Wetteren: 1 jaar later

  • 01/06/2014

De Infodag Lessons "Learned over het treinongeval van Wetteren" werd georganiseerd op 7 mei 2014 door het Hoger Instituut van de Noodplanning.

Zoals elke Lessons Learned werd geprobeerd om niet te enkel te blijven stilstaan bij het ongeval zelf, dat zich bijna dag op dag een jaar geleden heeft voorgedaan, maar wou men vooral dieper ingaan op een aantal geïdentificeerde probleempunten en hiervoor mogelijke oplossingen voorstellen.

presentaties

TIP: lees ook het artikel in Veiligheidsnieuws 182 - Leren uit ongevallen: treinramp Wetteren