Externe activiteiten

Naam activiteit Datum Informatie
Studiedag Werken met derden 25/04/2019

Bedrijven schakelen regelmatig derden in voor het uitvoeren van werkzaamheden. Dit betekent dat werknemers van andere werkgevers aan het werk gaan op de arbeidsplaats van de opdrachtgever. Deze situatie brengt specifieke risico's met zich mee, zowel voor de werknemers van de contractor als van de opdrachtgever. Werken met derden is een problematiek die specifieke aandacht vraagt.

Lees meer over deze activiteit.

Programma

 • Praktische invulling van de regelgeving: een praktijkvoorbeeld door Ronny Smismans
 • Wettelijk kader: taken en verantwoordelijkheden door Pieter De Munck
 • Jurisprudentie ingeval van ongevallen door Martin Vandenbossche, arbeidsauditeur

 

Hoe bedrijven en werknemers te helpen om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer tegen te gaan - de vitale rol van sector (overkoepelende) organisaties. 15/05/2019

De Focal Points van de BENELUX-landen en BusinessEurope organiseren op donderdag 15 mei 2019 in Brussel de conferentie. De conferentie is onderdeel van EU-OSHA’s Healthy Workplaces Campaign 2018-2019 Manage Dangerous Substances en van de Roadmap on Carcinogens. Simultaanvertaling wordt verzorgd in het Engels, Frans en Nederlands gedurende het plenaire deel. Deelname aan de conferentie is gratis.

Lees meer over deze activiteit.

VUSA 2019 ‘The art of occupational medicine’ 16/05/2019

Dit jaar wordt de VUSA in samenwerking met het Lemmens Insitituut georganiseerd. Wat is het belang van ergonomie bij het bespelen van een instrument, bij het dansen,...? We presenteren de medische en wetenschappelijke data die geïllustreerd worden door artiesten van het Lemmens Instituut.

Lees meer over deze activiteit.

Programma
 • Gehoorproblemen bij musici
 • Locomotorische problemen         
 • Stress en podiumangst
 • Preventiebeleid in de kunstensector
 • Overbelasting bij dansers
 • De erkenning van beroepsziekten (locomotorisch)
16th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries and accompanying exhibition 16/06/2019

Welcome to the 16th EFCE International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries! After 45 years, this most prestigious conference in the world in the field of risk and safety related to the chemical and process industries, has returned to the Delft University of Technology in the Netherlands. Since its first edition in 1974 in Delft,  occupational and process safety professionals, researchers, scientists, academics and practitioners have been meeting on a triennial basis at the EFCE Loss Prevention Symposia somewhere in Europe. In this period the Loss Prevention Symposia series has been successful in stimulating and sharing both theoretical and practical knowledge among the Loss Prevention community and considerable progress has been achieved in the field of safety in the chemical and process industries worldwide. Actually, even more industries are involved and have been profiting from advances in safety knowledge. Industries such as oil and gas, energy, pharmaceutical, food, manufacturing companies and the related service industries also use chemicals on a daily basis and are very much involved as well.

Lees meer over deze activiteit.

Topics
 • Risk assessment and safety management
 • Human and organisational factors of risk and safety
 • Process safety engineering and technological innovations
 • Fires, explosions, and toxic releases
 • Simulation and modelling for safer processes  
 • Physical security and cyber security in process plants
 • Learning from accidents and process safety education
 • Communication of risk and process safety information
 • Leadership, risk governance, and regulatory issues