Wie zijn we?

Prebes is een non-profit organisatie met leden die actief zijn in de domeinen welzijn op het werk, duurzaamheid en maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen.

Doelstelling

  • het bevorderen van welzijn, preventie en bescherming
  • het komen tot een deontologie voor de leden
  • het bevorderen van de contacten tussen de leden, zie activiteiten
  • het verlenen van diensten aan de leden

Historie

In 1946 werd de Nationale Vereniging van Diensthoofden voor Veiligheid en Hygiëne van België (VDVHB en ACSHB) opgericht.

1982, de Nederlandstalige vleugel VDVHB en Franstalige vleugel ACSHB splitsen. Bij de viering van haar 50 jarig bestaan, in 1996, werd VDVHB een "Koninklijke vereniging".

Naar aanleiding van het verschijnen van de "Wet op het Welzijn" (KB 4/8/96) en haar uitvoeringsbesluiten (KB 27/3/98), werd de benaming VDVHB gewijzigd in Prebes: Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming. Dit werd bekrachtigd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 1998.