Nieuws

De inschrijvingen voor Prenne 47 zijn geopend!

Hopla, je kan al door het nieuwe programma van Prenne 47 bladeren. Dat deden we natuurlijk speciaal voor jou, zodat je nog voor het verlof de Prenne van september kan inplannen.

  • 19/06/2018

Prenne 46: the aftermovie!

Wist je dat we na elke Prenne een aftermovie maken? Uiteraard moest Prenne 46 hier ook aan geloven! Wie weet vind je jezelf wel terug?

  • 18/06/2018

Verplichte keuring installaties airconditioning

De exploitant van een airconditioningsysteem met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW, is verplicht om het airconditioningsysteem goed af te stellen en te laten keuren door een erkende airco-energiedeskundige. Zo kan het energieverbruik beperkt worden. Check de website www.koeljegoed.be voor alle info over de verplichte keuring.

Prenne 46 in beeld!

Was jij erbij afgelopen Prenne? We waren met 725 deelnemers rondom het voetbalveld van Stayen. Er werd volop geluisterd, gebrainstormd en genetwerkt. Dat laatste ging deze Prenne editie ééns zo goed dankzij de conversation starter.

  • 15/06/2018

Gids voor duurzaam stoomgebruik

Op de website van het Stoomplatform van Energik is de Stoomatlas: de gids voor duurzaam stoomgebruik (pdf) te vinden. Stoom is nog altijd een zeer belangrijke warmtedrager in vele industriële sectoren zoals chemie, voeding, textiel ... In de stoomatlas staan nuttige artikels van producenten, gebruikers en onderzoeksinstellingen met als doel de kennis van stoomtechniek op peil te houden. 

Psychosociale risico’s op het werk

Elk bedrijf of elke organisatie moet voor zijn werknemers een preventiebeleid rond psychosociale risico’s ontwikkelen. De FOD WASO heeft een filmpje gemaakt met interviews met experts over wat psychosociale risico’s zijn en hoe men ze kan voorkomen. 

Veiligheidsschoenen: 42% volledig in orde

Bij de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn veiligheidsschoenen veel gebruikte items op de werkvloer. Ze worden door professionelen gebruikt op bouwwerven, grote productiesites, fabrieken, enz. Maar ook binnen de privésfeer worden meer en meer veiligheidsschoenen gebruikt door doe-het-zelvers. Daarom voerde de FOD Economie in 2016-2017 een controlecampagne uit om de conformiteit van veiligheidsschoenen te controleren.

Nieuwe data veiligheidsopleidingen

UC Limburg start vanaf september 2018 met een nieuwe reeks aanvullende vormingen tot preventieadviseur, in samenwerking met Prebes. Preventieadviseurs die als veiligheidscoördinator willen optreden, kunnen vanaf oktober hiervoor de verkorte module van 30 uur volgen.

  • 07/06/2018

Elke eerste donderdag van de maand? Rookmelders testen!

Je hebt rookmelders gekocht? Prachtig. Je rookmelders hangen op de juiste plaats? Helemaal goed! Denk er nu nog aan om je melders regelmatig een onderhoud en een testbeurt te geven! 

Wetswijziging gevaar van ioniserende stralingen

Het KB van 4 mei 2018 verbiedt 3 soorten handelingen omdat het gevaar op blootstelling aan ioniserende stralingen te groot is en/of er reeds valabele alternatieven voor deze handelingen bestaan die op vlak van veiligheid en stralingsbescherming minder risicovol zijn. Daartoe wordt het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, ook ARBIS genoemd, gewijzigd.

Blijf op de hoogte

Welke soorten mailings wil je ontvangen?

Of volg ons via onze social media!