Externe activiteiten

De externe activiteiten bestaan uit een oplijsting van alle activiteiten in Vlaanderen. Zoals de naam al aangeeft, is er bij deze activiteiten geen tussenkomst van Prebes.

Naam activiteit Datum Informatie
Webinar psychosociale risico's FOD WASO 30/05/2023

FOD WASO organiseert een webinar naar aanleiding van de wettelijke wijzigingen met betrekking tot de bescherming tegen represailles voor werknemers die geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk aankaarten.

Ingevolge een arrest van het Europese Hof van Justitie werd het toepassingsgebied van de federale antidiscriminatiewetten uitgebreid op het vlak van de personen die beschermd zijn tegen nadelige maatregelen. Ook de Welzijnswet moest aan dit arrest voldoen en rekening houden met de wijzigingen in het toepassingsgebied van deze wetten.

Tijdens deze informatiesessie zal een uitgebreide toelichting worden gegeven over de verschillende wijzigingen aan de bescherming tegen nadelige maatregelen voor werknemers die geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk opwerpen. Het zal onder meer gaan over de uitbreiding van de beschermde personen in geval van discriminatoire gedragingen, maar ook over de aanpassingen aan de omvang van de bescherming en de gevolgen voor de interne procedure.

Meer informatie

Informatiesessie nieuw KB industriële radiografie 01/06/2023

Op 3 april 2023 werd in het Belgisch Staatsblad een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd dat kadert in de beschermingsopdracht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) tegen het gevaar van de ioniserende straling. Dit besluit heeft tot doel om de stralingsbescherming bij de uitvoering van industriële radiografie voor het publiek en de gebruikers te verbeteren. Een informatiesessie omtrent dit nieuw KB (in het Nederlands) zal plaats vinden op donderdag 1 juni 2023 van 13u30 tot 16u30.

Meer informatie

De fundamentele principes van welzijn en veiligheid in onderhoud 07/06/2023

Onderhoud blijft een gevaarlijk beroep. Uit statistieken blijkt dat een maintenance technicus vijftig keer meer kans heeft op een dodelijk arbeidsongeval dan een kantoorbediende. Dit vraagt om extra aandacht voor veiligheid en welzijn op de werkvloer.

Meer informatie

Vmx wordt 25 jaar! 27/06/2023

VMx, de beroepsvereniging van milieuprofessionals, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit en dat laten ze niet zomaar passeren. Op dinsdag 27 juni geven ze een feestje bij Plein Publiek in Antwerpen. 

Meer informatie