Titel externe activiteit Datum Informatie
Studiedag: Goede praktijken in ergonomie 23/01/2018

13u00 : Welkom
13u15 : Gezonde kantoren volgens de WELL standaard
             Evelien Koekkoek,  Interieurarchitectuur
14u00 : Cobots hand in hand met sociale economie
             Tine Platteeuw, Mariasteen
14u30 : Uitreiking prijs "Goede praktijk Ergonomie 2017"
             Overzicht inzendingen

15u00 : pauze

15u30 : Houdings- en EMG analyse: een demonstratie
             Astrid Van Severen, Provikmo
16u00 : Fitte medewerkers in de driver's seat
             Jelle Bonroy, Carglass en Gerrit Pollentier, Mensura
16u30 : Receptie

Lees meer: http://www.verv.be/news/studiedag-goede-praktijken-in-ergonomie-23-01/

13u00 : Welkom
13u15 : Gezonde kantoren volgens de WELL standaard
             Evelien Koekkoek,  Interieurarchitectuur
14u00 : Cobots hand in hand met sociale economie
             Tine Platteeuw, Mariasteen
14u30 : Uitreiking prijs "Goede praktijk Ergonomie 2017"
             Overzicht inzendingen

15u00 : pauze

15u30 : Houdings- en EMG analyse: een demonstratie
             Astrid Van Severen, Provikmo
16u00 : Fitte medewerkers in de driver's seat
             Jelle Bonroy, Carglass en Gerrit Pollentier, Mensura
16u30 : Receptie

Lees meer: http://www.verv.be/news/studiedag-goede-praktijken-in-ergonomie-23-01/

Om het jaar goed in te zetten organiseert de VerV op 23 januari 2018 zijn jaarlijkse studiedag "Goede praktijken in ergonomie" of de Nieuwjaarsontmoeting. Bedoeling is om terug te blikken op goede praktijkvoorbeelden van het afgelopen jaar. Achteraf biedt de VerV een receptie aan om te netwerken en plannen te smeden voor 2018.

Lees meer: http://www.verv.be/news/studiedag-goede-praktijken-in-ergonomie-23-01/

Om het jaar goed in te zetten organiseert de VerV op 23 januari 2018 zijn jaarlijkse studiedag "Goede praktijken in ergonomie" of de Nieuwjaarsontmoeting. Bedoeling is om terug te blikken op goede praktijkvoorbeelden van het afgelopen jaar. Achteraf biedt de VerV een receptie aan om te netwerken en plannen te smeden voor 2018.

 • Gezonde kantoren volgens de WELL standaard
 • Cobots hand in hand met sociale economie
 • Uitreiking prijs "Goede praktijk Ergonomie 2017"
 • Houdings- en EMG analyse: een demonstratie
 • Fitte medewerkers in de driver's seat
Prijs: gratis
Tijdstip: 13.00u - 16.30u
Locatie: Ellipsgebouw Vlaamse Overheid
 
UCLL: Aanvullende specialisatiemodule voor preventieadviseur niveau 2 22/02/2018

UC Leuven-Limburg organiseert een nieuwe opstart van de specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 2. Het programma voor de specialisatiemodule preventieadviseur niveau 2 is conform de vereisten zoals bepaald in het KB van 17 mei 2007 betreffende de vorming en bijscholing van preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Prijs: €1375
Locatie: Wetenschapspark 21, Diepenbeek

meer info »

UCLL: Aanvullende specialisatiemodule voor preventieadviseur niveau 1 23/02/2018

UC Leuven-Limburg organiseert een nieuwe opstart van de specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 1. Het programma voor de specialisatiemodule preventieadviseur niveau 1 is conform de vereisten zoals bepaald in het KB van 17 mei 2007 betreffende de vorming en bijscholing van preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Prijs: €3500
Locatie: Wetenschapspark 21, Diepenbeek

meer info »

Re-integratietrajecten en aangepast werk: de impact van de nieuwe wetgeving 26/02/2018

Welke mogelijkheden heeft u als werkgever wanneer een langdurig zieke werknemer een re-integratietraject opstart? Hoe kan u via aangepast werk tegemoetkomen aan de noden van de medewerker en tegelijkertijd de belangen van uw organisatie blijven behartigen? En wat betekent het wanneer iemand definitief of tijdelijk arbeidsongeschikt verklaard wordt. Specialisten leggen uit wat de nieuwe wetgeving concreet betekent en praktijkvoorbeelden tonen aan welke tools ingezet kunnen worden om een duurzame re-integratie te realiseren.

