04/

Deze Ergoday Kantoor draait rond gezonde gebouwen. Daarvoor bestaat een internationaal keurmerk: de WELL Building Standard. In 2018 opende het nieuwe WTC gebouw in Utrecht, dat beantwoordt aan deze normen. Daarom brengen we op 3 april een bezoek aan dit gebouw. In de voormiddag wordt de WELL Building Standard uitgelegd, in de namiddag volgt een rondgang.

Lees meer over deze activiteit.

Programma
 • WELL Building Standard
 • Gezonde kantoorinrichting
 • Rondgang WTC Utrecht
VUSA 2019 ‘The art of occupational medicine’ 16/05/2019

Dit jaar wordt de VUSA in samenwerking met het Lemmens Insitituut georganiseerd. Wat is het belang van ergonomie bij het bespelen van een instrument, bij het dansen,...? We presenteren de medische en wetenschappelijke data die geïllustreerd worden door artiesten van het Lemmens Instituut.

Lees meer over deze activiteit.

Programma
 • Gehoorproblemen bij musici
 • Locomotorische problemen         
 • Stress en podiumangst
 • Preventiebeleid in de kunstensector
 • Overbelasting bij dansers
 • De erkenning van beroepsziekten (locomotorisch)
16th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries and accompanying exhibition 16/06/2019

Welcome to the 16th EFCE International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries! After 45 years, this most prestigious conference in the world in the field of risk and safety related to the chemical and process industries, has returned to the Delft University of Technology in the Netherlands. Since its first edition in 1974 in Delft,  occupational and process safety professionals, researchers, scientists, academics and practitioners have been meeting on a triennial basis at the EFCE Loss Prevention Symposia somewhere in Europe. In this period the Loss Prevention Symposia series has been successful in stimulating and sharing both theoretical and practical knowledge among the Loss Prevention community and considerable progress has been achieved in the field of safety in the chemical and process industries worldwide. Actually, even more industries are involved and have been profiting from advances in safety knowledge. Industries such as oil and gas, energy, pharmaceutical, food, manufacturing companies and the related service industries also use chemicals on a daily basis and are very much involved as well.

Lees meer over deze activiteit.

Topics
 • Risk assessment and safety management
 • Human and organisational factors of risk and safety
 • Process safety engineering and technological innovations
 • Fires, explosions, and toxic releases
 • Simulation and modelling for safer processes  
 • Physical security and cyber security in process plants
 • Learning from accidents and process safety education
 • Communication of risk and process safety information
 • Leadership, risk governance, and regulatory issues