Externe activiteiten

De externe activiteiten bestaan uit een oplijsting van alle activiteiten in Vlaanderen. Zoals de naam al aangeeft, is er bij deze activiteiten geen tussenkomst van Prebes.

Naam activiteit Datum Informatie
Resultaten van de federale enquête woon-werkverkeer 07/02/2023

Om de drie jaar organiseert de FOD Mobiliteit en Vervoer een enquête over de woon-werkverplaatsingen in België. Bedrijven en organisaties met gemiddeld meer dan 100 werknemers zijn verplicht om deze enquête in te vullen en om de resultaten voor te leggen aan de vertegenwoordigers van de werknemers. Kom de nieuwe gegevens ontdekken met onze experts, na een inleiding door Federaal Minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, en de Minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter.

Meer informatie