Op 26 februari 2018 organiseert HR Square het seminarie Re-integratie dat u antwoord biedt op deze en andere vragen. Specialisten leggen uit wat de nieuwe wetgeving concreet verandert voor u, en praktijkvoorbeelden tonen aan wat u in de praktijk kan doen om re-integratie zo vlot en goedkoop mogelijk te laten verlopen. 

Prijs: 250 € (+ 21% btw) voor leden van HR Square en 500 € (+ 21% btw) voor niet-leden
Locatie: Het Pand, Gent

meer info »

Studieavond: Veiligheid bij wegenwerken – Signalisatie en welzijn op het werk 28/02/2018
Traditiegetrouw organiseert de werkgroep “Signawel” van het Provinciaal Veiligheidscomité de studieavond “Veiligheid bij wegenwerken – Signalisatie en welzijn op het werk” en dit op 28 februari 2018 in de Wikzaal van het Kasteel Domein Bokrijk, Bokrijklaan 1 te 3600 Genk.
 
Het doel van deze studieavond is onze aannemers en alle betrokken partijen te stimuleren de nodige aandacht te besteden aan een goede, efficiënte en reglementaire signalisatie en de opvolging ervan uit te voeren, zodanig dat de wegenwerkers goed beveiligd zijn en de weggebruikers op een veilige
manier de hindernis kunnen nemen.
 
 • Opening en verwelkoming
 • Bevindingen van de campagne “Signawel”
 • Hoe een signalisatievergunning aanvragen - Beknopt overzicht wet- en regelgeving
 • Verantwoordelijkheden
 • Controle op werfsignalisatie
 • Vraagstelling
Prijs: gratis
Tijdstip: 19.00u - 21.30u
Locatie: Kasteel Domein Bokrijk
 
Studiedag "Welzijn op maat" 26/04/2018

Langer werken is vandaag de dag een hot item. Vandaag meer dan ooit, ontmoeten meerdere generaties van medewerkers elkaar op de werkvloer. De kijk op hoe we zaken invullen is dikwijls verschillend. Elke generatie kijkt anders. Opvoeding, tijdsgeest en vroegere ervaringen kleuren de bril. De tool “De generatiebril” maakt medewerkers bewust van de aspecten die van belang zijn bij het samenwerken van verschillende generaties op de werkvloer. Wat zijn mogelijke hindernissen, maar waar kan juist ook de verbinding gelegd worden?

Men krijgt inzichten en tips om vanuit dit aspect van ‘diversiteit’ tot een positief en rijk verhaal te komen waar zowel de individuele medewerker, het team als de organisatie gebaat bij is.

Prijs: gratis
Tijdstip: 8.30 - 17.00u
Locatie: PAC Zuid

meer info »

How to get started with ISO 9001:2015? 15/09/2018

The criteria for ISO 9001, the standard for Quality management systems, were updated in 2015. From that point, organisations were given three years to migrate to the new standard. That means there’s only one year left to renew your ISO 9001 certificate! It is essential to plan your transition now to enable your organisation to benefit from the updates before the deadline of 15/09/2018. NBN Academy prepares you for ISO 9001:2015! Participate in one of our training courses:

 • Quality Master Class: interpretation of the changes
 • ISO 9001 – Quality management systems lead auditor
 • ISO 9001 – Internal quality audits according to ISO 19011
 • ISO 9001 – Transition training to the 2015 version

meer info »

16th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries and accompanying exhibition 16/06/2019

Welcome to the 16th EFCE International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries! After 45 years, this most prestigious conference in the world in the field of risk and safety related to the chemical and process industries, has returned to the Delft University of Technology in the Netherlands. Since its first edition in 1974 in Delft,  occupational and process safety professionals, researchers, scientists, academics and practitioners have been meeting on a triennial basis at the EFCE Loss Prevention Symposia somewhere in Europe. In this period the Loss Prevention Symposia series has been successful in stimulating and sharing both theoretical and practical knowledge among the Loss Prevention community and considerable progress has been achieved in the field of safety in the chemical and process industries worldwide. Actually, even more industries are involved and have been profiting from advances in safety knowledge. Industries such as oil and gas, energy, pharmaceutical, food, manufacturing companies and the related service industries also use chemicals on a daily basis and are very much involved as well.

meer info »